Alb. Alexander Hodgson Parapsikoloji ve Parapsikolojik Harp – Parapsikolojik Silahlanma

Allan N. SCHORE, Klinik Modellerin Kaynağı Olarak Disiplinlerarası Araştırma

Allan N. SCHORE, Yapım Aşamasında Zihinler: Güvenli Bağlanma,  Kendi Kendini Organize Eden Beyin ve  Gelişim Odaklı Psikanalitik Psikoterapi

Allan N. SCHORE, Psikonörobiyolojik Bir Yansıtmalı Özdeşim Modelinin Klinik Etkileri

Allan N. SCHORE, Sağ Beyin, Sağ Zihin ve Psikanaliz

Allan N. SCHORE, Freud’un Dinamik Bilinçdışının  Nörobiyolojik Tözü Olarak Sağ Beyin

Allan N. SCHORE, Değerlendirme Sisteminin Kortekste Deneyime Bağlı Olgunlaşması

Allan N. SCHORE, Düzenleyici Sistemin Orbital-Prefrontal Kortekste Deneyime Bağlı Olgunlaşması ve Gelişimsel Psikopatolojinin Temeli

Allan N. SCHORE, Bağlanma ve Sağ Beyin Düzenlemesi 

Allan N. SCHORE, Ebeveyn-Bebek İletişimleri ve Duygusal Gelişimin Nörobiyolojisi 

Allan N. SCHORE, Doğrusal Olmayan Sağ Beynin Erken Dönem Örgütlenmesi ve Psikiyatrik  Hastalıklara Yatkınlık Geliştirilmesi

Allan N. SCHORE, Güvenli Bağlanma İlişkisinin Sağ Beyin Gelişimi, Duygulanım Düzenlemesi ve Bebeğin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Allan N. SCHORE, İlişkisel Travmanın Sağ Beynin Gelişimi,  Duygulanım Düzenlemesi ve Bebeklerin  Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Allan N. SCHORE, Sağ Beyin Düzensizliği: Travmatik Bağlanmanın Temel Mekanizması ve Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Psikopatojenezi

Candace ORCUTT, Ph.D., Gelişimsel, Kendilik ve Nesne İlişkileri Yaklaşımı

Candace ORCUTT, Ph.D., Kişilik Bozukluğu

Candace ORCUTT, Ph.D., Kişilik ve Psişik Travma

Candace ORCUTT, Ph.D., Klasik Dinamik Teknikten Sapmadan Kaynaklanan Sorunlar

Candace ORCUTT, Ph.D., Klinik Tekniğe Genel Bakış

Candace ORCUTT, Ph.D., Terapi Basamakları

Candace ORCUTT, Ph.D., Travma ve TSSB

Daniel N. STERN, Bebeğin Öznel Deneyimini Keşfetmek:  Kendilik Hissinin Merkezi İşlevi

Daniel N. STERN, Bebekliğe Dair Perspektifler ve Yaklaşımlar

Daniel N. STERN, Ortaya Çıkan Kendilik Hissi

Daniel N. STERN, Klinik Açıdan “Gözlemlenen Bebeğe” Bakış

Daniel N. STERN, Gelişimsel Geçmişin Yeniden İnşasında Terapötik Sürece Dair Çıkarımlar

Daniel N. STERN, “Şimdi” Problemi

Daniel N. STERN, Şu Anın Doğası

Daniel N. STERN, Şu Anın Zamansal Yapısı

Daniel N. STERN, Örtük Bilme

Daniel N. STERN, Bilinçliliğin Rolü ve Öznelerarası Bilinçlilik Kavramı

Daniel N. STERN, Şu An ve Psikoterapi

Daniel N. STERN, Birlikte İlerleme Süreci

Daniel N. STERN, Klinik Durumlarda Örtük ve Açık Olanın İç İçe Girmesi

E. Thomas Dowd Bilişsel-Gelişimsel Terapide Hipnozun Kullanımı

Elinor Greenberg, Ph. D, Masterson Yaklaşımı: Kavramların Tanımlanması

Frank M. DATTILIO, Bilişsel Süreçler

Frank M. DATTILIO, Beklentiler ve Standartlar

Frank M. DATTILIO, Boşanma

Frank M. DATTILIO, Farkındalık

Frank M. DATTILIO, Kabullen Temelli Teknikler

Frank W. PUTNAM, Disosiyasyonun Tarihi

Frank W. PUTNAM, Disosiyasyonun Tanımları ve Tasvirleri

Frank W. PUTNAM, Disosiyatif Psikopatoloji İlkeleri

Frank W. PUTNAM, Etiyoloji

Frank W. PUTNAM, Hastalardan Öykü Dinleme

Frank W. PUTNAM, Hastanede Yatan Kronik Hastalar

Hanna Levenson, Ph.D., Kısa Dinamik Psikoterapideki Genel Konular

Hanna Levenson, Ph.D., Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Modeli : Ana Maddeler ve Amaçlar

Hanna Levenson, Ph.D., Vaka Formülasyonu: Odak Bulma

Hanna Levenson, Ph.D., Seçim Kriterleri ve DMO Yeniden Sahnelenmeleri

Hanna Levenson, Ph.D., Sürecin Kullanılması ve Karşı Aktarımı Açığa Çıkarma

James F. MASTERSON, Anne R. LIEBERMAN, Masterson Yaklaşımının Evrimi

James F. MASTERSON, Anne R. LIEBERMAN, Bağlanma Teorisi, Nörobiyolojik Beyin Araştırmaları ve Gelişimsel Nesne İlişkileri Kuramının Bütünleştirilmesi

James F. MASTERSON, Anne R. LIEBERMAN, Gerçek Kendilik: Klinik Boyut

James F. MASTERSON, Anne R. LIEBERMAN, Kendiliğin Kapasiteleri

James F. MASTERSON, Anne R. LIEBERMAN, Kendilik ve Ego

James. F. MASTERSON, Borderline Portresi

James. F. MASTERSON, Gerçek Kendiliğin Gelişimi

James. F. MASTERSON, Gerçek Kendilik Eylemde

James. F. MASTERSON, Terk Edilme Korkusu

James. F. MASTERSON, Narsisistin Portresi

James. F. MASTERSON, Klinik Tablo – Bukalemun

James. F. MASTERSON, Klinik Temalar

James. F. MASTERSON, Gelişimsel, Kendilik ve  Nesne İlişkileri Kuramı

James. F. MASTERSON, Gelişimsel Duraklama Düzeyi

James. F. MASTERSON, Narsisistik Kişilik Bozukluğunda Terk Depresyonu

James. F. MASTERSON, Karşı Aktarım ve  Yansıtmalı Özdeşim I: Genel Bakış

James F. MASTERSON, Gelişimsel Bir Teori: Bir Ayrılma-Bireyleşme Başarısızlığı

James F. MASTERSON, Terk Edilme Duyguları – Mahşerin Altı Atlısı

James F. MASTERSON, Ebeveynler – Genel Bir Bakış

James F. MASTERSON, Ebeveynler: Düğüm Halindeki Bağ – Yapışma

James F. MASTERSON, Terapötik Süreç: Ayakta Tedavi

James F. MASTERSON, Ayırıcı Teşhis, Belirtiler ve Çelişkiler: Karşı Aktarım

Jerome S. BLACKMAN, Savunmaların ve Hoşa Gitmeyen Duygulanımın Tanımı

Jerome S. BLACKMAN, Savunmaların Tetikleyicileri

Jerome S. BLACKMAN, Psikoz & Borderline Kişilik

Jerome S. BLACKMAN, Nevrotik Hastalık

Jerome S. BLACKMAN, Bilinçli ve Bilinçsiz Savunmalar

Jerome S. BLACKMAN, Temel ve Yan Savunmalar

Jerome S. BLACKMAN, Psikoseksüel Gelişimin Oral, Anal ve İlk Genital Evrelelerinde Ortaya Çıkan Savunmalar

Jerome S. BLACKMAN, Gizlilik Evresi, Ergenlik Dönemi Savunmaları ve Diğerleri

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Gelişimin Değişken ve Bilişsel Yönleri

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Bir Psikoanalitik Nozoloji Modeli

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Borderline Kişilik Örgütlenmesi

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Nevrotik Kişilik Örgütlenmesi

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Nefretin Psikopatolojisi: Libidinal Gelişimin Temel Engelleri

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Travma, Nefret ve Kışkançlık Arasındaki İlişki

John F. CLARKIN, Otto F. KERNBERG, Frank E. YEOMANS, Hızlı Rol Değişimleriyle Beraber Nefret

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Bütüncül Psikoterapinin Felsefesi ve Değerleri

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Psikoterapide Bütünleşmenin Tarihçesi

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Psikoterapi Sonuç Araştırmaları Bütüncül Modeli Destekliyor

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Gelişimsel-İlişkisel Bir Bütünleşme Modeli

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Bütüncül Psikoterapi Süreci ve Modelin Eleştirisi

Kenneth R. EVANS – Maria C. GILBERT, Süpervizyonda Paralel Süreç

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Tanımlar ve İlk Dönemler

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Hipnoz Nedir?

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Sigarayı Bırakma

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Yeme Bozuklukları ve Obezite

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Depresyon

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Kaygı Bozuklukları

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Ağrı Yönetimi, Davranışsal Tıp ve Diş Hekimliği

Steven Jay LYNN – Irving KIRSCH, Sorular ve İhtilaflar

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Parapsikoloji ve Metafiziği Anlamak

HİPNOZ

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Otohipnoz (Kendi Kendine Hipnoz)

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Kadın Doğum ve Hipnoz

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnozun Yapısı

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnozun Yan Etkileri

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnozun Tarihçesi

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnozun Tabiatı

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnozun Kullanılmaması Gereken Haller

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnoz ve Spor

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnoz ve Sanat

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnoz ve Kötü Alışkanlıklar

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnoz ve Endüstri

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnoz ve Eğitim

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnoz Teknikleri

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnoz Nedir?

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnoz Hastasının Özellikleri

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Diş Hekimliği ve Hipnoz

PSİKOTERAPİ

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Anksiyete Bozukluğu-1

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Anksiyete Bozukluğu-2

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Anksiyete Bozukluğu-3

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Akut Stres Bozukluğu

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Reaktif Psikozlar

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Psikoterapiler

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Panik Bozukluk ve Agorafobi

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Özgül Fobi ve Sosyal Fobi

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Obsesif – Kompulsif Bozukluk

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Nevrozlar

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Manik ve Depresyon

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Kişilik Bozuklukları

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hücum Terapisi

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Cinsel Bozukluklar ve Cinsel Kimlik Sorunları

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[1], Prof. Dr. Nadir V.İSMAYILOV[2] Psikoterapilerde Drop-Out ve Alternatif Bir Yaklaşımın İki Yıllık Takibinin Değerlendirilmesi

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[1], Prof. Dr. Nadir V.İSMAYILOV[2] Psikiyatrik Problemlerde Hipnozun Pratik Uygulama Alanları

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Psikiyatride Hipnoz İle Genel Tedavi Yaklaşımları ve Prensipleri

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[3], Prof. Dr. Agabey SULTANOV[1], Doç. Dr. Geray Geraybeyli[2] Homoseksüalitenin Oluşumunda Sosyal Faktörlerin Rolü

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[3],Prof. Dr. Agabey Sultanov[1], Uz. Dr. Aras Manuçeri-lalei[2] Haşhaş Alımında Şuurluluk ve Ceza Ehliyeti Durumu

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Grup Psikoterapileri

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Azerbaycan’da Zorunlu Tedaviye Alınmış Psikiyatrik Hastaların Sosyal Adaptasyonunda Aile İçindeki İlişkilerin Önemi

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[3], Prof. Dr. Agabey Sultanov[1], Doç. Dr. Geray Geraybeyli[2] Azerbaycan Tıbbında Psikiyatri Eğitimi

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Azerbaycan’da Psikohijyen ve Psikoprafilaksi

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Azerbaycan’da Psikiyatrik Yardımın Tarihçesi ve Yasal Zemini

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[1], Prof. Dr. Nadir İsmayılov[2] Anksiyete Bozukluklarının Klinik Tipleri, Farmako, Psiko ve Kombine Terapiye Cevap Özellikleri

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.[1], Prof. Dr. Nadir İsmayılov[2] Anksiyete Bozukluklarında Yoğunlaştırılmış Psikoterapi Sürecinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D.[2], Ph.D., Doç. Dr. Ragıp Hacıyev[1] Adli Psikiyatride Bilinç Bozuklukları ve Etkileyen Faktörler

KONFERANS METİNLERİ

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Ergenlik

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Babalar ve Oğullar

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Gelenekselden Moderniteye Ruhsal Gelişimimiz

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Hipnoz ve Hipnoterapi

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Kimlik ve Kişilik Oluşumu

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Mükemmelci Kişilik

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Narsistik Kişilik

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Psikiyatri ve Kültür

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Psikoterapi Nedir?

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Sosyal Mühendislik

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Kendini Heder Eden Kişilik ve Pasif Agresif Kişilik

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Kişilik Oluşumu

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Kendin Olmak

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Sınır Kişilik

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Varolusçuluk