(*) LÜTFEN METNİ OKUYUP İMZALADIKTAN SONRA ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİNE TESLİM EDİNİZ.

(**) METİN İÇİNDE ANLAŞILMAYAN İTEMLER VE GEREKÇELERİ HAKKINDA TERAPİSTİNİZLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ.

Teşekkürler…

 

PSİKOTERAPİ ÇERÇEVESİ

 1. BÖLÜM. Terapiye başlangıç süreci
  • Psikoterapi Enstitüsüne danışanlar şahsen (ergenler ve çocuklar haricinde) başvuruda bulunurlar.
  • İlk görüşme randevuları Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tarafından yapılır.
  • Kendisi tarafından terapiye uygun görülen danışanlar, uygun terapiste yönlendirilir.
  • Hücum terapisi başlamadan önce ücreti ödenir.
  • Hücum terapisi bedelini ödedikten sonra terapi sürecinin kalanı, belirlenen terapist ve danışan arasında planlanarak yürütülür.
  • Terapi sürecinde danışanlar, iki farklı terapi yaklaşımı doğrultusunda takip edilir. Bütüncül Psikoterapi yaklaşımı ve Dinamik yaklaşım (Masterson, Aktarım Odaklı, Süresi Sınırlı Dinamik Terapi)
  • Terapiste yönlendirilme sonrası danışanlara, terapistlerinin kim olduğu ve irtibat bilgileri telefonla bildirilir. Terapist danışanla irtibat telefonlarından randevu belirlemek üzere bağlantı kurar.
  • Terapi ya hücum tedavisi (yoğunlaştırılmış ve 2 haftalık bir sürece yayılan sonrasında haftalık devam eden süreç) ya da haftalık seanslar şeklinde yürütülür.

 

 1. BÖLÜM. Randevu koşulları ve görüşme saatlerinin belirlenmesi
  • Hücum tedavisi
  • 2 haftalık bir süreç içinde, sabah 09.00-18.00 saatleri arasında her gün terapistin belirlediği saatlerde yapılan seanslarla devam eder.
  • Bu süreç içinde seansların dışındaki zamanlarda eğitim materyalleri danışana devredilir.
  • Söz konusu materyaller, “Kültür A.Ş. Seminer CD leri”/ “Savunma Mekanizmaları Ankara Eğitim Cdleri” ile “Bütüncül Psikoterapi, Ruhsal Aygıt ve Halk Konferansları” isimli kitaplardır.
  • Hücum terapisinin bitimiyle birlikte, danışanla belirlenen gün ve saatler dahilinde haftalık görüşmelerle idame tedavisine geçilir.
  • Haftalık seanslar
  • Belirli bir gün ve saat her hafta aynı döngüyü takip edecek biçimde belirlenir.
  • Danışan randevu saati değişikliğine dair bir yeniden düzenleme istemediği müddetçe, her hafta randevu otomatik olarak tekrar alınmış kabul edilir.
  • Danışan, randevu gün ve saati ile ilgili değişiklik istediğinde bunu 1 hafta önceden seans içinde bildirmeli ve terapistin boş gün ve saatlerine uygun yeni bir düzenleme üzerinde anlaşmalıdır.

 

 1. BÖLÜM. Görüşme süresi ve ücretlendirme
  • Seansların toplam ücreti kadar tutar hesaplanır ve hücum terapisi öncesinde ödenir. İLK PSİKİYATRİK MUAYENE ücreti 80 ABD doları karşılığı Türk  Lirası ve KDV ilavesini içerir. Seans ücretleri ise (45 dk-50 dk) ücreti 40 ABD doları karşılığı Türk  Lirası ve KDV ilavesini içerir.
  • Görüşme süresini (genellikle 50 dakika) terapist belirler ve sabitler.
  • Hücum tedavilerinde ödeme koşulları hücum tedavileriyle ilgili bilgilendirme formunda yer almaktadır.
  • Seans ücretleri, seans makbuzları ile birlikte muhasebeye ödenecektir. 50 dakika seanslar ücretleri ise (45 dk-50 dk) ücreti 40 ABD doları karşılığı Türk  Lirası ve KDV ilavesini içerir. Dakika olarak eksik veya fazla olan seanslar 50 dakika üzerinden oranlandırılır.

 

 1. BÖLÜM. Görüşme ortamı
  • Görüşmeler Bayramoğlu’ndaki Enstitü genel merkezinde yürütülmektedir.
  • Danışan görüşme vakti geldiğinde çağırılmayı-davet edilmeyi beklemeden seans odasına çıkabilir-girebilir.
  • Görüşme odasındaki eşyalar-koltuk, masa vb gibi düzenlemelerin yeri-konumu danışanlar tarafından değiştirilmemelidir.

 

 1. BÖLÜM. Randevu geç kalma / iptal / erteleme
  • Seans için belirlenen gün ve saat, danışan için sabitlenmiş olup, bu gün ve saatlerde başka kişiye randevu verilmez. Bu bağlamda, danışanın tedavisi devam ettiği sürece söz konusu seans danışan için kapatılmış olup, seansa gelinse de gelinmese de ücreti tahakkuk ettirilir.
  • Geç gelinen seanslardan tam seans ücreti talep edilir.
  • Terapistten kaynaklanan gecikmeler ya da habersiz iptaller ya da seansın yapılmaması durumunda, seans bedeli ya da geç kalınan dakika karşılığındaki bedel hastanın bir sonraki seansının ödemesinden düşülür.
  • Danışan, terapistten kaynaklanan iptaller söz konusu olduğunda seanstan en az 24 saat öncesinde de bilgilendirilir.
  • Resmi tatil ve bayramlara rastgelen seanslar otomatik olarak iptal edilmiş sayılır. Terapistin ya da danışanın haber vermesi sorması beklenilmez.

 

 1. BÖLÜM. Ek randevular ve düzenlenmesi
  • Danışanın gelememiş olduğu seanslar için ya da ihtiyaç duyduğunda yapmak isteyebileceği ek randevular için, terapistin zaman planlaması açısından 1 hafta önceden bu isteğin bildirilmesi gerekmektedir.

 

 1. BÖLÜM. Bina kullanımı
  • Enstitü binası içerisinde danışan terapisinin devam ettiği oda haricinde bekleme salonunu ve eğitim olmayan günlerde teras katını kullanabilir.
  • Bu alanlar dışındaki yerlere girmesi uygun değildir.

 

 1. BÖLÜM. Tatiller
  • Terapistin yıl içerisinde tatil kullanacağı dönemlerde, seanslar bu süre boyunca ertelenecektir ve danışan terapist tarafından bu tarihler hakkında mutlaka bilgilendirilecektir.
  • Aynı şekilde danışan da bu bildirimlerde bulunmak durumundadır.

 

 1. BÖLÜM. Kayıt Alınması ve Gizlilik
  • Psikoterapi Enstitüsü’nde terapi almakta olan danışanların seanslarının video kaydı alınır.
  • Kayıtlar, danışanın terapisti ve enstitü tedavi kurulu dışında 3. şahıslara gizli ve koruma güvencesi altında kapalıdır.
  • Terapi sonunda, tüm yazılı ve görsel kayıtlar, danışanın dosyasında arşivlenir. Danışana ve 3. kişilere verilmez.

 

 10.BÖLÜM. Terapistle ilişkiler

 • Terapist, tedavi süresince danışanın kendisi dışında ailesinden yakınlarından ya da arkadaşlarından kişilerle danışanın bilgisi ve izni olmadan görüşmez. Bu kişilerden gelen görüşme taleplerini karşılamaz. Bu taleplerin oluşmaması için danışanların yakınlarına terapistin irtibat bilgilerini vermemesi önerilir.
 • Terapist ile seans saatleri dışında acil durumlar dışında ilişki kurulmaz (randevusuz görüşme/telefonla görüşme/mesaj/ gibi eylemler kendini gösterdiğinde bunlar terapi süreci çerçevesinde anlamlandırılmaya çalışılır.
 • Terapist hediye kabul etmez. (hediye verme gibi eylemler kendini gösterdiğinde bunlar terapi süreci çerçevesinde anlamlandırılmaya çalışılır.)
 • Terapist sosyal ortamlarda ve sosyal ilişkiler içinde hasta ile birlikte yer almaz. Hatta dış ortamlarda rastlanıldığında hastanın gizlilik kuralı çerçevesinde güvenliği uyarınca selamlaşma ve konuşma ortamından uzak kalmak terapistin eğilimi olacaktır.
 • Terapist tedavisini yürüttüğü hastanın yakını olan birinin tedavi sorumluluğunu üstlenmez (eş ve aile terapileri dışında).

 

11.BÖLÜM. Tedavi sürecini engelleyen, sona erdiren koşullar.

 • Danışan, tedavi surecinin başlamasıyla birlikte:

      a.kendine

      b.başkasına,

c.terapistine yönelik can ve mal hasar ve/veya kaybına neden olacak davranışları sergilemeyeceğine dair kuralları kabul eder herhangi bir şekilde bu kuralın ihlali ile terapistin tedaviyi devam ettirmeyeceğini / kurumsal bir tedavi için yataklı kurumlara yönlendirme yapacağını ancak buradaki tedavinin terapiye onay verecek şekilde hastayı taburcu ettiğinde yeniden tedaviye başlayacağını kabul eder.

 

 • Üst üste habersiz gelinmeyen 4 seans sonunda danışan için belirlenmiş olan seans gün ve saati otomatik olarak düşer. Eğer danışan tedavisine devam etmek istiyorsa yeni bir seans günü ve saati belirlemek ve psikoterapi çerçevesini yenilemek üzere terapistinden bir randevu talep eder.

 

Okudum ve kabul ettim.

 AD, SOYAD:

 İMZA:

 TARİH: …../…../20….

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>