Adı – Soyadı:    Pınar OCAK OVALIOĞLU                                                                                                

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul- 1986

Cep Telefonu: 536 860 60 46

Mail Adresi: ocakpinar@hotmail.com

Unvanı: Psikolojik Danışman

Çalıştığı Kurum ve Görevi: Yıldız Teknik Üniversitesi Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu Anaokulu/ Müdür Yardımcısı

İş Adresi: Gençosman Mah. Davutpaşa Cad. No:114/3 Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Güngören/ İstanbul Yıldız

Lisans Eğitim Durumu: İstanbul Üniversitesi- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (2009)

İstanbul Üniversitesi- Üstün Zekalılar Öğretmenliği (2010-Çift Anadal Programı)

Yüksek Lisans Eğitim Durumu: İstanbul Üniversitesi / Eğitimde Psikolojik Hizmetleri’de devam ediyor. 

Özgeçmiş:

1986 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretim, lise ve üniversite öğretimine aynı şehirde devam etti. İstanbul Üniversite’sinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda 3 yıl asistan öğrencilik yaptı. 2007-2010 yılları arasında Üstün Zekalılar Öğretmenliği Çift Anadal Programını bitirdi. Önce Üstün Zekalılar Enstitüsünde çalışmaya başladı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışmaya başladıktan sonra çeşitli kademelerde görev yaptı ve bu imkan ile farklı yaş gruplarından ve farklı sosyo- ekonomik seviyedeki bireylerle çalışmalarına devam etti. 

Çeşitli dernekler ve vakıflarda gönüllü olarak Türkiye’nin farklı şehirlerindeki çocuklarla ve dezavantajlı grupta yer alan bireylerle çalıştı. 

Halen Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde çalışmakta olup müdür yardımcılığı görevinin yanında psikoterapi ihtiyacı olan bireylerle çalışmaya devam etmektedir.  

Katıldığı Eğitim, Sempozyum, Kongre ve Atölye Çalışmaları:

 • MEB, AÇEV, 2015, Aile Eğitimi- Temel Anne Destek Programı, Kurs Belgesi.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, 2015, Çocuklarla İnsan Hakları Çalışma Eğitici Eğitimi.
 • İstanbul Üniversitesi-Zihinsel Engelliler Destek Derneği,  2007-2008, Küçük Adımlar Sertifikası.
 • Altis Nöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2008-2009, Öğrenme ve Öğrenme Problemlerine Yönelik Bilişsel Müdahale Programı-PREP, Katılım Belgesi.
 • Irmak Okulları, 2010, Prof. Dr. James R. DELİSLE Üstün Yetenekli Çocuklara Ebeveynlik, Katılım Belgesi.
 • MEB, 2012, Psikososyal Müdahale Eğitim Semineri, Seminer Belgesi.
 • MEB, 2017, Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Farkındalık Geliştirme Kursu, Kurs Belgesi.
 • MEB, 2015, Çocuk İhmal ve İstismarı Kursu, Kurs Belgesi.

 

Bildiri Sunumu

 • IV. Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Bildiri Sunumu.

 

Eğitim ve Terapi Becerileri

 

 • Psikososyal Eğitim Formatörlüğü: Milli Eğitim Bakanlığınca güncellenen psikososyal eğitimin geliştirilmesi ve pilot uygulamalar aşamasında yer almıştır. Göç konusu ile ilgili farklı kademelerdeki okullarda pilot çalışmalarla güncellenmesine destek olmuş ve 2018 Aralık ayında formatörlük eğitimi alarak formatör olmuştur. 
 • Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi (2020-2022): Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından düzenlenen ve Neslihan ZABCI tarafından verilen eğitimi tamamlamıştır. 

 

 • 19. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (2020-  ): 4 yıl süren ve Türkiye’de tek Bütüncül Psikoterapi Eğitimi veren kurum olan Psikoterapi Enstitüsü’nün düzenlediği Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’nin üç yılı (teorik/ formülasyon/ süpervizyon) eğitimleri tamamlanmış ve dördüncü yıla devam edilmektedir. 

 

 • Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı: Macquari Üniversitesi tarafından geliştirilen Zihinsel Engelliler Destek Derneği tarafından hazırlanan bu program kapsamında uygulamaları da içeren 4 aylık eğitici eğitimi programına devam edilmiştir. Gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik olarak iletişim; büyük kas becerileri;küçük kas becerileri, alıcı dil becerileri, kişisel ve toplumsal beceriler alanlarında çocuk ve ailelere eğitim verme yeterlilikleri kazanılmıştır. 

 

 • PREP Müdahale Programı: PASS teoreminin müdahale yaklaşımı olarak özellikle akademik, duyuşsal, fiziksel alanda akranlarından farklı özellikler gösteren ve özel öğrenme güçlüğünde etkili olarak kullanılan programın eğitimi alınmış olup, öğrencilerin en yüksek düzede performans göstermelerini sağlayacak teknikler ve uygulama örnekleri incelenmiştir. 

 

Üyesi Olduğu Dernekler:

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı(Çekül)-   2009-2010 yılından itibaren vakfın eğitim birimi tarafından yürütülen Kentler Çocuklarındır-Kültür Elçileri Projesinde gönüllü eğitimci olarak Anadolu’nun farklı kentlerinde arkeoloji, coğrafya, mimari ve doğal yaşam konularında çalışmalar yürütülmüştür.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, mesleki dayanışma, meslek çalışanlarının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi amacıyla kurulan derneğe üyedir.

The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration(SEPI); klinik uygulamalar ve çeşitli araştırma yöntemleriyle bütünleşen psikoterapi yaklaşımlarının araştırılmasını ve geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası derneğin üyesidir.

Hipnoz Derneği, hipnoz eğitimini de içeren eğitim programına kayıtlı olup derneğin üyesidir.

Psikoterapi Enstitüsü Derneği, 19. Bütüncül Psikoterapi kursiyeri olarak devam ettiği Bütüncül Psikoterapi Eğitimini de içeren Enstitünün üyesidir.

Yeşilay Cemiyeti, Teknoloji Bağımlılığı Formatörü de olduğu Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’nı oluşturan cemiyetin üyesidir. 2019-2021 yılları arasında Beşiktaş Yeşilay Şubesi’nin yönetim kurulunda yer almıştır.

 

Staj Deneyimleri:

Haziran 2010- Ağustos 2010  Rehber Öğretmen, Şişli Terakki Vakfı Okulları, İstanbul  

Şişli Terakki Vakfı Okulları okul öncesinden lise öğrenimi sonuna kadar eğitim veren bir eğitim kurumudur. Kurumda öğrenci alımıyla ilgili değerlendirme çalışması yapmak amacıyla çalışılmış olup test becerileri, gözlem becerisi, gözlemlenen ve sürecin ve sonuçların raporlaştırılması konusunda hizmet verilmiştir. 

Aralık 2007- Temmuz 2010   Asistan Öğrenci, İstanbul Üniversitesi,  Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul 

İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin ilk üniversitesidir ve  Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 12 lisans bölümü ve yüksek lisans bölümleriyle eğitim ve öğretim verebilecek öğrenciler yetiştirmektedir. Eğitim Bilimleri Bölümü her yıl yaklaşık 800 öğrenciye Tezsiz Yüksek Lisans imkanı vermektedir. 

 • Bölümde yapılan araştırmaları, hazırlanan sunuları yakından inceleme fırsatı bulundu. 
 • Ölçme ve değerlendirme konusunda bölümün öğretim üyelerine destek olundu. 
 • Yönetimle, bürokratik işleyişle ilgili bilgilere sahip olundu.

 

İş Deneyimleri:

Eylül 2017-      Müdür Yardımcısı, İstanbul, Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Eylül 2017’de Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Halen buradaki görevini sürdürmektedir. 

 

Haziran 2016- Eylül 2017    Rehber Öğretmen, İstanbul, Eyüp Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Eyüp ilçesinde yeni açılacak Rehberlik ve Araştırma Merkezi kurucu öğretmenleri arasında yer almıştır. Görev aldığı süre içerisinde Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür.

 

Ocak 2016- Haziran 2016    Proje Sorumlusu, İstanbul, Bağcılar Kaymakamlığı

Tam zamanlı görevlendirme olarak Bağcılar Kaymakamlığı’nda EUROBA Proje Koordinasyon biriminde ulusal projelerin yazımı ve yürütülmesi konularında görev yapmıştır. 

 

Aralık 2010- Aralık 2015 Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman, İstanbul, Bağcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulunda kadrolu öğretmen olmakla birlikte, bu süre içerisinde aynı ilçede farklı bir ilköğretim ve anaokulunda görevlendirme olarak çalışılmıştır. 2012 yılından itibaren Bağcılar Rehberlik Araştırma Merkezi’nde Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanlığı ve ardından Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

 

Ağustos 2010- Aralık 2010 Üstün Zekalılar Öğretmeni ve Psikolojik Danışman, Üstün Zekalılar Enstitüsü, İstanbul

Üstün zekalı çocuklar için okul öncesi ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilere destek eğitim veren kurumda öğrencilerin tanılanması ve programın yürütülmesi sürecinde çalışılmıştır.

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>