P S İ K A N A L İ T İ K   P S İ K O T E R A P İ

M A S T E R S O N   G Ü N L E R İ -II-

18-21 Haziran 2009

Bayramoğlu

 

18 Haziran, Perşembe

 “TANI ve TEDAVİDE MASTERSON YAKLAŞIMININ GELİŞİMİ”

08:30-9:30       Açılış Konuşmaları

                Tahir ÖZAKKAŞ / Judith PEARSON / James F. MASTERSON (video-conferance)

09:30-11:00     “Analitik Tedavinin İlkeleri”  Candace ORCUTT

“ Oturum Başkanı :  Tahir ÖZAKKAŞ  ”

11:00-11:30      A R A

11:30-13:00      “Kendilik Bozukluklarının Teşhisinde Ayırıcı Tanı Kriterleri”Jerry KATZ

“ Oturum Başkanı  : Ahmet ÇORAK”

13:00-14:30                   Ö Ğ L E    Y E M E Ğ İ

14:30-16:00       “Kendilik Bozukluklarının Psikoterapotik Tedavisinde Masterson Yaklaşımı” Amandy CASSIDY

“ Oturum Başkanı  : Mehmet TEKNECİ  ”

16:00-16:30    A R A

16:30-18:00     Atölye Çalışması

Katılımcı Vaka Sunumları ve Soruları

“Oturum Başkanı : Nevhan VAROL  ”

 

19 Haziran, Cuma

“BORDERLINE KENDİLİK BOZUKLUĞUNA MASTERSON YAKLAŞIMI”

09:00-10:30    “Borderline Kendilik Bozukluğu” Judith PEARSON

“Oturum Başkanı : Funda GÜDÜCÜ SAĞIR ”

10:30-11:00    A R A

11:00-12:30      “ Borderline Kendilik Bozukluğuna Masterson Yaklaşımı” William GRIFFITHS

“Oturum Başkanı : Cenk KİPER ”

12:30-14:00    Ö Ğ LE   Y E M E Ğ İ

14:00-15:30     “Vaka sunumu: Düşük Düzey Borderline Kendilik Bozukluğu”William GRIFFITHS

“Oturum Başkanı : Fahri DAVULCU ”

15:30-16:00   A RA

16:00 -17:30    Atölye Çalışması

Katılımcı Vaka Sunumları ve Soruları

“Oturum Başkanı  :Judith PEARSON ”
 

20 Haziran, Cumartesi

“NARSİSİSTİK KENDİLİK BOZUKLUĞUNA  MASTERSON YAKLAŞIMI”

09:00-10:30       “Narsisistik Kendilik Bozukluğu” Jerry KATZ

           “Oturum Başkanı :Tahir ÖZAKKAŞ”

       10:30-11:00     A R A

11:00-12:30        “Narsisistik Kendilik Bozukluğuna Masterson Yaklaşımı”William GRIFFITHS

        “Oturum Başkanı : Hülya MACİT”

       12:30-14:00    Ö Ğ L E   Y E M E Ğ İ

14:00-15:30      “Vaka sunumu : Gizli Narsisistik Kendilik Bozukluğu”Carolyn BANKSTON

       “Oturum Başkanı : Ahmet ÇORAK ”

15:30-16:00   A R A

16:00-17:30     Atölye Çalışması

Katılımcı Vaka Sunumları ve Soruları

“Oturum Başkanı : Jerry KATZ ”

 

 

 

21 Haziran, Pazar

 

“ŞİZOİD KENDİLİK BOZUKLUĞUNA MASTERSON YAKLAŞIMI”

ve

“ PSİKOFARMOKOLOJİ ve TRAVMA”

        09:00-10:30  “Şizoid Kendilik Bozukluğu” Judith PEARSON

“Oturum Başkanı :Nevhan VAROL”

10:30-11:30      “Vaka sunumu : Şizoid Kendilik Bozukluğu” Amanda CASSIDY

      “Oturum Başkanı :Hülya Macit ”

       11:30-12:00   A R A

12:00-13:30:    “Travma ve Kendilik Bozuklukları” Candace ORCUTT

      “Oturum Başkanı : Emre Konuk”

       13:30-15:00  Ö Ğ L E    Y E M E Ğ İ

15:00-16:30       “Kendilik Bozukluklarının Psikofarmakolojisi” Murray SCHANE

      “Oturum Başkanı : Cenk Kiper ”

      16:30-17:00    A R A

17:00-18:30     Atölye Çalışması

Katılımcı Vaka Sunumları ve Soruları

    “Oturum Başkanı :Amandy CASSIDY”

      18:30-19:00   KAPANIŞ

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>