KOD 1-1-2-1
Sayı ve Tür: 1./5 DVD – (CK Genel Çekim)
Süre: 2:55

Konu: Psikoterapi Süreci ve Ruhsal Aygıt 1. Basamak

Yer: Psikoterapi ve Hipnoz Derneği (Fatih Üni.Sürekli Eğitim Merkezi-Şişli)
Tarih: 20-21.11.2004
Konuşmacılar: Uz. Dr. Tahir Özakkaş
İçerik:
• Hipnoz nedir, ne amaçla kullanılır?
• Hipnozu kimler, nasıl ve nerelerde uygulayabilirler?
• Hipnoz uygulamalarında insan ilişkileri


KOD 1-1-2-2
Sayı ve Tür: 2./5 DVD – (CK Genel Çekim)
Süre: 2:56

Konu: Psikoterapi Süreci ve Ruhsal Aygıt 1. Basamak

Yer: Psikoterapi ve Hipnoz Derneği (Fatih Üni.Sürekli Eğitim Merkezi-Şişli)
Tarih: 20-21.11.2004
Konuşmacılar: Uz. Dr. Tahir Özakkaş
İçerik:
• Bir hipnotik trans çalışmasının izlenmesi
• Kimlik oluşumu sürecinde, hastalıklı yapı ile sağlıklı yapıların ayrıştırılması
• Psikoterapi yöntemleri
• Terapist-hasta ilişkileri
• Teşhis koyma ve tedaviye geçişte hasta bilgilendirme
• Katılımcılarla birlikte uygulamalı bir hipnotik transa girme ve indüksiyon yöntemi


KOD 1-1-2-3
Sayı ve Tür:
 3./5 DVD – (CK Genel Çekim)
Süre: 2:56

Konu: Psikoterapi Süreci ve Ruhsal Aygıt 1. Basamak

Yer: Psikoterapi ve Hipnoz Derneği (Fatih Üni.Sürekli Eğitim Merkezi-Şişli)
Tarih: 20-21.11.2004
Konuşmacılar: Uz. Dr. Tahir Özakkaş
İçerik:
• Hipnoterapi telkin kalıpları
• Anksiyete ve kişilik bozukluklarında imajinasyon teknikleri
• Yalnız kalamama korkusu için bir telkin örneği


KOD 1-1-2-4
Sayı ve Tür: 4./5 DVD – (CK Genel Çekim)
Süre: 2:39

Konu: Psikoterapi Süreci ve Ruhsal Aygıt 1. Basamak

Yer: Psikoterapi ve Hipnoz Derneği (Fatih Üni.Sürekli Eğitim Merkezi-Şişli)
Tarih: 20-21.11.2004
Konuşmacılar: Uz. Dr. Tahir Özakkaş
İçerik:
• Çeşitli vakalarda hipnotik trans uygulaması örnekleri
• Hipnotik transın diş hekimliğinde anestezik olarak kullanılması
• Bilgisayar programlarıyla otorelaksasyon teknikleri
• Hipnotik transla yaş geriletme (ekminezi)
• Otorelaksasyon “Çöp İmha” imajinasyonu ve telkin kalıpları
• Mayalama ve hipnotik trans düzeylerinde hasta tepkileri
• Hipnotik trans altında tiyatro sahnesi ve telkin kalıpları
(Olumlu kendilik tasarımları ile olumsuz kendilik tasarımlarının birbirinden ayrıştırılması)
• Ego destekleyici telkin kalıpları


KOD 1-1-2-5
Sayı ve Tür: 5./5 DVD – (CK Genel Çekim)
Süre: 2:39

Konu: Psikoterapi Süreci ve Ruhsal Aygıt 1. Basamak

Yer: Psikoterapi ve Hipnoz Derneği (Fatih Üni.Sürekli Eğitim Merkezi-Şişli)
Tarih: 20-21.11.2004
Konuşmacılar: Uz. Dr. Tahir Özakkaş
İçerik:
• Katılımcılarla hipnotik trans indüksiyon yöntemlerinin tartışılması
• Algı çarpıklıklarının patoloji oluşturma süreçlerine etkileri
• Duygu-Düşünce-Davranış döngüsü
• Derin transa girme teknikleri
• Anksiyete bozukluklarında hipnoz
• Hipnotik transın komplikasyonları ve kontraendikasyonları

Psikoterapi Enstitüsü Kitap Satış Sitesi

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ