John F. Clarkin – Otto F. Kernberg

Frank E. Yeomans

Borderline Kişiliğin

Psikoterapisi

Nesne İlişkilerine Odaklanmak

        Bu kitap, teorisyenler, klinisyenler ve araştırmacılardan oluşan bir ekibin ciddi kişilik bozuklukları gösteren bireylere yönelik bir psikoterapi müdahalesi belirleme yönündeki 25 yıldan uzun süren çalışmalarının bir ürünüdür… Bu kitap sınır hastalara yönelik müdahale tekniklerine dair ilkeleri tanımlayan bir tedavi el kitabıdır. Terapistin davranışlarının seans seans önceden belirlendiği el kitaplarından farklı olarak buradaki müdahale ilkeleri terapiste yol gösterir niteliktedir. Aktarım odaklı psikoterapinin (AOP) ilkeleri bu kitapta tanımladığımız strateji, taktik ve tekniklerle şekillenir… Bu kitapta, tedavinin başlangıç, gelişme ve ileri süreçlerinde hastadaki ilerlemelerle uyumlu olarak strateji, taktik ve tekniklerin kullanımı açısından AOP’nin ana hatları belirlenmektedir.

   ….

Psikoterapi Enstitüsü Kitap Satış Sitesi

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ