Uzm. Dr. Tahir Özakkaş 1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde KGN Tıp Fakültesinde 1976-1977 yılında hazırlık sınıfından başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1979-1983 yılları arasında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii Anonim Şirketinde iş yeri hekimliği yaptı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı.

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında İşyeri Hekimliği üzerine doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. 

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş 2005’ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği ve toplam 4 yıl süren Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını devam ettirmektedir. Ayrıca Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi, Klinik Hipnoz, Bütüncül Rüya Çalışması ve Psikanalitik Masterson Yaklaşımı üzerine düzenli eğitimler vermektedir. Güncel olarak verdiği Eğitimleri buradan takip edebilirsiniz. 

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş Türkiye Duygu Odaklı terapi Enstitüsü’ nün de başkanlığını sürdürmektedir.

Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü, Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Birliğinin  ( www.isEFT.org ) Türkiyedeki yetkili kurumudur. Uz. Dr. tahir Özakkaş Duygu Odaklı Bireysel Terapi yaklaşımının eğitmeni, süpervizörü ve terapistidir. Ayrıca Duygu Odaklı Çift Terapi yaklaşımının kolaylaştırıcı eğitmeni, süpervizörü ve terapistidir.

Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşla kurumsal sözleşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim işbirliği içinde olduğu kurumlar ve yaklaşımlar arasında Personality Disorders Institute (Aktarım Odaklı Terapi), Emotion-Focused Therapy (Duygu Odaklı Terapi) ve Levenson Institute for Training (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) bulunmaktadır.

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş Bütüncül Psikoterapi Birliği SEPI ve Duygu Odaklı Terapi Birliği IsEFT Türkiye temsilcisi, Kendilik Psikolojisi Birliği IAPSP kurumsal üyesidir. Psikoterapi Enstitüsü Derneği, Hipnoz Derneği kurucu başkanı, Duygu Odaklı terapi derneği Kurucu Üyesi ve SEPI Danışma Kurulu üyesidir. Uluslararsı Bütüncül Psikoterapi Araştırma birliğinin (SEPI) 2021-2024 yılları arasında farklı başkanlık statülerine dayanarak 4 yıl boyunca yönetim kurulu üyesidir. Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Araştırma Birliğinin 2023 yılı icracı başkanıdır.

Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Derneği (SEPI) tarafından 2017 Arnkoff & Glass Yılın Bölgesel Ağ Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür. Türkiye’nin ilk bütüncül psikoterapi kongresi olan 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’nin düzenlenmesine liderlik etmiş ve daha sonra her yıl düzenli olarak yapılan altı kez “Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi”ni düzenlemiştir. Beş  kez “Ulusal Klinik Hipnoz kongresi” ini düzenlemiştir. Psikoterapi ile ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş’ın Başlıca kitapları arasında Bütüncül PsikoterapiHipnoz 1-2Alerji ve Deri Hastalıklarında HipnoterapiCinsel Problemlerde HipnoterapiHipnotik Yaş GerilemesiAnksiyete Bozuklukları ve Tedavisi, Masterson Yaklaşımına Genel Bakış ve Jung’un Öznelliğinde Kuramlar Arası Bir Gezinti yer alır. Ayrıce verdiği eğitimlerin derlemelerinden oluşan ikiyüz cilte yakın yayınlanmış ders notları bulunmaktadır.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nin kurucusu ve baş editörüdür.

Unified Psychotherapy and Clinical Science dergisi ve Azerbaycan Psikiyatri dergisinin yayın kurulundadır.

Ayrıca Aktarım Odaklı Psikoterapi, Duygu Odaklı Terapi Bireysel ve Çift, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi ve Masterson Yaklaşımı Sertifikalı Psikoterapisttir.