DUYGU ODAKLI TERAPİ

ATÖLYE ÇALIŞMASI PROGRAMI

3 Haziran

09:00 – 10:30     Duygu ve Terapideki Rolü

Duygu: Teori ve Araştırma

Duygu ve Terapideki Rolü

Duygunun adaptif işlevi

Duygu şemaları ve duygu kaynakları

Duygunun Değerlendirilmesi:

Farklı müdahaleler için değerlendirme

Birincil adaptif & maladaptif duygu

İkincil tepkisel duygu – Aracı duygusallık

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Müdahale Çerçevesi

Başlıca Duygusal Değişim Süreçleri

Farkındalık – İfade – Düzenleme – Üzerine düşünme

Duyguyu duyguyla değiştirme

Düzeltici kişilerarası deneyim

Video Gösterimi

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Empati ve Hissin Geçerlenmesi

İttifak yaratma – Empatik uyumlanma – Geçerleme

Duygusal irdeleme – Çağrışım – Varsayım

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       İşbirliği Odağı Geliştirme

4 Haziran

09:00 – 10:30     Çağrışım, Uyarılma ve İrdeleme, Bölüm I

Duygu odaklı müdahale çerçevesi

Bağ kurma-çağrışım,irdeleme–yeniden yapılandırma aşamaları

Yoğunlaştırma – Çağrışım – Canlandırma yöntemleri

Değişim süreçlerinin modelleri

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Beceri eğitimi ve süpervizyon

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Çağrışım, Uyarılma ve İrdeleme, Bölüm II

Çağrışımla ortaya çıkarma – İki sandalye diyalogu

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       Beceri eğitimi ve süpervizyon

 

5 Haziran

09:00 – 10:30     Birincil Adaptif Duygulara Erişim &

Temel Maladaptif Şemalar

Birincil Duygulara Erişim

Temel işlevsiz duygu şemalarına erişim

İzin verme, kabul etme ve sahiplenme

Boş sandalye diyalogu

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Beceri eğitimi ve süpervizyon

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Temel Şemaları Yeniden Yapılandırma

Birincil ihtiyaçların ortaya çıkışını destekleme

Olumlu duygusal kaynakları açma

Yeni erişilen ihtiyaçlar ve duyguları temel maladaptif inançların karşısına getirme

Karşılanmamış ihtiyaçların peşini bırakma

Yeni deneyimler sağlama

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       Beceri eğitimi ve süpervizyon

 

6 Haziran

09:00 – 10:30     Pekiştirme, Odaklanma ve Kendini Kesintiye Uğratma

Deneyimlemenin ve duygusal uyarılmanın derinliği

Kendini kesintiye uğratma ve kendini koruma

10:30 – 11:00     Kahve arası

11:00 – 12:30     Beceri eğitimi ve süpervizyon

12:30 – 14:00     Öğle Yemeği

14:00 – 15:30     Kişiselleştirilmiş Uygulamalar

Beceri eğitimi ve süpervizyon

15:30 – 16:00     Kahve arası

16:00 – 17:30       Depresyon – Travma sonrası stres bozukluğu –

Bağımlılıklar – Çiftler – Kontrendikasyonlar

 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>