YAPICI FELSEFİ DÜŞÜNCE

REBT her zaman yapıcı (konstrüktivist) veya seçim odaklı bir terapi olmuştur. Epictetus’ta tarafından iki bin yılı aşkın bir süre önce aşağıda görüldüğü şekilde ifade edildiği gibi, kısmen Stoacı varsayımcılığıizlemiştir: “İnsanlar başlarına gelen olaylardan değil, bu olaylara bakış açılarından rahatsız olmuşlardır.”Gautama

DİRENCİN ÜSTESİNDEN GELMEK

Direnci Kırma (Overcoming Resistance) konusunda on yedi yılı aşkın bir süre önce yazdığım ilk yazıdan beri, psikoterapi alanında hatırı sayılır bir “gelişme” oldu. Gelişme kelimesini tırnak içerisine aldım, çünkü daha sonra da değineceğim gibi bu alandaki yeni bulguların çoğu ve geliştirilmiş olan yeni teknikler genellikle yıllar ve hatta yüzyıllar önce başlatılmış olan eski konulara ilişkin değişiklikler niteliğinde.

ANKSİYETE VE KORKU

Anksiyete ve korku birbirlerinden, ilki duygusal bir sürece işaret ederken ikincisinin bilişsel bir süreç olması ile ayırt edilebilir. Korku, tehdit edici bir uyarana karşı zihinsel bir kıymet biçmeyi, değerlendirmeyi içerirken, anksiyete bu değerlendirmeye verilen duygusal tepkiyi içerir.

Anksiyete Bozuklukları Ve Fobiler

Anksiyete görüngüsü asırlar boyu yazarların ilgisini çekmiştir. Son yıllarda, Leonard Bernstein’ın “Anksiyete Çağı” senfonisini haklı çıkarırcasına, anksiyete konusunu ele alan bir yayın furyası başladı. Değişik öğrenme yöntemleri ve psikanalitik teoriler tarafından anksiyeteye atfedilen merkezi rol, anksiyetenin normal veya anormal davranışlardaki önemine işaret etmektedir.

Teorik ve Klinik Bakış Açısı

Başarılı bir keman virtüözü bir dinleyici kitlesi önünde çalmaya başladığında birden parmaklarının kasılıp kaldığının farkına varır. Bir öğrenci bir sözlü sınava girdiğinde birden hafızasının bomboş olduğunun ve söyleyecek kelime bulamadığının farkına varır.