Uzm. Aile Danışmanı Serap Yıldız

1979 yılında Ankara’da doğdum. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladım.  Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Aile Danışmanlığı Bölümünde yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans tezimi  “Çocukluk Çağı Travmalarının Utanç ve Suçluluk Duyguları ile İlişkisinin İncelenmesi” konusunda yazdım. Çalışmalarımı ağırlıklı olarak çift ve aile, bireysel ve ergen danışmanlığı konularında yoğunlaştırmaktayım. Profesyonel iş hayatıma online ve yüzyüze olarak İstanbul’da devam etmekteyim. Evli ve iki çocuk annesiyim.

ALDIĞIM MESLEKİ EĞİTİMLER

Psikoterapi Enstitüsü’nde toplam 4 yıl süren Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin son yılını tamamlamak üzereyim. Bütüncül psikoterapi eğitiminde 1. yıl teorik eğitim yılı, 2. yıl formülasyon yılı, 3. yıl süpervizyon yılıdır. 4. yılda ise Psikanalitik Psikoterapide Masterson Yaklaşımı Eğitimi, Aktarım Odaklı Terapi Eğitimi, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi ve Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak Eğitimi verilmektedir. Bütüncül Psikoterapi, içinde birçok kuram ve tekniği barındıran, danışanın ihtiyacına göre şekillenen bir terapi yöntemidir.

Psikoterapi Enstitüsü’nde Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı Eğitimini tamamladım.

Psikoloji İstanbul’da Gottman Çift Terapisi Eğitimi 1. Düzey Eğitimini tamamladım. Çift Terapisinde Gottman Yöntemi, Dr. John Gottman’ın 1970’de başlayan ve bugüne kadar devam eden bilimsel araştırmalarına dayanmaktadır. Çiftlerde arkadaşlık, çatışma, ortak anlam sistemi üzerine odaklanır.

Üsküdar Üniversitesi’nde Cinsel Terapi Eğitimini tamamladım.

Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği’nde Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimini tamamladım.  Duygu Odaklı Çift Terapisi, temelleri Bağlanma Teorisine dayanan,  Susan Johnson ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, kısa süreli bir terapi yöntemidir. Çiftlerin içinde bulundukları sıkıntıları, temelde yaşadıkları duygulara dayanarak çözmeyi hedefler.

CİSED’de Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimini tamamladım.

Carl Gustav Jung’un Kuramına Giriş Eğitimi aldım.

 

KATILDIĞIM KONGRE ve SEMPOZYUMLAR

Psikoterapi Enstitüsü 1. Uluslararası 3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi  (Eylül 2019)

Psikoterapi Enstitüsü 4. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi Ana Tema “Psikoterapide Öznellik”  (Eylül 2020)

Psikoterapi Enstitüsü 5. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi (Eylül 2021)

Psikoterapi Enstitüsü 6. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi Ana Tema “Kuram Kültür Görecelik” (Eylül 2022)

Psikoterapi Enstitüsü “Yabancılaşma: Kendine, Bedenine, Topluma” Konulu Sempozyum (Eylül 2020)

Psikoterapi Enstitüsü “Kimlik, Kişilik Kendiliğimin Peşinde Ben” Konulu Sempozyum (Ağustos 2020)

Psikoterapi Enstitüsü “Psikoterapide Travmalarla Çalışmak” Konulu Sempozyum (Mart 2022)

Psikoterapi Enstitüsü “Bütüncül Psikoterapide Sınırda Kişiliklerin Değişim ve Dönüşümü” Konulu Sempozyum (Ocak 2022)

Psikoterapi Enstitüsü “Nesne İlişkilerinin Kişilik Gelişimine Etkileri” Konulu Sempozyum (Temmuz 2022)

Psikoterapi Enstitüsü “Şizoidin Hayatı” Konulu Sempozyum (Aralık 2020)

Psikoterapi Enstitüsü 1. Uluslararası 3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi  (Eylül 2019) “Metakognitif Terapi Temel İlkeleri” Başlıklı Atölye Çalışması

Psikoterapi Enstitüsü 1. Uluslararası 3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi  (Eylül 2019) “Psikodrama ve Sosyodramada Toplumsal Travmaların Ele Alınması” Başlıklı Atölye Çalışması

Psikoterapi Enstitüsü 1. Uluslararası 3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi  (Eylül 2019) “HYT de Güvenli Yer Uygulaması: SIĞINAK” Başlıklı Atölye Çalışması

Psikoterapi Enstitüsü “Grandiyözden Gizliye Masterson’da Narsisizm” Konulu Konferans (Temmuz 2019)

Psikoterapi Enstitüsü “Neden Terapiye Gideriz” Konulu Konferans (Kasım 2019)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>