Terk Edilme Duyguları – Mahşerin Altı Atlısı

James F. MASTERSON, M.D.

Mahşerin altı psikiyatrik atlısının – depresyon, kızgınlık, korku, suçluluk, çaresizlik, ve boşluk – yarattığı duygusal çalkantı ve tahrip, orijinal 4 atlının – açlık, savaş, sel ve salgın hastalık – yarattığı toplumsal karmaşa ve yıkımla rekabet edebilecek güçtedir. Bu hislerin yoğunluğu ve yakınlığını ve hastanın bütün hayatı boyunca kapladığı yeri tasvir etmek için kullanılan teknik kelimeler çok soyut kalır. Hastanın dünya üzerindeki işlevi, insanlarla olan ilişkileri ve hatta bazı psikolojik işlevleri de, bu hislere karşı savunma yapmak için sıraya girmişlerdir.

Bowlby’nin (10 – 14), hastanın en ilkel düzeni gibi gözüken şeyi kavramlaştırmak adına etyoloji ve evrim gibi hayvanlar alemi kavramlarına dönmesine şaşmamak gerek. Kitabın bu bölümü, bu duyguların kökenlerini ve bileşenlerini özetliyor ve hastaların görüşmelerdeki tasvirleri ve okul için yazdıkları kompozisyonları raporlayarak motivasyon güçlerini ortaya koyuyor.

Terk edilmişlik hislerini ya da intrapsişik deneyimleri, hastanın çevresinde meydana gelen gerçek bir ayrılma ve terk edilmeden ayırt etmek önemlidir. “Terk edilmişlik hisleri” terimi, hastanın intrapsişik deneyimine atıfta bulunur; yani ayrılmanın çevresel deneyimiyle ilgili ne hissettiğine. Çevresel deneyimin “terk edilme hisleriyle” sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, sadece deneyimin kendisine değil, hastanın zihnine de bağlıdır. Terk edilme hisleri, “mahşerin 6 atlısı” adı verilen, çeşitli etkenlere dayanan intrapsişik tepkilerden gelişir; ayrılma deneyimi ise sadece hızlandırıcı bir etkidir.

Devamı için tıklayınız

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>