Adınız *
Temel

Soyadınız *
Koçak

Doğum Tarihiniz *
17/01/1990

Cep Telefon *
5393898866

Mail Adresi *
temelkocak89@gmail.com

Çalıştığınız Kurum ve Göreviniz
Milli Eğitim Bakanlığı – Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

İş Adresi
Karalar Mah. Çavuşköy Yolu Cad. No: 12/5 Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü İnegöl – BURSA

Lisans Eğitim Durumu *
PDR

Şu anda yaptığınız mesleğiniz*
Psikolojik Danışman/Psikoterapist

ÖZGEÇMİŞ
Psikolojik Danışman Temel KOÇAK
1990 yılında Artvin’de doğdum. İlköğretim ve orta öğretimimi burada okudum. Lisans eğitimimi 2008-2012 yılları arasında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında başarıyla tamamladım. 2013 yılında Bursa İnegöl ilçesinde lise kademesine Psikolojik Danışman Rehber Öğretmen olarak atanarak çalışma hayatına başladım. Halen lise kademesinde ergenlerle ve ailelerle çalışmaya devam etmekteyim.

DEVAM ETTİĞİM EĞİTİMLER:
• Bütüncül Psikoterapi Eğitimi formülasyon aşaması (288 Saat) Psikoterapi Enstitüsü – Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ 2017-2018

TAMAMLANMIŞ EĞİTİMLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI:
• 30 Eylül 2017, ‘’I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Uygulaması‘’ (Atölye Çalışması)
• 08 Ekim 2017, Oyun Terapisi Eğitimi, Psk. Dan. Semra TANAS, Psikoterapi Enstitüsü
• 29-30-31 Mart 2017, Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalıştayı, TAPV (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı)
• 2016-2017, Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, Teorik Eğitim (288 Saat-12 Ay), Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ
• 10 Aralık 2016, Travmayı İmajinasyonla Duyarsızlaştırma EMDR eğitimi, Uzm. Psk. Dan. & Psikoterapist Mehmet Akif AYDIN
• 09 Ocak 2016, Akran Arabuluculuğu Eğitimi, Mustafa TERCAN, HEGEM Vakfı
• 2016, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi – MEB
• 2013, Psikososyal Müdahale Hizmetleri, Milli Eğitim Müdürlüğü
• 2008-2012, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
• 2004-2007, Artvin Lisesi

SEMİNER, SEMPOZYUM VE KONGRELER:
• 29, 30 Eylül-1 Ekim 2017, I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi “Psikoterapileri Bütünleştirme”, Psikoterapi Enstitüsü
• 17 Mart 2017, Terapistin Danışanıyla İlk Görüşmesi, Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ, Psikoterapi Enstitüsü Bursa Şubesi

VERDİĞİM SEMİNERLER:
* Aile İçi İletişim
* Anne-babanın Çocuklarla Nitelikli Zaman Geçirmesi.
* Çocukların Sosyal Hayatta ve Okul Başarısında Ailenin Rolü.
* Televizyon,  Bilgisayar, İnternet ve Cep Telefonunun Çocukların Üzerindeki Etkisi.
* Verimli Ders Çalışma ve Motivasyon.
* Ergeni Anlamak.
* Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri
* Sınav Kaygısını Yönetmek.
* İletişim Becerileri.
* İstismar
* Öfke ve Stresle Başa Çıkmak.
* Bağımlılıkla Mücadele

ÜYESİ OLDUĞUM DERNEKLER:
• SEPI – Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (Psikoterapi Entegrasyonunun Araştırılması Derneği)
• Hipnoz Derneği
• Psikoterapi Enstitüsü Derneği
• Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
• Psikolojik Destek ve Eğitim Derneği

UYGULADIĞI ÖLÇEKLER/TESTLER:
• Wisc-R Zeka Testi
• MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
• Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
• Sınav Kaygısı Envanteri
• Burdon Dikkat Testi
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• ABKÖ (Akademik Benlik Kavramı Ölçeği)
• Kendini Değerlendirme Envanteri

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>