1.Felsefi Psikoloji
2. Deneysel Psikoloji
a. Psikolojinin illiyet kanunlarının bulunması
aa.Laboratuvara dayalı olması
bb. Nörofizyolojik bir meseledir.
cc. Evrenseldir
dd. Tüm canlılara şamildir.
ee. Psi’yi incelemez, psi’nin fonksiyon gördüğü
organı inceler.

– G. T. Fechner (1801-1887)
– Helmholtz (1821-1894)
-W. Wundt (1832-1920)

ÜSTÜN SÜREÇLERİN DENEYSEL İNCELENMESİ
– F. Galton (1822-1910)
-H.Ebbinghaus (1850-1909)
-O. Kulpe (1862-1915)
-A. Binet (1857-1911)

BİÇİM PSİKOLOJİSİ
-M. Werthaimer (20.yy.’ın 1. yarısı)
-W. Koehler ” ” ”
-K. Koffka ” ” ”

FİZYOLOJİ VE PSİKOLOJİ
– Claude Bernard
-I.P. Pavlov (1849-1936)
-V. Besterev (1857-1927)

HAYVAN PSİKOLOJİSİ VE İNSAN PSİKOLOJİSİ
-H. Pieron
-J. B. Watson
-E.C. Tolman
– K. S. Lashtey
-C. L. Hull

SON GELİŞMELER
-R. A. Fisher
-C. E. Shannon
-W. Weaver
-W. E. Estas
-R. R. Bush
-F. Nosteller

HAYVAN PSİKOLOJİSİ
-E. Thorndike (1874- 1940)
-L. Boutan
– R.M. Yerkey
-Koehler
– Guillaume
– Meyerson

YÖNTEMLERİN EVRİMİ
– Thardik
-W. S. Small
-K. Lorenz

FARKLAR PSİKOLOJİSİ
W. Stern

BİREYSEL FARKLARIN İNCELENMESİNİN KÖKENİ
-F. Gaiton
-K. Pearson

Bireysel Farklar İle ilgili Kuramlar
-Ribot
-P. Janet (1859-1947)
-G. Dumas (1866- 1941)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>