Masterson Günleri 2

Narsisistik Kendilik Bozukluğu’nun Teorisi ve Tedavisi

Freud, narsisizm ile ilgili 1914’te yazdığı makalesinde, ilk kez erişkin narsisizmi açıklayan bir psikodinamik teori geliştirdi. Otoerotizasyondan narsisizme ve nesne sevgisine uzanan tek bir libidinal gelişim çizgisini savundu. Eğer libido narsisistik olarak egoya veya kendiliğe yatırılırsa, ilişkiler sırasında nesneye yatırılamaz.

Yalnızlığın Kalesi: Şizoid Kendilik Bozukluğu

Yalnızlığın Kalesi buz dağının derinliklerinde yer alır; burası Superman’in zenginliklerini ve sırlarını tuttuğu gizli sığınağıdır, buraya kendisini tecrit ederek, dış dünyadan mesafe alır ve kendini korur.

Kendilik bozukluklarına Masterson Yaklaşımıyla ilgili bu sunumda, şizoid kavramının tarihi ve evrimi ile Superman gibi kendisini saklayan bireylerin tanısı, tedavisi ve öznel deneyimleriyle ilgili meseleleri tartışacağım.

Travma ve Kendilik Bozuklukları

Oedipus adında bir adam varmış. Bu adam aslında kökenlerinden kaçmaya çalışıyor gibi görünse de daha derinlerde yatan bir dürtü Oedipus’un yolunu yine hikayenin başladığı yere, kendi köklerine düşürmüş. Oedipus, hayata nasıl başladığını hatırlamasa da bilinçdışında yatan hayatının başlangıç noktasına dönme ihtiyacı kimlik ihtiyacı kadar karşı konulmazmış. Bu ihtiyacı karşılamak için de Oedipus’un ne yapıp edip bir yolunu bulup başından geçen herşeyi anlatması lazımmış.

2. Masterson Günleri Duyuru

Masterson Institute,New York & Psikoterapi Enstitüsü İşbirliğinde
P S İ K O A N A L İ T İ K  P S İ K O T E R A P İ
MASTERSON GÜNLERİ-II-

18-21 Haziran 2009
Bayramoğlu

A M A Ç
Kişilik bozukluklarını, kendilik gelişimindeki sorunların derinliği ve yoğunluğu ile ilişkili görünümsel bozukluklar olarak tanımlayan ve kendilik bozukluğu üçlüsü olarak adlandıran J.F. Masterson’un yaklaşımı hakkında teorik bilgi ve uygulama deneyiminin kazanılması.

KONULAR
Kendilik Bozukluklarının Tanı ve Tedavisinde Masterson Yaklaşımı
Analitik Tedavinin İlkeleri
Gelişimsel ve Nörobiyolojik Bağlanma Teorileri
Kendilik Bozukluklarının Ayırıcı Teşhisi
Borderline Kendilik Bozukluğu
Narsisistik Kendilik Bozukluğu
Şizoid Kendilik Bozukluğu
Kendilik Bozukluklarında Psikofarmakoloji
Travma ve Kendilik Bozuklukları

YÖNTEM
sunum
vaka sunumu
soru-cevap

SERTİFİKASYON ve KREDİLENDİRME
Masterson Enstitüsü ve Psikoterapi Enstitüsü imzalı Katılım Belgesi verilecektir.
Dört günlük eğitim, ileride Masterson Enstitüsünden alınacak eğitim çerçevesinde kredilendirilecektir.

KATILIM ÜCRETİ
Kontenjan sınırlı olduğu için ödeme yapanlar arasında kayıt sırasına öncelik verilecektir.
Hesap No:
Psikoterapi Enstitüsü
İş Bankası Bostancı Subesi
Şb. Kodu:1026 Hesap No: 866805

Erken kayıt (için son tarih 15 Mayıs 2009)
Enstitü Üyelerine*: 500 TL nakit / 550 TL kredi kartı-5 taksit + KDV
Üye olmayanlara : 600 TL nakit / 660 kredi kartı-5 taksit + KDV

Konferans kayıt
Enstitü Üyelerine*: 600 TL nakit / 660 TL kredi kartı-5 taksit + KDV
Üye olmayanlara : 700 TL nakit / 770 kredi kartı-5 taksit + KDV

Günlük Kayıt
175 TL + KDV

*Psikoterapi Enstitüsü Derneği giriş ve üyelik aidatlarını ödemiş olan üyeler yararlanabileceklerdir.

K O N F E R A N S  Y E R İ**
Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoğlu Sahil Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad.
No:285 Darıca-Gebze/KOCAELİ Tel : 0262 6536699 Fax : 0262 6536698
www.psikoterapi.org
www.psikoterapi.com
www.hipnoz.com

**Konferans süresince merkezimizde isteyen katılımcılara başvuru yaptıkları takdirde konaklama hizmeti verilecektir.

BAŞVURU VE KAYIT için
basvuru@psikoterapi.com

Tel: 0262 6536699
Mobile:0533 326 84 53
Uz.Psk.Nevhan VAROL

Masterson Enstitüsü

Masterson Enstitüsü, Masterson Grubu’nun ve onun hem kurucusu hem de müdürü olan James F. Masterson’un çalışmalarıyla hayata geçti. Bu çalışmaların yaygın şekilde kabul görmesi, Masterson Enstitüsü’nün Dr. Masterson tarafından bizzat eğitilmiş öğretim üyeleriyle, öğretim ve araştırma için, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak 1977’de kurulmasına önayak oldu. Enstitü, Kendilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri kuramını geliştirmeye, bu yaklaşımı öğretmeye ve gelecekteki araştırmaları teşvik etmeye odaklanarak öğretim faaliyetleri için kurumsal bir şemsiye oldu.

Enstitünün ilk konferansı 1977’de gerçekleşti ve arkasından bir ve iki günlük konferanslar ve çalışma grupları şeklinde ülke çapında sunum yapıldı.  O zamandan beri, Enstitü New York ve San Francisco’da yıllık konferanslar  verdi. Bu konferanslar ve çalışma grupları daha yoğun eğitim için  talep yarattı ve New York (1986) ile San Francisco’da (1988) üç yıllık resmi lisans üstü sertifika programlarının oluşturulmasını sağladı. Ayrıca,  1987’de Spokane-Washington’da özel bir sertifika programı oluşturuldu ve değiştirilmiş bir eğitim programı da Kopenhag-Danimarka’da 1987) uygulamaya konuldu. Praetorie-Güney Afrika’da da 2008 yılında bir video konferans ile yeni bir eğitim programı başlatılmıştır. Aynı şekilde 2009 yılı itibariyle de benzeri bir eğitim sürecinin temelleri Türkiye’de Psikoterapi Enstitüsü ile hayata geçirilmiştir.

Dr. Masterson

Dr. Masterson, klinik araştırmalarla, Kişilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri yaklaşımının öncülüğünü yapmıştır. Dr. Masterson aynı zamanda Ergen Psikiyatrisi Derneği’nin kurucusu ve New York Bölümü’nün eski başkanıdır.

Dr. Masterson’un çalışmalarının özü, yazmış olduğu borderline ve narsisistik bozuklukların tedavisinde öne çıkan, gerçek kendilik alanındaki ilk çalışmaları da içeren ve birçoğu çeşitli dillere tercüme edilmiş olan kitaplarında anlatılmıştır.

Zeig, Tucker, Theisen tarafından yeni basılan  son kitabı “Bağlanma Teorisi ve Kendiliğin Nörobiyolojik Gelişimi açısından bakıldığında Kişilik Bozuklukları”, Davranış Bilimi Kitapları Servisi’nin de seçtiği bir kitaptır. (Bakınız: Club review @ <http://www.behavioralsciencebooks.com/

 

2. Masterson Günleri Program

P S İ K A N A L İ T İ K   P S İ K O T E R A P İ

M A S T E R S O N   G Ü N L E R İ -II-

18-21 Haziran 2009

Bayramoğlu

 

18 Haziran, Perşembe

 “TANI ve TEDAVİDE MASTERSON YAKLAŞIMININ GELİŞİMİ”

08:30-9:30       Açılış Konuşmaları

                Tahir ÖZAKKAŞ / Judith PEARSON / James F. MASTERSON (video-conferance)

09:30-11:00     “Analitik Tedavinin İlkeleri”  Candace ORCUTT

“ Oturum Başkanı :  Tahir ÖZAKKAŞ  ”

11:00-11:30      A R A

11:30-13:00      “Kendilik Bozukluklarının Teşhisinde Ayırıcı Tanı Kriterleri”Jerry KATZ

“ Oturum Başkanı  : Ahmet ÇORAK”

13:00-14:30                   Ö Ğ L E    Y E M E Ğ İ

14:30-16:00       “Kendilik Bozukluklarının Psikoterapotik Tedavisinde Masterson Yaklaşımı” Amandy CASSIDY

“ Oturum Başkanı  : Mehmet TEKNECİ  ”

16:00-16:30    A R A

16:30-18:00     Atölye Çalışması

Katılımcı Vaka Sunumları ve Soruları

“Oturum Başkanı : Nevhan VAROL  ”

 

19 Haziran, Cuma

“BORDERLINE KENDİLİK BOZUKLUĞUNA MASTERSON YAKLAŞIMI”

09:00-10:30    “Borderline Kendilik Bozukluğu” Judith PEARSON

“Oturum Başkanı : Funda GÜDÜCÜ SAĞIR ”

10:30-11:00    A R A

11:00-12:30      “ Borderline Kendilik Bozukluğuna Masterson Yaklaşımı” William GRIFFITHS

“Oturum Başkanı : Cenk KİPER ”

12:30-14:00    Ö Ğ LE   Y E M E Ğ İ

14:00-15:30     “Vaka sunumu: Düşük Düzey Borderline Kendilik Bozukluğu”William GRIFFITHS

“Oturum Başkanı : Fahri DAVULCU ”

15:30-16:00   A RA

16:00 -17:30    Atölye Çalışması

Katılımcı Vaka Sunumları ve Soruları

“Oturum Başkanı  :Judith PEARSON ”
 

20 Haziran, Cumartesi

“NARSİSİSTİK KENDİLİK BOZUKLUĞUNA  MASTERSON YAKLAŞIMI”

09:00-10:30       “Narsisistik Kendilik Bozukluğu” Jerry KATZ

           “Oturum Başkanı :Tahir ÖZAKKAŞ”

       10:30-11:00     A R A

11:00-12:30        “Narsisistik Kendilik Bozukluğuna Masterson Yaklaşımı”William GRIFFITHS

        “Oturum Başkanı : Hülya MACİT”

       12:30-14:00    Ö Ğ L E   Y E M E Ğ İ

14:00-15:30      “Vaka sunumu : Gizli Narsisistik Kendilik Bozukluğu”Carolyn BANKSTON

       “Oturum Başkanı : Ahmet ÇORAK ”

15:30-16:00   A R A

16:00-17:30     Atölye Çalışması

Katılımcı Vaka Sunumları ve Soruları

“Oturum Başkanı : Jerry KATZ ”

 

 

 

21 Haziran, Pazar

 

“ŞİZOİD KENDİLİK BOZUKLUĞUNA MASTERSON YAKLAŞIMI”

ve

“ PSİKOFARMOKOLOJİ ve TRAVMA”

        09:00-10:30  “Şizoid Kendilik Bozukluğu” Judith PEARSON

“Oturum Başkanı :Nevhan VAROL”

10:30-11:30      “Vaka sunumu : Şizoid Kendilik Bozukluğu” Amanda CASSIDY

      “Oturum Başkanı :Hülya Macit ”

       11:30-12:00   A R A

12:00-13:30:    “Travma ve Kendilik Bozuklukları” Candace ORCUTT

      “Oturum Başkanı : Emre Konuk”

       13:30-15:00  Ö Ğ L E    Y E M E Ğ İ

15:00-16:30       “Kendilik Bozukluklarının Psikofarmakolojisi” Murray SCHANE

      “Oturum Başkanı : Cenk Kiper ”

      16:30-17:00    A R A

17:00-18:30     Atölye Çalışması

Katılımcı Vaka Sunumları ve Soruları

    “Oturum Başkanı :Amandy CASSIDY”

      18:30-19:00   KAPANIŞ