BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİDE RÜYALARLA ÇALIŞMAK

1.Dönem Eğitim Grubu
Uz. Dr. Tahir Özakkaş

K O N U L A R

 • Rüyalara Giriş
 • Tarihsel Süreçte ve Kültürlerde Rüyalar
 • Rüyanın Fizyolojisi ve Nörofizyolojisi
 • Rüya ve Dilin Yapılanması
 • Dürtü Çatışma Kuramında Rüya ve Yorumlanması (Bütüncül Uygulama)
 • Nesne İlişkilerinde Rüya ve Yorumlanması (Bütüncül Uygulama)
 • Kendilik Psikolojisinde Rüya ve Yorumlanması (Bütüncül Uygulama)
 • Masterson Yaklaşımında Rüya ve Yorumlanması (Bütüncül Uygulama)
 • Jungcu Psikolojide (Analitik) Rüya ve Yorumlanması (Bütüncül Uygulama)
 • İlişkisel Psikoterapide Rüya ve Yorumlanması (Bütüncül Uygulama)
 • Öznelerarası Alanda Rüya ve Yorumlanması (Bütüncül Uygulama)
 • Bütüncül Psikoterapide Rüya ve Yorumlanması (Bütüncül Uygulama)

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

4 ay, 12 gün

09.00-18.00 arası

Toplam 96 saat

E Ğ İ T İ M   T A R İ H L E R İ

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

Sevgi Akkoyun
0262 653 66 99
basvuru@psikoterapi.com

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden önkayıt  formu nu doldurup göndermeniz rica olunur.

K A T I L I M   Ü C R E T İ* 

Bir aylık eğitim bedeli TL, toplam eğitim bedeli  TL’dir (KDV hariç)

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği üyeleri için aylık  TL, toplam  TL’dir.

Not: Eğitim Paket olarak uygulanır.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

Türkiye Finans Gebze E-5 Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285

Darica/Kocaeli/TURKIYE (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699-98

Gsm: 0532 267 4794

Fax : 0262 653 5345

e-posta: admin@psikoterapi.com