Boşanma

Frank M. DATTILIO

Bazen bir evliliği kurtarmak için gösterdiğimiz çabalara rağmen çiftler boşanır.

Terörizmin ülkemize ulaşmasının yarattığı travmatik etkilere rağmen boşanma hala bir insanın yaşayabileceği en şiddetli stres durumları sıralamasında bir çocuğun veya eşin vefatından hemen sonra ikinci sıradadır (Granvold, 2000). Boşanma bireyleri ve aileleri derinden etkileyebilir ve terapötik ortamda ele alınması gerektiği açıktır. Bir birey boşanmayı kendi istemiş olsa bile boşanmayla gelecek olan değişimler ve adapte olunması gereken yeni durumların hem pozitif hem de negatif sonuçları olur. Bireylerin hayatını değiştiren bu olayların pozitif etkileri ağır bassa da, bazı negatif etkiler kriz düzeyine çıkabilir.

Boşanma tahammül edilemez bir durumun en makul çözümü gibi görünse de, işin içine dahil olan herkes için, hatta terapist için bile belli oranda travmatik bir olaydır. Bir çiftin uzun süre terapiye geldikten sonra boşanıyor olması elinden gelen çabayı göstermiş olan terapistin başarısız olduğunu düşünmesine neden olabilir. Bazen bizler şifacı kimliğimizde çiftlerin kendi kararlarını vermelerine izin vermek yerine onların boşanmasını engellemeye çalışırız. Ben kendi adıma geçmişte zaman zaman bunu yaptığımın farkındayım ama bu yaklaşım her zaman danışanlarımıza faydalı olmaz. Terapist olmayacak bir şeyi zorla oldurmaya çalışmak yerine çiftlere kaçınılmaz olanla başa çıkmaları için yardımcı olmalıdır.

Epstein ve Baucom (2002) aile stresi ve başa çıkma kuramının belli öğeleriyle (örn. McCubbin & McCubbin, 1989) geleneksel bilişsel davranışçı prensipleri birleştiren genişletilmiş bir BDT yaklaşımı oluşturmuşlardır. Bir çift veya aile genellikle uyum sağlamaları gereken çeşitli durumlarla karşı karşıya kalırlar ve başa çıkma becerilerinin kalitesi ilişkilerinin dengesini ve istikrarını muhafaza etmelerini etkileyen önemli bir öğedir. Aile veya çiftin uyum sağlaması gereken talepler genellikle üç ana kaynaktan doğar:

  1. Bireylerin özellikleri. Örneğin, aile bireylerinden birinin klinik depresyon durumu.
  2. İlişki dinamikleri. Örneğin, eşlerden biri başarı ve kariyer odaklıyken diğeri birliktelik ve yakınlığa odaklanmışsa ikisinin farklı ihtiyaçlarının çözümlenmesi veya bunlara uyum sağlanması gerekir.
  3. Kişilerarası veya fiziksel ortamın özellikleri. Örneğin talepkar akrabalar veya sert bir patron ebeveynlerden birini strese sokuyor olabilir, oysa diğeri mahalledeki şiddet olaylarını daha tehdit edici buluyordur.

anlama }� ee���8��nışları hakkında tahminler yapmayı içeren insani bilgi işlemenin normal yönleridir. Bununla birlikte, bu çıkarımlardaki hatalar, özellikle de bir kişi diğerinin hareketlerini olumsuz özelliklere (örneğin, kötü niyet) dayandırırsa ya da diğerlerinin kendi davranışlarına nasıl tepki verdiğine dair yanlış hüküm verirse, çiftler ve aileler üzerinde zedeleyici etkilere sahip olabilirler.

Devamı için tıklayınız

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>