PsikoREM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK

www.hulyamacit.com

hulyamacit.blogspot.com

psikorem@gmail.com

05320664353

 

 

 

 

1975 yılında Yunanistan’da dünyaya gelen Hülya Macit ilk ve orta öğrenimini İstanbul ‘da tamamlamıştır. Marmara Üniversitesindeki ilk lisans eğitimini takiben İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uygulamalı Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra aynı üniversitede Psikoloji lisans (burslu) eğitimini birincilikle bitirmiştir.

2005 yılı itibariyle Psikoterapi Enstitüsü’nün kuruluş aşamalarına dahil olmuş ve enstitünün ilk dönem kurucu ve yönetici üyeliklerini yapmıştır.

2005-2007 yılları arasında Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde düzenlenen; Betimleyici Kuram ve DSM , Davranışçı Kuram, Bilişsel-Davranışçı Kuram, Dürtü Çatışma Kuramı, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri Kuramı, Ayrılma Bireyselleşme Kuramı, Kendilik Psikolojisi, Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları gibi pek çok kuramı kapsayan; teorik, formülasyon ve süpervizyon aşamalarını içeren 900 saatlik “Bütüncül Psikoterapi” eğitim programını tamamlamıştır.

2005 yılı içinde 200 saatlik “Psikohipnoterapi”eğitim programını tamamlamıştır.

2008-2011 yılları arasında Uluslararası Masterson Enstitüsün’den 3,5 yıl boyunca Mandy Cassidy gözetiminde haftalık süpervizyon almıştır.

Bunlar dışında; gerek Psikoterapi Enstitü bünyesinde gerekse de farklı kurumlarda gerçekleştirilmiş olan eğitim programları, seminerler, konferans ve uluslar arası bağlantılı eğitim ve toplantılara iştirak etmiştir. Bu süre zarfında Hipnoz Derneği ve Psikoterapi Enstitüsü Derneklerinin ilk dönem kurucu ve yönetici üyeliklerini yapmıştır.

2005-2011 yılları arasında enstitü bünyesinde psikoterapist, eğitmen ve süpervizör olarak hizmet vermiştir.

2004-2013 yılları arasında Muhittin Macit ile birlikte kurucusu oldukları Litera Yayıncılık bünyesindeki “psikoterapi yayın serisi” kapsamında çeviri ve editörlük yapmış olan Hülya Macit’in “Borderline Yetişkinlerin Psikoterapisi (James Masterson)” isimli bir kitap çevirisi mevcuttur.

2011-2014 yıllar arasında psikoterapi çalışmalarına Nev-i Terapia Danışmanlık Merkezinde devam etmiştir.

2015-2017 yıllları arasında eş zamanlı olarak Psikoterapi Enstitüsü ve Marmara Psikiyatri Merkezi bünyesinde çalışmalarına devam etmiştir.

2017 Aralık ayı itibari ile kurucusu olduğu PsikoREM Eğitim&Danışmanlık’ta çalışma alanları olan yetişkinlerin kendilik yapılanması/kişilik organizasyonu problemlerinden kaynaklı psikopatolojiler ve bunların bireysel/toplumsal boyuttaki tezahürleri üzerine bireysel ve grup çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir. Ayrıca bu doğrultuda çeşitli makale ve yazıları mevcuttur.

 

EĞİTİM ve SERTİFİKALAR

Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uygulamalı Klinik Psikoloji
Yüksek Lisans

Tez: Ergenlerde bağlanma stilleri ile empati, insan ilişkileri ve kendini kontrol becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Lisans (Burslu)

Psikoterapi Enstitüsü

Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi (300 saat), 2005-2006

İçerik:  Betimleyici Kuram ve DSM IV, Bilişsel-Davranışçı Kuram, Dürtü Çatışma Kuramı, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri Kuramı, Masterson Yaklaşımı: Ayrılma-Bireyselleşme Kuramı, Kendilik Psikolojisi, Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramı

Psikoterapi Enstitüsü

Bütüncül Psikoterapi Formülasyon Eğitimi (300 saat), 2006-2007

Psikoterapi Enstitüsü

Bütüncül Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi (300 saat), 2007-2008

 Psikoterapi enstitüsü

Psikohipnoterapi Eğitimi ve Süpervizyonu (200 saat), 2005

International Masterson Instittute IMI

Masterson Yaklaşımı Uygulamalı Eğitimi

Psikoanalitik Psikoterapi Süpervizyonu (180 saat/Haftalık olarak 3 yıl süreyle), 2008-2011

 Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği

Çift Sorunları ve Cinsel Sorunların Tedavisi Eğitimi (100 saat), 2015-2016

 İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği

Psikanaliz Seminerleri (60 saat), 2016-2017

 

ONUR & ÖDÜLLER

  • Liseyi ikincilikle bitirerek üstün onur belgesi almaya hak kazanmıştır.
  • Üniversite Psikoloji Lisansını birincilikle bitirerek üstün onur belgesi almaya hak kazanmıştır.

 

SEMİNER, KONFERANS ve ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Masterson Günleri I (Masterson Approach Workshop) , The Association Psyhotherapy Institute Istanbul – The Masterson Institute USA .

Masterson Günleri II (Masterson Approach  Conference), The Masterson Institute USA – Psikoterapi Enstitüsü Turkey.

Masterson Günleri III Masterson Yaklaşımı’nda Ayırıcı Tanı ve Terapi Teknikleri,  The Masterson Institute ve Psikoterapi Enstitüsü

Masterson Günleri IV Borderline Kişilik Bozukluğuna Masterson Yaklaşımı (Masterson Approach Conference) ,The Masterson ınstitute –Psikoterapi Enstitüsü, Istanbul.

Masterson Günleri V Borderline, Narsissitik ve Şizoid Kişilik Bozukluğuna Masterson Yaklaşımı ( Masterson Approach  Congress), The Materson Enstitute, Psikoterapi Enstitüsü

Süresi Sınırlı Dinamik  Psikoterapi I. (Time Limeted Dynamic Psychotherapy Workshop), Dr.  Hanna Levenson. Levenson Institute For Training USA, Psikoterapi Enstitüsü

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi II (Time Limeted Dynamic Psychotherapy Workshop),  Dr.  Hanna Levenson. Levenson Institute For Training USA, Psikoterapi Enstitüsü

Birleştirilmiş Psikoterapi  (Unifıed Psycotherapy Workshop) Jeffrey J. Magnavita , Ph.D., ABPP. Psikoterapi Enstitüsü

Vamık Volkan Günleri I Psikoanalitik psikoterapilerde olgu sunumuyla Nesne ilşkileri, Psikoterapi Enstitüsü

Vamık Volkan Günleri II Psikoanalitik Psikoterapilerde Nesne İlişkileri,  Prof. Dr. Vamık Volkan, Psikoterapi Enstitüsü

Kernberg  Psikanalitik Psikoterapi Günleri I Borderline Kişilik  Bozukluğunda Aktarım Odaklı Psikoterapi. Prof. Dr. John Clarkin, Psikoterapi Enstitüsü

Kenberg Günleri II ( Prf. Dr. Otto F. Kernberg, Dr. Frank Yeomans) Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Aktarım Odaklı Psikoterapi, Psikoterapi Enstitüsü

Duygu Odaklı Psikoterapi (Lesslie Greenberg), Psikoterapi Enstitüsü

7. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Halime Odağ Vakfı (Ödipal)

8 İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Halime Odağ Vakfı( Psikoterapide iyileştirici etmenler)

9. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Halime Odağ Vakfı (Göç)

19. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, Halime Odağ Vakfı (Kendinden ve Ötekinden Nefret)

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Semineri (Madde Bağımlılığı)

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Semineri (Kadına karşı şiddet)

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Semineri (Evlilik Bağları)

Tohum Otizm Vakfı (Yaygın Gelişim Bozuklukları “Otizm”)

Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi, Judith Schoenholtz-Read, Fielding Graduate University, Psikoterapi Enstitüsü

İlişkisel Psikanalize Giriş, Lewis Aron, Newyork University, Psikoterapi Enstitüsü

Prof. Dr. Vamık Volkan Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği

Psikanaliz: Bir Düşünce Bir Usta Jacques Press- Joyce Mcdougall, İstanbul Psikanaliz Araştırma ve Geliştirme Derneği

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>