SÜRESİ SINIRLI DİNAMİK PSİKOTERAPİ
İLERİ ATÖLYE ÇALIŞMASI PROGRAMI

  1. Gün

9:00-10:30 SSP kuramının gözden geçirilmesi, formülasyon, ilkeler ve müdahale stratejileri

11:00-12:30 SSDP’de Odak Oluşturma: Video Gösterimleri

Hasta-terapist etkileşiminin sorunlu yönünü kullanarak terapistin maladaptif bir örüntü tespit etmesi

14:00-15:30 SSDP Formülasyonu: Vaka Sunumu ve Tartışma – Tahir Özakkaş

16:00-17:30 SSDP Tekniği: Vaka Sunumu ve Tartışma – Tahir Özakkaş

  1. Gün

9:00-10:30 SSDP Terapistinin Duruşu: Video Gösterimi

Şimdi ve burada işbirliğinin kullanılması

11:00-12:30 Belli bir süre boyunca SSDP tekniklerinin kullanılması: Video Gösterimi – Beverly Vakası

14:00-15:30 SSDP Formülasyonu: Vaka Sunumu ve Tartışma – Hayriye Nurdan Çam

16:00-17:30 SSDP Tekniği: Vaka Sunumu ve Tartışma – Hayriye Nurdan Çam