Güney Toprak Şahin
Tıp doktoru,  Klinik Psikoloji Master ,  Aile danışmanı

guneytoprak@yahoo.com

5323628566

 

1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.1991 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. Daha sonra psikoterapiye ilgisi nedeniyle bu alana yönelerek, psikoterapi, hipnoterapi,  aile danışmanlığı ve cinsel terapi eğitimlerini tamamladı. Klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. Leslie S.  Greenberg’den duygu odaklı bireysel ve çift terapisi süpervizyonu aldı. Haziran 2017 de Kanada’da 2. Uluslararası Duygu Odaklı Eğitmenler toplantısına katıldı. Psikoterapi Enstitüsünde duygu odaklı bireysel ve çift terapisi eğitmenleri arasında yer almaktadır. 1.Ulusal Bütüncül Psikoterapi kongresi bilim kurulu üyesidir. İlgili alanlarda bireylerle, çiftlerle ve ailelerle duygu odaklı yaklaşım rehberliğinde çalışmaktadır. Sağlık bakanlığı onaylı hipnoz uygulama sertifikası sahibidir. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi Yayın Kurulu üyesidir.

 

Sertifikalar, Eğitimler, Çalışmalar

Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı (Farklı Ekoller Bağlamında Kişilik Bozukluklarının Değerlendirilmesi çalışmasıyla)

Bütüncül Psikoterapi Eğitim Uygulama Yeterlilik Sertifikası,

Aile Danışmanlığı Sertifikası,

Sağlık Bakanlığı Onaylı Hipnoz Uygulama Sertifikası
Vamık Volkan ile Psikanalitik Psikoterapilerde Olgu Sunumlarıyla Nesne İlişkileri Atölye Çalışması 2009,
Vamık Volkan ile Narsistik ve Borderline Vakalarda Nesne İlişkilerinin Derinlemesine İncelenmesi Atölye Çalışması 2010,
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifikası,
Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Eğitim Merkezi’nin düzenlediği “Özkıyım” konulu 12. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri,
Hipnoz Uygulama Yeterlilik Sertifikası (Psikoterapi Enstitüsü)
Kernberg Kişilik Bozuklukları Enstitüsü’nden John F. Clarkin ile Aktarım Odaklı Psikoterapi Atölye Çalışması 2010,
Masterson Yaklaşımı Eğitimi,
Mentalizasyon Eğitimi,
Hanna Levenson ile Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Birinci Düzey Atölye Çalışması,
Hanna Levenson ile Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi Atölye Çalışması,
Jeffrey J. Magnavita ile ‘Psikoterapide Bütünleşme: Terapi İlişkisini Danışanın Bireyselliğine Uyarlamak’ Atölye Çalışması,
Allan N. Schore ile Gelişimsel Nörobiyoloji ve Bağlanma Teorisi Atölye Çalışması,
Otto F. Kernberg ve Frank E. Yeomans ile Aktarım Odaklı Psikoterapi Atölye Çalışması (2011),
Paul Wachtel ile Entegratif İlişkisel Psikoterapi Atölye Çalışması,
Leslie S. Greenberg ile Duygu Odaklı Çift Terapisi Atölye Çalışması,
Frank M. Dattilio ile Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi Atölye Çalışması,
Leslie S. Greenberg ile Duygu Odaklı Çift Terapisi İleri Düzey Atölye Çalışması,
Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Eğitim Merkezi’nin düzenlediği ‘Bağlanma-Bağımlılık’ konulu 14.İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri,
Pat Bragg ile Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi 1. Modül Eğitimi,
CİSED, Cinsel Terapi Eğitimi,
Klinik Hipnoz Uygulamalı Eğitim,
Kernberg Kişilik Bozuklukları Enstitüsü’nden Frank E. Yeomans ve Fatih Özbay ile Aktarım Odaklı Psikoterapi Atölye Çalışması (2013),
LeslieS. Greenberg ile Duygu Odaklı Bireysel Terapi Atölye Çalışması,
Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Eğitim Merkezi’nin düzenlediği ‘Aile’ konulu 15.İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri,
Leslie S. Greenberg ile Duygu Odaklı Bireysel Terapi İleri Düzey Atölye Çalışması,
Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Hipnoz Kongresi 2013,
İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği’nin Vamık Volkan ile ‘Kayıp ve Yas’ Konulu Eğitimi,
CİSED Vamık Volkan ile Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi,
Salman Akhtar ile ‘Kötü Şeyler: Kandırma-İhanet-İntikam’ üzerine Çalışma Grubu,
Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Eğitim Merkezi’nin düzenlediği “Ben’deki İyi” konulu 17. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri,

Hipnoz Derneği, ‘Hızlı İndüksiyon Yöntemleri’ konulu seminer,

Hipnoz Derneği, ‘Bağımlılıklar’ konulu seminer,

Hipnoz Derneği, ‘Duygu Köprüsü’ konulu seminer

32. SEPI Dublin Kongresinde Sözlü Bildiri, Haziran 2016

MBSR Stres Azaltma Programı,

33. SEPI Denver Kongresinde Poster, Mayıs 2017

34. Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Eğitmenleri Toplantısı, 17-18 Haziran, Toronto, Kanada

35. Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Sempozyumu 19-20 Haziran 2017, Toronto, Kanada

Psikoterapi Araştırmaları Derneği (The Society for Psychotherapy Research) 48. Uluslararası Olağan Toplantısı, 21-24 Haziran 2017, Toronto, Kanada

1.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi 29 Eylül-01 Ekim 2017 (bilim kurulu üyeliği, sözlü bildiri, oturum başkanlığı)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>