Psikoterapide Bütünleşme kitabı, sizlere, her hasta için yeni bir terapi oluşturan, bütünleştirici ve veri temelli bir terapi yöntemi sunmaktadır. ‘…Son dönemde yapılmış olan bir dizi meta analize dayanan bu atölye çalışması, psikoterapinin hastanın teşhis ötesi özelliklerine uyarlanmasının kanıta dayalı araçlarını öğretmektedir. Bunu yapmanın 5+ araştırma temelli yöntemini öğreneceğiz: hasta tercihleri, gerçek zamanlı geri bildirim, tepkisellik/direnç düzeyi, değişim aşaması, danışanın kültürü ve başa çıkma tarzı. Her bir yöntem için meta analitik sonuçları özetleyecek, seansta o hasta boyutunu değerlendirmenin güvenilir araçlarını gösterecek, en önemlisi de tedavinin buna göre nasıl uyarlanacağını öğreteceğiz. Vaka örnekleri yoluyla materyaller somutlaşmakta ve uygulama egzersizleri gereken becerilere vakıf olmanıza yardımcı olmaktadır…’

Psikoterapi Enstitüsü Kitap Satış Sitesi

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ