DANIŞAN BİLGİLENDİRME VE DANIŞAN ONAM FORMU

HÜCUM TERAPİSİ

NEDİR?

Psikolojik sorunların çözümünde kullanılan pek çok terapi tekniği, yaklaşımı vardır. Bazı teknikler, danışanlık semptomlarının ya da belirtilerinin giderilmesi odaklı iken bazıları belirtilere neden olan kaynağın tespit edilmesine ve danışanlık yaratan bu kaynağın, danışanlık üretmeyecek hale dönüştürülmesi amacını taşımaktadır. Bu anlamda Hücum Terapisi, danışanlık kaynağına yönelik olarak çalışılan, bu çalışma sırasında davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşsal tekniklerden danışana, danışanın sorunlarına bağlı olarak seçilen bir ya da birkaç tekniğin bir arada kullanıldığı bir psikoterapi sürecidir. 

İÇERİK?

Hücum terapisi, danışan için; anlatma, bilgilendirme, kavrama, içgörü, hayata geçirme, travmaya dayanıklı hale gelme duraklarını içeren bir yol haritasını takip eder.

Bu harita bağlamında, ilk 10-15 günlük süreç danışanın hayat öyküsünü anlatması, hayat öyküsü ile sorunu çerçevesinde teorik bilgilendirilmesini içerir. Bu aynı zamanda danışanın bu bilgileri içselleştirmesini, kendi hayatı ve sorunları ile paralel olarak resmedilmesini tanımlayan kavrama ve içgörü kazanma süreçlerinin de başladığı noktadır.

10-15 günlük hücum tedavisinin ardından, idame tedavisi ile kazanılan içgörünün, danışanlıklı duygu, davranış ve düşüncenin yada ilişki biçimlerinin sağlıklı olanları ile yer değiştirmesine yardımcı olacak uygulamaları içerir.

Tüm süreç, yeni edinilen sağlıklı davranış-duygu-düşünce kalıpları ile iletişim biçimlerinin yeni sorunlara/travmalara dayanıklı hale getirilmesini amaçlamaktadır. 

SÜRESİ?

Hücum terapisi toplam 1800 dakika, günde iki seans olmak üzere 10-15 güne yayılan bir program dahilinde devam eder.

Hücum terapisini takiben danışanın sorununun şiddetine, derinliğine bağlı olarak 6 ay ile 2 yıl arasında değişen bir idame tedavisi söz konusudur. İdame tedavisinde görüşme periyodu ilk aşamada haftada bir olup, süreç içinde 15 günlük ve aylık periyotlarla devam eder ve sonlanır.

İdame tedavisi devam ederken, terapistin uygun gördüğü bir aşamada, danışan haftada bir yapılan grup terapisine yönlendirilir.

NASIL?

Bu çerçevede, ilk görüşme sonrasında danışana bir dosya açılır. Kendisi, tedavi ve ödeme planı hakkında bilgilendirilir. Danışanın ödeme yaptığına dair bir dekont ile Psikoterapi Enstitüsüne başvurması ile enstitü bünyesinde çalışan bir terapiste yönlendirilmesiyle kendisine sunulan tedavi programı başlatılır. İlk 10-15 günlük süreç içinde danışandan, mesai saatlerin tedavi ortamında geçirmesi beklenir. Günlük mesai sırasında, her gün en az iki seans görüşme yapılır. Danışan ile yapılan tüm seanslar (hücum, idame ve grup seansları) video kayda alınır. Kayılar, tedavi sırasında, terapist tarafından uygun görüldüğü zaman ve nedenlerle hasta ile eğitim amaçlı paylaşılır. Seans kayıtları tedavi sonrasında, danışanın dosyasında arşivlenir. Ne orjinali ne kopyası danışana verilmez. Kayıtlar ve arşivleme kurum profesyonelleri haricindeki kişilere kapalı tutulur. Günlük seanslar sırasında terapötik görsel ve yazılı eğitim materyalleri hastaya verilir ve izlemesi/okuması sağlanır. Tedavi süresince danışandan günlüklerini ve rüyalarını yazması ve terapisti ile paylaşması istenir. Söz konusu günlük ve rüyalar da danışanın dosyasında arşivlenir. 

Hücum terapisi bittikten sonra haftalık görüşme tarih ve saati belirlenir. Söz konusu tarih ve saat, terapistin ajandasında sabitlenir.

İdame tedavisi ile ilgili randevular, 24 saat öncesinden iptal edilmez ise, o tarihteki ve saatteki seans terapist ile danışan arasındaki süre üzerinden ücretlendirilir ve danışandan talep edilir. 

Hücum terapisine başlayan danışan hakkındaki bilgi ve gelişimler, tedavi sürecinin belirlenmesi, takibi için Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ ve PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ SÜPERVİZÖRLERİ tarafından yürütülen haftalık süpervizyon toplantılarında terapisti tarafından paylaşılır. 

NE KADAR?

* Seansların toplam ücreti kadar tutar hesaplanır ve hücum terapisi öncesinde ödenir. İLK MUAYENE ücreti 80 ABD doları karşılığı Türk  Lirası ve KDV ilavesini içerir. Seans ücretleri ise (45 dk-50 dk) ücreti 40 ABD doları karşılığı Türk  Lirası ve KDV ilavesini içerir.

* İLK MUAYENE, HÜCUM TERAPİSİ, İDAME TERAPİSİ, TEST BATARYASI (Hücum terapisi alan her danışan test bataryası almak zorundadır) ücretleri hakkında bilgi için,

Psikoterapi Enstitüsü Limited Şirketi

Fatih Sultan Mehmet Cad. Terapi İş Merkezi No:285/29

Kocaeli / Darıca

İletişim Numarası

Tel: +90 (262) 653 66 99
Gsm: +90 (532) 267 47 94
            +90 (530) 418 76 41

HESAP NO

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Araştırma Sağlık Organizasyon ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap No: 0432025

IBAN TR 740006400000124250432025

Tedavi programı, maliyeti ve danışan kabulü ile ilgili metni okudum. Süreci, şartları kabul ettiğimi beyan ederim. 

AD/SOYAD:   …………………………………………… 

TARİH:         …………………………………………… 

İMZA:           ……………………………………………

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>