A. Stres etken(ler)in başlangacından sonraki 3 ay içinde, gösterilebilir stres etken(ler)ine bir tepki olarak duygusal ya da davranışsal semptomların gelişmesi.
B. Aşağıdakilerden birinin varlığı ile kanıtlandığı üzere bu semtomlar ya da davranışlar klinik açıdan önemlidir.
(1) stres etkeniyle karşı karşıya kalma sonucu ortaya çıkması beklenene göre çok daha aşırı, belirgin sıkıntı
(2) toplumsal ya da mesleki (eğtimle ilgili) işlevsellikte belirgin bozulma
C. Stresle ilişkili bozukluk başka özgül bir Eksen I bozukluğu için tanı ölçütlerini karşılanamazve sadece önceden var olan bir Eksen I ya da Eksen II bozukluğunun bir alevlenmesi değildir.
D. Bu semptomlar Yas’ı göstermektedir.
E. Stres etkeni (ya da bunun sonuçları) bir kez sonlanınca semptomlar ek bir 6 aylık süreden daha uzun sürmez.
Varsa belirtiniz:
Akut: Bu bozukluk 6 aydan daha kısa sürerse
Kronik: Bu bozukluk 6 ay ya da daha uzun sürerse. Tanım olarak semptomlar, stres etkeninin ya da bunun sonuçlarının sonlanmasından sonra 6 ay dan daha uzun sürmez. Dolaysıyla Kronik belirteci, kronik bir stres kaynağına ya da sonuçları süregiden bir stres kaynağına tepki olarak bu bozukluk 6 aydan daha uzun sürdüğünde uygulanır.
123
Uyum Bozuklukları, önde gelen semptomları en iyi vurgulayan alt tipe göre kodlanır:

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>