ZİHİN SEMPOZYUMU
Zihnin Karanlık Dünyasına Yolculuk
24-25 Mayıs 2014
TED ÜNİVERSİTESİ / ANKARA

Etkinliğimizin amacı, zihin olgusunu felsefe, sinirbilim, psikoloji ve kuantum ile ilişkili pek çok farklı alandan uzmanlarla ve konuya meraklı, değişik düzeydeki katılımcılarla tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmaktır.
Bu amaç doğrultusunda öncelikle zihin felsefesi ve zihin kuramları üzerinden zihin-beden sorunu, başka zihinler sorunu, yapay zeka, bilinç, özgür irade ve nedenselcilik, kişisel kimlik ve zihin teorisi konuları üzerinde düşünmek ve düşünmeye teşvik etmektir. Ayrıca psikanalitik zihin kuramı, nöropsikanalizin ortaya koyduğu zihin araştırmaları, sinirbilim çalışmaları, evrimsel çalışmalar ve kuantum kuramı çerçevesinde nöropsikofelsefi konular ele alınacaktır.

25 MAYIS PAZAR

09:45 – 10:00 KAYIT

10:00 – 10:50 

Öznellik ve Nörobiyoloji Açısından Psikanalitik Kuramcılarının Zihin Yapıları

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

KAYIT

Etkinliğe kayıt yapmak için etkinlik ücretini yatırdıktan sonra aşağıdaki formu doldurmanız gerekiyor.

Kayıt formu:https://docs.google.com/forms/d/1ob7lxHuHQH1N3fxq9AtGZvCYA0F4ILhihCq15l3uK64/viewform

ETKİNLİK HERKESE AÇIK ANCAK ÜCRETLİDİR…

Katılım ücretinin yatırılacağı banka ve PTT hesap numaraları:

Kayıtlar 18 Nisan 2014 tarihinde başlıyor.

Kayıt:
Öğrenci/Öğretmen: 40 TL
Diğer: 60 TL

HESAP NUMARALARIMIZ:
– Posta Çeki No: 55 74 932 – Olcay Yılmaz

– Türkiye İş Bankası:3498-0166572
İzmir- Stadyum Şb. Olcay Yılmaz
(IBAN: TR790006400000134980166572)

– PayPal / Kredi Kartı ödeme:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CG3TMTDMVUXCC

Katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Öğrenci/Öğretmen belgelendirme yaka kartı alırken yapılacaktır.

İletişim:
Mail:dusunbil@hotmail. com
Tel: 05372565028
www.dusunbil.com

Düzenleyen Kuruluşlar:
Düşünbil Dergisi
TEDÜ LOGOS Topluluğu
ODTÜ Psikanaliz Okuma Grubu

http://zihinsempozyumu2014.blogspot.com.tr/

Facebook Sayfa: https://www.facebook.com/dusunbildergisi

PROGRAM

24 MAYIS CUMARTESİ

09:00 – 09:45
KAYIT

09:45 – 10:00
AÇILIŞ KONUŞMASI
Psikiyatri ve Felsefe, Freud ve Felsefe
Prof. Dr. Yaman ÖRS

10:00 – 10:50
Schopenhauer’da Özgür İrade Sorunu ve Aklın İşlevi
Doç. Dr. Hamdi BRAVO
(Ankara Üniversitesi)

10:50 – 11:40
Beden ve Zihnin Buluştuğu Sınır: Dürtü
Doç. Dr. Gamze ÖZÇÜRÜMEZ
(Başkent Üniversitesi)

11:40 – 13:00 ÖĞLEN ARASI

13:00 – 13:50
Kuantum Kuramı ile Bilinci Açıklamaya Yönelik Kuramlar
Dr. Necmi BUĞDAYCI

13:50 – 14:45
Bilinç: Gerçek Bir Yanılsama
Prof. Dr. Tevfik ALICI
(Uludağ Üniversitesi)

14:45 – 15:00 ARA

15:00 – 15:50
İlerleyen Zihne Karşı Gerileyen Beyin: Bilişsel Yaşlanma
Prof. Dr. Banu CANGÖZ
(Hacettepe Üniversitesi)

15:50 – 16:30
Gerçeklik ve Öznellik: Felsefe, Psikanaliz ve Sinirbilim Işığında İnsanın Varoluşu
Uzm. Psk. Ferhat Jak İÇÖZ
(Yeditepe Üniversitesi )

16:30 – 16:40 ARA

16:40 – 17:20
Zihnin Özgürlüğü: Anlamlı Tanımsızlık
Muhammet AKYILDIZ

17:20 – 18:10
Zihin, Bilgi ve Yarasalar
Yrd. Doç. Dr. Erhan DEMİRCİOĞLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

25 MAYIS PAZAR

09:45 – 10:00 KAYIT
10:00 – 10:50 
Öznellik ve Nörobiyoloji Açısından Psikanalitik Kuramcılarının Zihin Yapıları
Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

10:50 – 11:40
Freud’un Topoğrafyasından, Lacan’ın Topoğrafyasına
Uz. Dr. Mutluhan İZMİR

11:40 – 13:00 ÖĞLEN ARASI

13:00 – 13:50
Yapay Zeka’nın Olanaklılığı: John Searle’ün Çince Odasının Düşündürdükleri
Doç. Dr. Yücel DURSUN
(Ankara Üniversitesi)

13:50 – 14:45
“Zihin Kavramı” Açısından Descartes’çı İkiciliğin Eleştirisi
Prof. Dr. Sara ÇELİK
(Mersin Üniversitesi)

14:45 – 15:00 ARA

15:00 – 15:50
İnsanda Bilgi İşlemleme: Bilinç ve Bilinç-Dışı Süreçler
Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ
(Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

15:50 – 16:30
Bilişsel Bilimler ve Sosyal Medya: Yeni Bir Araştırma İzlencesine Doğru
Doç. Dr. Ulas Basar GEZGİN
(İstanbul Gelişim Üniversitesi)

16:30 – 16:40 ARA

16:40 – 17:20
Açık Zihin ve Kapalı Zihin
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN
(Cumhuriyet Üniversitesi)

17:20 – 18:10
Zihinsel Alanda “Ben Hissi” Neye Karşılık Gelir?
Yrd. Doç. Dr. Murat ARICI
(Konya N.E. Üniversitesi)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>