Prof. Dr. Yasemin Özkan 1993 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans, 2000 yılında ise aynı enstitüden “Ailelerin Bazı Demografik Özellikleri ve Bireysel Tutumlarının Sosyal Sorumlu Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi” konusunda ki tezi ile Dr. ünvanını alarak mezun oldu. 1991 yılında Ankara Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2006 yılında YÖK’ten sosyal hizmet doçent ünvanını aldı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkan yardımcılığı ve 2008-2010 yılları arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcılığını yaptı. 2011 yılında TÜBİTAK post-doc ile Amerika Birleşik Devletleri Tennessee Üniversitesi Sosyal Hizmet okulunda (University of Tenessee School Of Social Work) okul sosyal hizmeti alanında çalışma yaparak misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalında profesörlük kadrosuna atandı. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Birimini kurdu ve yöneticiliğine atandı. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalında profesörlük kadrosuna naklen atandı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdu ve müdürlüğüne atandı. 2021 Şubat ayından itibaren Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölüm ve Anabilim Dalı başkanlığı görevini yapmaktadır. Temel çalışma alanları sosyal hizmet alanında çeşitli dezavantajlı gruplarla çalışmanın (çocuk, kadın, yaşlı gibi) yanı sıra özellikle okul sosyal hizmeti ve klinik sosyal hizmet alanındaki çalışmalarını doktora düzeyinde Ergenlerle Klinik Sosyal Hizmet, Ailelerle Klinik Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmette Göç ve Travma ile Sosyal Hizmette Psikopatoloji derslerini vererek sürdürmektedir. Bu doğrultuda çeşitli psikoterapi ve aile danışmanlığı eğitimleri (Bütüncül Psikoterapi, Duygu Odaklı Psikoterapi, Pozitif Psikoterapi (temel ve ileri)) almış ve çalıştaylara katılmıştır. Aynı zamanda çeşitli proje, eğitim ve sertifika programlarında eğitici eğiminde yer almaktadır. 2020 yılı Ocak ayında Yakın Doğu Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilim dalında “Alkol Bağımlılarının İntihar Olasılıkları, Depresyon, Anksiyete ve Çocukluk Travması Düzeyleri Arasındaki İlişki” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Çeşitli alanlarda TÜBİTAK, ERASMUS ve BAP’da proje yürütücülüğü gerçekleştirmiştir. Bağımlılıkla ilişkili olarak YEŞİLAY ve Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (HOSMER) iş birliği içerisinde yürütülen “Hayatının Kontrolü Sende, Farkında Ol Yeter!” başlıklı proje çalışmasında yürütücü olarak görev almıştır. Society for the Exploration of Psychotherapy Integration üyesidir. Evlidir ve iki çocuk sahibidir.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>