A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

AİLE TERAPİLERİ:
BÜTÜNLEŞME VE ARAŞTIRMALAR

William M. Pinsof, PhD, LMFT, ABPP

 

29-30 Kasım – 1 Aralık 2013

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

İnsanın kimliğini etkileyen en önemli unsurlardan olan aileye dayalı terapi, insanların hem yaşamdaki önemli güçlüklerle başa çıkabilmesine hem de yaşam biçimlerini derinden dönüştürmesine yardım eden güçlü bir değişim modeli sunmaktadır. Aile terapisi alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. Pinsof, üç günlük atölye çalışmasında aile psikolojisi alanındaki kuramsal bilgi birikimini aktarmanın yanı sıra klinik deneyim ve araştırmalarda gelinen son noktayı bizlerle paylaşacaktır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

3 Gün

09:00-18:00 Toplam 18 saat

Eğitim dili İngilizce olup eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım sertifikası verilecektir.

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ *

KAYIT TARİHİ ÜCRET
31 Ağustos’a kadar 900 TL
1 Eylül – 31 Ekim 1.000 TL
1 Kasım’dan sonra 1.100 TL

 

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Çorabatur

0262 653 66 99

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

31 Ağustos 2013 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.

Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır.

Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org – www.psikoterapi.com – www.psikoterapienstitusu.com

William M. Pinsof, PhD, LMFT, ABPP

William Pinsof, Northwestern Üniversitesi Psikoloji Bölümü klinik profesörü, Uygulamalı Psikoloji ve Aile Çalışmaları Merkezi Direktörü ve Aile Enstitüsü Başkanı’dır. Northwestern Üniversitesi Evlilik ve Aile Terapisi Yüksek Lisans programının yanı sıra aynı üniversitede lisans ve doktora programlarında da dersler vermektedir.

Akademik çalışmaları ve bilimsel araştırmalarının odak noktası evlilik ve aile terapilerinin sonucunu değerlendirmek, terapi sürecini değerlendirmek ve azami etkinliğe ulaşabilmek için farklı terapi tekniklerinin entegrasyonunu incelemek oluşturmaktadır.

Psikoterapide bütünleşme üzerine yaptığı çalışmalar Integrative Problem Centered Therapy: A Synthesis of Family, Individual and Biological Therapies (1995) kitabında toplanmıştır. Ayrıca dört kitabın editörlüğünü yapmıştır: Jay Lebow ile Family Psychology: The Art of the Science (2005); Lyman C. Wynne ile Journal of Marital and Family Therapy (1995) özel sayısı; Family Process (2002) özel sayısı; Leslie Greenberg ile The Psychotherapeutic Process: A Research Handbook (1986).

Dr. Pinsof, 1996 yılında Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Birliği tarafından Aile Terapisi Araştırmalarına Yaşam Boyu Üstün Katkı Ödülü’ne, 2001 yılında Amerikan Aile Terapileri Akademisi tarafından Aile Terapisi Teori ve Uygulamalarına Üstün Katkı Ödülü’ne, yine 2001 yılında Amerikan Psikoloji Birliği tarafından Yılın Aile Psikologu ödülüne layık görülmüştür.

Lisanslı klinik psikolog, evlilik ve aile terapisti olan Dr. Pinsof, aynı zamanda Amerikan Evlilik ve Aile Terapileri Birliği bünyesinde yer alan süpervizörlerden biridir.

Psikoterapide Değişim Projesi adlı uzun süreli bir araştırma programının başında bulunmaktadır. Psikoterapiye ampirik temel sağlama hedefiyle yola çıkan programın 3 temel araştırma alanı psikoterapide değişimi yaratan unsurlar, değişimle ilişkili terapist davranışları ve terapi süresince terapist ve süpervizöre geri bildirim sağlama yollarıdır.