Adınız *
Ali Engin

Soyadınız *
Uygur

Doğum Tarihiniz *
29.05.1984

Sabit Telefon *
02169998958

Cep Telefon *
05413730334

Mail Adresi *
info@alienginuygur.com

Çalıştığınız Kurum ve Göreviniz
İkon Psikiyatri Kliniği – Uzman Klinik Psikolog

İş Adresi
Dumankaya İkon Rezidans A3 Blok Kat:6 D:19 – Ataşehir/ İstanbul

Lisans Eğitim Durumu *
Psikoloji

Yüksek Lisans Eğitim Durumu *
Klinik Psikoloji

Doktora Eğitim Durumu *
Klinik Psikoloji (Devam)

Şu anda yaptığınız mesleğiniz*
Klinik Psikolog – Psikoterapist

Özgeçmiş
Ali Engin Uygur, ortaokul ve lise eğitimini 7 yıl süreyle Almanca eğitim veren Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü tamamlayarak lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi’nde Din Psikolojisi Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı “Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji Teorisi’nin Din Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle tamamladı.
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “Değerler Sisteminin (Dini Başa Çıkma, Affedicilik ve Şükredicilik Açısından) Anksiyete Duyarlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Metakognisyonların Aracı Rolü” başlıklı teziyle Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı.

Metakognitif Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi gibi ekollerde teorik eğitimlerini tamamlamış ve süpervizyon eşliğinde yoğun şekilde hasta takip etmiştir. Bütüncül Psikoterapi eğitimi kapsamında tanıştığı kuramlardan özellikle ilgi duyduğu Süresi Sınırlı Dinamik Terapi, Duygu Odaklı Terapi, Aktarım Odaklı Terapi ekollerinde yaklaşımını derinleştirmeye çalışmaktadır. Klinik pratiğinde uyguladığı ekollerde seminerler de vermektedir.

Hastane ve Özel Muayenehanelerde çalışmıştır. Şuan aynı zamanda ortak olduğu İkon Psikiyatri Kliniği’nde Klinik Psikolog olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Okan Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak PDR bölümünde lisans kapsamında “Gelişim Psikolojisi” ve “Terapötik İletişim” dersleri vermiştir. Arel Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Doktora eğitimine devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

MCT Institute Onaylı Metakognitif Terapisttir. Metakognitif Terapi Derneği’nde kurucu başkan yardımcısıdır.

“Sınav Kaygısı Odaklı Değişim Ajandası” çalışma kitabının yazarıdır.

web: www.alienginuygur.com

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>