A. Göze çarpar derecede saç kaybı ile sonuçlanacak derecede kişinin kendi saçını tekrar tekrar yolması.
B. Saç yolma öncesinde ya da bu davranışa karşı koyma girişiminde bulunduğu sırada giderek artan bir gerginlik duyumnun oluşması.
C. Saç yolarken haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama.
D. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, toplumsal mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.
122
312.30 Başka Türlü Adlandırılamayan Dürtü kontrolü Bozukluğu
Bu kategori, herhangi özgül bir Dürtü Kontrol Bozukluğu için tanı ölçütlerini karşılakayan dürtü kontrol bozuklukları ya da bu elkitabınındiğer bölümlerinde tanımlanan dürtü kontrolü bozukluğu özellikleri gösteren diğer mental bozukluklar (örn. Madde Bağımlılğı, bir Parafili ) içndir.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>