Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı … Dönem Eğitim Grubu

ÖN KAYIT FORMUNU DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

E Ğ İ T İ M

PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİLERDE

 “MASTERSON YAKLAŞIMI”

Borderline, Narsisistik, Şizoid Kendilik Bozuklukları
Tanı, Ayırıcı Tanı, Teknik ve Tedaviler

Uz. Dr. Tahir Özakkaş
ve Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve bu alana yönelmiş öğrencilere, psikanalitik psikoterapi uygulamalarından biri olan J.F. Masterson ‘ın “Terk Depresyonu Kuramı” hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve deneyimin paylaşılması.

H E D E F

Katılımcılar, bu eğitim programının sonunda Masterson’ın psikanalitik psikoterapi uygulamaları çerçevesinde, Masterson’ ın Terk Depresyonu Kuramı’ nın oluşumunun tarihsel sürecini, kurama kaynaklık eden; gelişimsel psikoloji, nesne ilişkileri, bağlanma çalışmaları, nörobiyolojik çalışmalar hakkında genel bilgiyi, kişilik bozukluklarından kendilik bozukuluklarına geçiş sürecini, kendilik bozukluklarının tanısını, ayırıcı tanısını ve tedavi süreçleri ile ilgili genel bir bilgi ve beceri sahibi olmayı hedefleyeceklerdir.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

K O N U L A R

 • Masterson Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi
 • Masterson Yaklaşımının Kaynakları
 • Gelişimsel Psikoloji (Margaret Mahler, Daniel Stern vd.)
 • Bağlanma Çalışmaları (Bowlby, Aisworth vd.)
 • Nesne İlişkileri Kuramı
 • Nörobiyolojik Çalışmalar
 • DSM ve Kişilik Bozuklukları
 • Terk Depresyonu Kuramı
 • Sınır (Borderline) Kendilik Bozukluğu
 • Narsisistik Kendilik Bozukluğu
 • Şizoid Kendilik Bozukluğu
 • Kendilik Bozukluklarının Alt Tipleri
 • Kendilik Bozuklularının İntrapsişik Yapıya Göre Tanısı
 • Kendilik Bozukluklarının Ayırıcı Tanısı
 • Kendilik Bozukluklarının Komorbiditesi
 • Kendilik Bozukluklarının Psikoterapisi
 • Yüzleştirme Terapi Tekniği
 • Yorumlama Terapi Tekniği
 • Aynalayarak Yorumlama Terapi Tekniği
 • Destekleyici Psikoterapi
 • Terapotik İşbirliği Süreci
 • Derinliğine Çalışma
 • Terapinin Bitirilmesi
 • Travma ve Kendilik Bozuklukları
 • Sosyo Kültürel Yapıların Kendilik Bozukluklarına Etkisi
 • Gerçek Kendilik Kapasiteleri
 • Gerçek Kendiliğin Yaratıcılıktaki Durumu

 S Ü R E

4 ay, 8 gün

08.00-20.00 arası

Toplam 96 saat

E Ğ İ T İ M   T A R İ H L E R İ

KATILIM BELGESİ

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
Sevgi Akkoyun
0262 653 66 99
basvuru@psikoterapi.com

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden önkayıt  formu nu doldurup göndermeniz rica olunur.

 K A T I L I M   Ü C R E T İ 

Bir aylık eğitim bedeli  TL, toplam eğitim bedeli  TL’dir (KDV hariç)
Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği üyeleri için aylık  TL, toplam  TL’dir.
Not: Eğitim Paket olarak uygulanır.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.
İş Bankası Darıca Şubesi 2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285

Darica/Kocaeli/TURKIYE (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699-98
Gsm: 0532 267 4794
Fax : 0262 653 5345
e-posta: admin@psikoterapi.com