A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

DUYGU ODAKLI TERAPİ

Beceri Eğitimi

Dr. Leslie S. Greenberg

3-6 Haziran 2016

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Bu dört günlük yoğun eğitimde katılımcılara psikoterapide duygularda daha doğrudan çalışmak için gereken becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitimin odak noktası deneyimsel çalışma olup çekirdek duygusal yapılarda değişimin nasıl yaratılacağını öğrenilecektir.

H E D E F

Katılımcılara kısa dersler, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve 4 kişilik gruplarda süpervizyonlu rol oynama uygulamaları yoluyla derinlemesine beceri eğitimi verilir.

KATILIM 16 KIŞIYLE SINIRLIDIR.

K A P S A M

Duygu

Duygu Teorisi, Değerlendirme, Değişim İlkeleri

Empati, Doğrulama ve Hislere Odaklanma

İttifak Yaratma ∙ Empatik Uyumlanma ∙ Çağrışım ∙ Tahmin ∙ Odaklanma

Süreç Formülasyonu, İşbirlikçi bir Odak Geliştirme

Altta yatan duygulanımsal/bilişsel sorunların işaretçilerini tespit etme

Çağrışım, Uyarılma ve İrdeleme

Odaklanma ∙ Çağrışım yoluyla Ortaya Çıkarma ∙ İki sandalye diyalogu ve bölmeler

Birincil Uyum Sağlayıcı Duygulara ve Çekirdek Uyum Bozucu Şemalara Erişim

Boş sandalye diyalogu ve bitmemiş işler

Çekirdek Şemaları Yeniden Yapılandırma

Temel ihtiyaçların ortaya çıkışını destekleme ∙ Karşılanmamış ihtiyaçlardan vazgeçme ∙ Pozitif duygusal kaynakları kullanma ∙ Yeni deneyim sağlama

Çağrışım Yöntemlerinde Devam Eden Beceri Eğitimi

Kendi kendini doğrulayan bir duruşu destekleme ∙ Yeni anlatı kurgularını destekleme

Beceri Eğitimi & Uygulamalar

Depresyon ∙ Travma sonrası stres bozukluğu ∙ Bağımlılıklar ∙ Kontrendikasyonlar

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

S Ü R E

4 Gün 09:00-18:00 Toplam 32 saat / Eğitim dili İngilizce olup eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

İki Beceri Eğitimi Atölye Çalışması ve Süpervizyonun ardından, katılımcılara Duygu Odaklı Terapi Kliniği tarafından Duygu Odaklı Terapist sertifikası verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com 0262 653 66 99 Sevgi Akkoyun

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ*

  ÜCRET
KAYIT TARİHİ Dernek Üyeleri Dernek Üyesi Olmayanlar
31 Mart’a kadar 3.000 TL 3.200 TL
1 Nisan – 1 Mayıs 3.500 TL 3.700 TL
2 Mayıs -15 Mayıs 4.000 TL 4.200 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Kesin kayıt yaptırmak ve erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Katılım başvurularının 16 kişiyi geçmesi durumunda, kesin kayıt yaptıranlara öncelik verilir. Ayrıca ek eğitmen getirilerek katılım sınırı 27 kişiye yükseltilebilir.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

 

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

31 Mart 2016 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır. Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır. Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.orgwww.psikoterapi.comwww.psikoterapienstitusu.com

 

Dr. Leslie S. GREENBERG

Leslie Greenberg, Ph.D., Toronto York Üniversitesi’nde tanınmış bir Araştırma Profesörüdür. York Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Kliniği Direktörüdür. Terapide duygu odaklı yaklaşımları geliştirmiş, meslektaşlarıyla bu konuda önemli metinler kaleme almıştır. Bu metinler arasında Emotion in Psychotherapy (Psikoterapide Duygu) (1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (Çiftler için Duygu Odaklı Terapi) (1988), Facilitating Emotional Change (Duygusal Değişimi Kolaylaştırmak) (1993), Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions (Duygu odaklı terapi: Danışanlara duyguları üzerine çalışmayı öğretmek) (2002) ve son dönemde Emotion-focused therapy of depression (Duygu odaklı depresyon terapisi) (2006) ve Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion , love and power (Duygu odaklı çift terapisi: Duygu, sevgi ve güç dinamikleri). Dr. Greenberg, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği (SEPI) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde başkanlığını yaptığı Uluslararası Psikoterapi Araştırmaları Birliği tarafından 2004 yılında Üstün Araştırma Kariyeri ödülüne layık görülmüştür. Yakın zamanda Kanada Psikoloji Derneği Üstün Mesleki Katkı Ödülüne ve Amerikan Psikoloji Derneği Humanist Psikoloji Birliği Carl Rogers Ödülüne layık görülmüştür. Journal of Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constructivist Psychology, Gestalt Review ve the Journal of Marital and Family Therapy gibi çok sayıda psikoterapi yayınının editör kadrosunda yer almaktadır.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>