Psikoseksüel Gelişimin Oral, Anal ve İlk Genital Evrelelerinde Ortaya Çıkan Savunmalar

Jerome S. BLACKMAN

Genel kuralı yeniden belirtelim: Savunmalar, hoşa gitmeyen duygulanımların bileşenlerini bilinçli farkındalık dışına çıkaran zihinsel işlemlerdir. (Duygulanım, duygu için kullanılan psikanalitik terimdir.)

Aşağıdaki tanımları incelerken şunu unutmamak gerekir ki, herhangi bir savunma duygulanımın bir parçasını bilinçdışına iterek herhangi bir duygulanımı yatıştırmak üzere kullanılabilir. Ayrıca çoğu zaman bir grup savunmanın birlikte hareket ettiğini görürsünüz.

Ayrıca zihinsel işlevselliğin bütün bir resmini çekebilmek için savunmalardan başka alanların da değerlendirilmesi gerektiğini akılda bulundurmak lazım; örneğin: dürtü etkinliği (yeme içme, cinsellik ve saldırganlık); duygulanım deneyimi (kaygı, bunalım, suçluluk, utanç, neşe, öfke); üst benlik etkinliği (kendini cezalandırma eğilimleri, değerler, idealler, güvenilirlik, dakiklik, sorumluluk); özerk benlik işlevselliği (bütünleştirme, mantıksal düşünme, konuşma, algı, gerçeklik testi, soyutlama, kendini gözlemleme, muhakeme, uğraş ve beceriler [benlik ilgileri]); benlik gücü (duygulanım toleransı, dürtü kontrolü, hayalin içeride tutulması) (bkz. ek 2); nesne ilişkileri kapasiteleri (ilişkilerde istikrar, empati, sıcaklık, güven, kimlik, yakınlık) (bkz. ek 3).

Patolojk zihinsel semptomlar (örneğin, halüsinasyonlar, fobiler, zorlanımlar ve konversiyonlar) dürtüler, duygulanımlar, üst benlik, özerk benlik işlevleri, benlik güçleri, nesne ilişkileri ve savunmaların çatışma biçimlerinden ortaya çıkar. Çeşitli çatışmaların çözümü için nihai ortak yol ise “uzlaşı yaratma” diye adlandırılır. Zihinsel sorunlar olduğu durumda “patolojik uzlaşı yaratılması” durumunu tartışırız (C.Brenner, 2002).

Aşağıdaki klinik örneklerin[1] pek çoğunda birden fazla savunma işin içindedir, yine de üzerinde durulan savunmanın vurgulandığı örnekleri seçmeye çalıştım. Aşağıdaki listede, savunmalar, yaklaşık olarak ortaya çıktıkları psikoseksüel evreye göre düzenlenmiştir. Ancak savunmalar ilk ortaya çıktıkları psikoseksüel evrenin kapanmasıyla birlikte mutlaka ortadan kalkarlar diye bir durum söz konusu değildir. Aslında yetişkinler bu savunmaların herhangi bir kombinasyonunu kullanabilmektedirler. Hem okuyucu hem de yazar için daha kolay olduğunu gördüğüm için, savunmaları anlatırken gündelik bir dil ve ikinci şahıs hitap tarzı (ör. saldırganla özdeşim size yapılana bir başkasına yapmak demektir) kullanmayı seçtim.[1] Teşhis konulmasını sağlayacak bilgilerin tamamı ya ortadan kaldırılmış yahut son derece gizlenmiştir.

Oral Evre

İçe Atma

Devamı için tıklayın

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>