Adınız *
Yücel

Soyadınız *
Sözer

Doğum Tarihiniz *
25.11.1975

Cep Telefon *
05327207227

Mail Adresi *
yucelsozer@hotmail.com

Çalıştığınız Kurum ve Göreviniz
Uygulamalı Psikoloji Enstitüsü – Psikoterapist

İş Adresi
Kartaltepe Mah. Pelinli Sok. Melisa Apt. B Blok. No: 26 D: 16 Bakırköy /İstanbul

Lisans Eğitim Durumu *
Psikoloji

Yüksek Lisans Eğitim Durumu *

  • Uygulamalı Psikoloji
  • Klinik Psikoloji

Şu anda yaptığınız mesleğiniz*
Uzman Klinik Psikolog

Özgeçmiş
Uzm. Klinik Psikolog Yücel SÖZER

1975 İstanbul doğumludur. 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji bölümünü 1997 yılında bitirerek psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi, uygulamalı psikoloji yüksek lisans programını da 2005 yılında tamamlayarak uzman psikolog unvanını almıştır. 2014-2015 yıllarında İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, klinik psikoloji yüksek lisans programına devam ederek klinik psikolog olmuştur.
İstanbul Ticaret Üniversitesinde, Prof. Dr. Özcan Köknel ile “suçlularda duygusal zeka etkeni” üzerine proje çalışması gerçekleştirmiştir.
Yetişkin psikolojisine yönelik olarak çalışan SÖZER, kişilik bozuklukları, takıntılar, depresyon, anksiyete, panik atak ve sosyal fobi alanlarında çalışmalar yapmaktadır.
Evlilik ve aile terapileri de yapan Yücel SÖZER bir dönem aile mahkemelerinde boşanmak isteyen çiftlere yönelik bilirkişilik yapmıştır.
Ayrıca iletişim becerileri, stres yönetimi, öfke kontrolü, duygusal zeka, konularında eğitim ve seminerler sunmaktadır.
Bilişsel Davranışçı Terapiler, Bütüncül Terapi, Hipnoz, Duygu Odaklı Terapi, Evlilik ve Cinsel Terapiler gibi konularda uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır.
Yücel SÖZER, Canda Özür Olmaz Derneği, Cinsel Sağlık, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Derneği kurucu üyesi olup, Türk Psikologlar Derneği, Psikoterapi Enstitüsü Derneği ile Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’ne üyedir.
Avrupa Konseyince yürütülen bir projede öfke kontrolü ile ilgili çalışmalarda uzman olarak yer almıştır.
Yaklaşık 15 yıldır psikoterapist olarak çalışan SÖZER, Duygu Odaklı Terapi modelinin evlilik ve bireysel terapilerde kullanımı üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Katılmış Olduğu Eğitim ve Çalışmalar;
– Aile ve Evlilik Terapileri Derneği tarafından 26-27 Şubat 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilen Aile ve Evlilik Terapileri Sempozyumuna katılmıştır.
 - Pozitif yaşam Psikolojik Danışmanlık & Psikoterapi Merkezi tarafından düzenlenen, Bilişsel-Davranışçı Terapiler Eğitim ve Supervizyon Programını, Ekim 2002-Mayıs 2003 tarihleri arasında 66 saatlik eğitime katılarak ve başarı ile tamamlamıştır.
 - Hipnoz & Psikoterapi Çalışma Grubu;Bilimsel Hipnoz Derneğince 11/12 ARALIK 2004 Tarihleri arasında Psikiyatrist Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tarafından verilen HİPNOZ ve PSİKOTERAPİ Konulu 16 saatlik çalışma grubuna katılıp yapılan uygulamalarda başarılı olmuştur.
 - Avrupa Konseyi Proje Ofisince 12/06/2005- 17/06/2005 tarihleri arasında düzenlenen, Avrupa konseyi insan kaynakları gelişim uzmanı, Avrupa ve Almanya transaksiyonel analiz dernekleri uzman eğiticisi ve denetçisi Bernhard WYDRA tarafından verilen “TRANSAKSİYONEL ANALİZ” konulu eğitimi başarıyla tamamlamıştır.
 - Cisted (Cinsel Sorunlar Tedavi ve Eğitim Derneği) ile Psikoterapi ve Hipnoz Derneğince, 8-19 Haziran 2005 tarihinde Dr. Cenk KİPER tarafından verilen “Cinsel Problemlerde Tedavi ve Terapi Yöntemleri” konulu çalışma grubuna katılmıştır.
 - Nedeland Society of Hypnosis Yücel Sözer has succesfully completed the 16 hours workshop on Rigor and Imagination; The use of hypnosis in trauma – based psychopathology. 18-19 March 2006
 - Avrupa Konseyi Proje Ofisince 27/03/2006- 28/03/2006 tarihleri arasında düzenlenen, Avrupa konseyi insan kaynakları gelişim uzmanı ve Gestalt Uzman Eğiticisi Bernhard WYDRA tarafından verilen “GESTALT YÖNETİMİ’NİN İLKELERİ” konulu eğitimi başarıyla tamamlamıştır.
 - Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından 17/04/2006 tarihinde organize edilen, Dr. Nedret ÖZTAN’ın sunduğu, “Travmaya Psikososyal Yaklaşım” isimli çalışmaya katılmıştır.
 - İstanbul Bilgi Üniversitesinde 6-7 Mayıs 2006 tarihlerinde Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 2. “Risk Altındaki Çocuk ve Ergenler Sempozyumuna” katılmıştır.
 - T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından düzenlenen Türkiye HIV/AIDS Önleme Destek Programı kapsamında 12-13-14 ARALIK 2006 tarihlerinde GÖNÜLLÜ DANIŞMANLIK TEMEL EĞİTİMİNİ başarıyla tamamlamıştır.
 - Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk psikologlar Derneği‘nin işbirliğinde 6-8 Eylül 2006 tarihleri arasında düzenlenen “14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde “ Bağımlılıkta Motivasyonel Görüşme Teknikleri” başlıklı çalışma grubuna katılmıştır.
 - Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk psikologlar Derneği’ nin işbirliğinde 6-8 Eylül 2006 tarihleri arasında düzenlenen “14. Ulusal Psikoloji Kongresi”nde bildirili olarak katılmıştır.
 - 08/04/2007 Tarihinde Filika Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi nde Nörolog Dr. Bülent MADİ tarafından düzenlenen “Unutma ve Dikkat Eksikliği” Eğitim Programına katılmıştır.
 -2010-2013 yılları arasında Psikoterapi Enstitüsünde 3 yıl süren psikoterapi eğitimini başarıyla tamamlamıştır.
 -2011 yılında Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği tarafından verilmekte olan cinsel terapi eğitimlerini tamamlamıştır.
 -2011 yılında Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği tarafından verilmekte olan evlilik terapileri eğitimlerini tamamlamıştır.
 -“ZAMAN SINIRLI DİNAMİK PSİKOTERAPİ” A T Ö L Y E Ç A L I Ş M A S I Prof. Dr. Hanna Levenson Levenson Enstitüsü Başkanı 9 – 10 NİSAN 2011 Psikoterapi Enstitüsü,
 -25-26 Haziran 2011 tarihinde, Nobel Barış Ödülü Adayı Prof. Dr. VAMIK D. VOLKAN İle Dinamik Psikoterapi çalışmasına katılmıştır.
 -“ZAMANLA SINIRLI DİNAMİK PSİKOTERAPİ” İleri Düzey Eğitim A T Ö L Y E Ç A L I Ş M A S I Hanna Levenson, Ph.D. Levenson Eğitim Enstitüsü Başkanı 10-11 ARALIK 2011 Psikoterapi
 -“DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ” Duygu, Sevgi ve Güç Dinamikleri A T Ö L Y E Ç A L I Ş M A S I Dr. Leslie S. Greenberg 5 – 9 ŞUBAT 2012 Psikoterapi Enstitüsü
 - 7-8 Nisan 2012 tarihinde, Prof. Dr. Gerald R. Weeks ile” Cinsel Terapi ve Evlilik Terapisinin Entegrasyonu” adlı çalışmaya katılmıştır.
 -5-6-7-8 Mayıs 2012 tarihinde, Dr. Harville Hendrix tarafından Imago Relationship Institute Çift Terapisi Sertifika Programı çalışmasına katılmıştır.
-“BÜTÜNCÜL İLİŞKİSEL PSİKOTERAPİ” Psikanalitik, Bilişsel Davranışçı, Deneyimsel ve Sistemik Geleneklerin Kavrayışları üzerine İnşa Etmek Paul L. WACHTEL, Ph.D.16-17 Haziran 2012 Psikoterapi Enstitüsü
 -23-24 Haziran 2012 tarihinde “6 Adımda Borderline Kişilik Bozukluğunun Tedavisi ve Psikanalitik Psikoterapi Olgu Sunumları” adlı Prof. Dr.VAMIK VOLKAN İle Psikanalitik Psikoterapi çalışmasına katılmıştır.
 -“BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ” A T Ö L Y E Ç A L I Ş M A S I Frank M. Dattilio, Ph.D., ABPP Harvard Tıp Fakültesi 1-2 Eylül 2012, Psikoterapi Enstitüsü
 -“DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ” Duygu, Sevgi ve Güç Dinamikleri İleri Beceri Eğitimi A T Ö L Y E Ç A L I Ş M A S I Dr. Leslie S. Greenberg 29 KASIM – 2 ARALIK 2012
-17 Şub 2013 – A T Ö L Y E Ç A L I Ş M A S I “DUYGU ODAKLI TERAPİ” Beceri Eğitimi Dr. Leslie S. Greenberg 14 – 17 ŞUBAT 2013 Psikoterapi Enstitüsü
– 1–2 HAZİRAN 2013 PROF. DR. GERALD WEEKS İLE İLERİ DÜZEY EVLİLİK TERAPİSİ VE CİNSEL TERAPİ SEMİNERİ - ANKARA.
- 19–22 Eylül 2013 tarihleri arasında  “Prof. Dr. VAMIK VOLKAN İLE CİSED GÜZ OKULU” eğitimine katılmıştır.
– 26-29 Ekim 2013. LeslieS. Greenberg  tarafından verilen Duygu Odaklı Terapi İleri Düzey Beceri Eğitimine katılmıştır.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>