A. Görünümündeki hayali bir kusur ile uğraşıp durma. Hafif bir fizik anomali varsa bile kişinin kaygısı buna göre belirgin olarak aşırıdır.
B. Bu uğraş, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.
C. Bu uğraş başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. Anoreksiya Nervozadaki vücut biçimi ve ölçüleriyle ilgili hoşnutsuzluk).
300.81 Başka Türlü Adlandırılamayan Somatoform Bozukluk
Bu kategori, herhangi özgül bir somatoform bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamayan somatoform semptomları kapsar. Örnekleri arasında şunlar vardır.
1. Psödosiyezis: Gebe olunduğuna ilişkin yanlış inanç, gebeliğin nesnel bulguları da eşlik eder, bunlar arasında abdominal büyüme (umbilikusun içi dışa doğru çevrilmemiş olsa bile), menstruel akıntının azalması, amenore, fetal hareket olduğuna ilişkin öznel duyum, bulantı, memelerde büyüme ve sekresyon ve beklenen doğum tarihinde doğum eylemi ağrıları vardır.
84
Endokrin değişiklikler de olabilir, ancak bu sendrom endokrin değişikliklere neden olan (örn. hormon salgılayan tümör) genel tıbbi bir durumla açıklanamaz.
2. Altı aydan daha kısa süreli olan psikotik olmayan hipokondriak semptomlar gösteren bir bozukluk.
3. Başka bir mental bozukluğa bağlı olmayan, 6 aydan daha kısa süreli olarak açıklanamayan fizik yakınmalarla (örn. yorgunluk ya da vücudun bitkin düşmesi) giden bir bozukluk.

A. Görünümündeki hayali bir kusur ile uğraşıp durma. Hafif bir fizik anomali varsa bile kişinin kaygısı buna göre belirgin olarak aşırıdır.B. Bu uğraş, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.C. Bu uğraş başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. Anoreksiya Nervozadaki vücut biçimi ve ölçüleriyle ilgili hoşnutsuzluk).300.81 Başka Türlü Adlandırılamayan Somatoform BozuklukBu kategori, herhangi özgül bir somatoform bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamayan somatoform semptomları kapsar. Örnekleri arasında şunlar vardır.1. Psödosiyezis: Gebe olunduğuna ilişkin yanlış inanç, gebeliğin nesnel bulguları da eşlik eder, bunlar arasında abdominal büyüme (umbilikusun içi dışa doğru çevrilmemiş olsa bile), menstruel akıntının azalması, amenore, fetal hareket olduğuna ilişkin öznel duyum, bulantı, memelerde büyüme ve sekresyon ve beklenen doğum tarihinde doğum eylemi ağrıları vardır.84Endokrin değişiklikler de olabilir, ancak bu sendrom endokrin değişikliklere neden olan (örn. hormon salgılayan tümör) genel tıbbi bir durumla açıklanamaz.2. Altı aydan daha kısa süreli olan psikotik olmayan hipokondriak semptomlar gösteren bir bozukluk.3. Başka bir mental bozukluğa bağlı olmayan, 6 aydan daha kısa süreli olarak açıklanamayan fizik yakınmalarla (örn. yorgunluk ya da vücudun bitkin düşmesi) giden bir bozukluk.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>