Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumlar Serisi – 18

“Bilinçdışının Suskun Sesi Beden İle Çalışmak”

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

10 Nisan 2022 Pazar

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu / Online

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

AMAÇ:

Bilinçdışının Suskun Sesi Bedenle Çalışmak Sempozyumu’nun amacı; Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin, terapi seanslarında bedenin rolü ve seans içinde bedeni daha aktif izlemenin duyguya temas etmeye katkısı ilgili bilgi sahibi olması ve bedenle çalışma becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEF:

Son zamanlarda terapi seanslarında bedenin rolü gittikçe daha önem kazanmaktadır. Özellikle duygu odaklı yaklaşımlarda bilinç dışının dili olarak beden ön plana çıkmaktadır. Savunmalar konuşma terapilerinde sıklıkla önümüze çıkan bir engel olduğunda bedene temas etmenin duygulara temas açısından önemini vurgulamayı hedefliyoruz. Sempozyumda beden yönelimli psikoterapi teknikleri hakkında farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz.  Aynı zamanda yeni nesil bilişsel davranışçı terapiler, duygu odaklı terapi aktarımı odaklı terapi psikodrama cinsel terapi gestalt terapi gibi farklı ekollerde bedenin rolü nedir ve bedeni bu ekollerde nasıl daha aktif kullanabileceğimiz hakkındaki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz.

KONULAR:

Ruhsal aygıtın gelişim basamaklarında bedenin rolü

Bedenle çalışmanın nörobiyolojisi

Somatik deneyimleme travmayı konuşmadan bedeni takip ederek çalışmak

Beden yönelimli psikoterapilerle travmayı çalışmak

Duygu odaklı terapide bedenle çalışmak

Aktarım odaklı terapide bedeni izlemek

Cinsel terapilerde beden ve nefesin rolü

Psikodramada bedeni kullanmak

Hipnozda bedenle çalışmak

Beden zırhı bedendeki savunmalar

Bedenden kopmak disosiasyon

3. Dalga Bilişsel davranışçı terapilerde mindfullness ve bedeni fark etmek

Gestalt terapide bütünün bir parçası olarak beden

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

DÜZENLEME KURULU

Selin Yurdakul

Selda Kavun

Müzeyyen Şen

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

S Ü R E

1 Gün

09.30 – 18.00 arası

Toplam 8 saat

ÜCRETLENDİRME

10 Mart 2022’ye kadar; 160 TL+ KDV. 

Sonrası; 250 TL + KDV’dir. 

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Ön kayıt sınırlı sayıda kursiyerimiz kabul edileceği zaman sırayı belirler. Aday kursiyer,kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur.

Ödeme yapmak için tıklayınız. 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>