A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİLERDE

OLGU SUNUMLARIYLA

NESNE İLİŞKİLERİ”

Prof. Dr. Vamık Volkan

18-19-20 Kasım 2009

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanların, psikanalitik psikoterapi uygulamalarında ihtiyaç duyabilecekleri yöntem ve araçlar hakkında bilgi ve deneyimin paylaşılması.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda psikanalitik psikoterapi uygulamaları çerçevesinde, olgu sunumları üzerinden, nevrotik, preödipal ve ödipal klinik görünümleri, bu görünümlerin tedavi süreçlerini, ilk nesne ve kendilik tasarımlarının ilkelden olgunluğa değişim süreçlerini tartışmış olacaklardır.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve

bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

K O N U L A R

“Nevrozların Psikanalitik Psikoterapisi ve Olgu Sunumları”

“Narsisistik Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi ve Olgu Sunumları”

“Borderline Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi ve Olgu Sunumları”

S Ü R E

3 gün

09.00-18.00 arası

Toplam 24 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

K A Y I T

Ön kayıt formunu lütfen basvuru@psikoterapi.com adresine gönderiniz

ÖN KAYIT FORMU

İndirmek için tıklayın.
BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
Psikolog Özlem Uşaklıgil
0262 653 66 99
basvuru@psikoterapi.com

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Erken Kayıt (için son tarih 15 Eylül 2009)

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 486 TL

Üye olmayanlara: 648 TL

Geç Kayıt (15 Eylül 2009’dan sonra)

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 540 TL

Üye olmayanlara: 756 TL

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İş Bankası Bostancı Şubesi 1026  866 805

E Ğ İ T İ M   Y E R İ
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)
Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org
www.psikoterapi.com
www.hipnoz.com

 

VAMIK D. VOLKAN, M.D., D.L.F.A.P.A., F.A.C. Psa.

Prof. Vamık Volkan Kıbrıs’ta Lefkoşa’da doğdu ve tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra  ABD’ye yerleşti.

Prof. Volkan  Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  Emeritus Professor, Massachusetts eyaletindeki Austen Riggs Center’ın Erikson Eğitim ve Araştırma  Enstütüsü’nde Kıdemli Erik Erikson Bilim Adamı ve Washington Psikoanalitik Enstütüsü’nde  Emeritus  Eğitim ve Süpervizyon Analisti’dir.

Finlandiya’daki Kuopio Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Prof. Volkan’a “Fahri Doktora”, Tel Aviv’deki Izak Rabin Israil Çalışmalar Merkezi “Onursal Rabin Öğretim Görevlisi”,  Amerika’daki Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Konuk Hukuk Profesörü”, Avusturya’daki Viyana Üniversitesi “Konuk Siyasal Bilimler Profesörü” ve Viyana’daki Sigmund Freud Vakfı “Konuk Freud Bilim Adamı” ünvanlarını vermiştir. Prof. Volkan Türkiye’de Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) ve Bahceşehir Üniversitesi’nde de konuk hoca alarak çalışmıstır.

Ayrıca Prof. Volkan, ABD eski Başkanı Jimmy Carter’in yönetimindeki Görüşmeler Ağı’nın  üyesi olarak görev almış ve Viyana Kenti ve Dünya Psikoterapi Konseyi tarafından verilen  Sigmund Freud Ödülü’ne lâyık görülmüştür.

0A

Kırk dokuz kitabın yazarı veya editörü olan ve dört yüzü aşkın bilimsel makale yayınlayan Prof. Volkan 2005, 2006, 2007 ve 2008de, ortaya koyduğu psikopolitik teoriler ve dünyanın problemli birçok yerinde barış için yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

Psikoterapi Enstitüsü

Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü, bünyesinde psikolojik sorunların tedavisi ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psikoterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.