A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“BÜTÜNCÜL İLİŞKİSEL PSİKOTERAPİ”

Psikanalitik, Bilişsel Davranışçı, Deneyimsel ve Sistemik
Geleneklerin Kavrayışları üzerine İnşa Etmek

 

Paul L. WACHTEL, Ph.D.

16-17 Haziran 2012

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Farklı psikoterapi ekollerinin gösterdiği benzerliklerin ve farklılıkların tespit edilmesi yoluyla bu yaklaşımların değişik katkılarını ve güçlü yanlarını biraraya getirerek daha etkili, kapsamlı ve sinerjik bir bütüne ulaşabilme yollarının incelenmesi ve psikoterapide bütünleşmeye kaynaklık eden kuramsal çerçeve olan döngüsel psikodinamikler üzerinden teorik ve metodolojik bilgilerin paylaşılması.

 

H E D E F

Atölye çalışmasına katılanlar, farklı yönelimlerden kavramların ve rehber imgelerin nasıl örtüştüğünü ve yakınsadığını, aynı zamanda her birinin kendine özel katkısını ve bunları biraraya getirip bütünleştirmenin klinik uygulamayı nasıl zenginleştirdiğini daha iyi kavrayacaklardır. Baştan sona hedefimiz hem klinik uygulamanın somut güçlüklerini doğrudan ele almak hem de terapistin klinik uygulama üzerine düşünmesini artırarak daha sağlıklı ve geniş bir temel sağlamaktır.

 

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlilk mezunları, sosyal hizmet uzmanları.

 

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

Toplam 16 saat

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Çorabatur

0262 653 66 99

 

 

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ

 

TARİH ÜCRET
10 Şubat’a kadar 450 TL
11 Şubat – 6 Mayıs 500 TL
7 Mayıs’tan sonra 550 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

 

 

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

 

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

 

 

 

 

Paul L. WACHTEL, Ph.D.

Paul L. Wachtel, PhD, City College of New York klinik psikoloji doktora programında ve City University of New York Graduate Center’da seçkin profesör kadrosunda yer almaktadır. Lisans eğitimini Kolombiya Üniversitesi’nde, klinik psikoloji doktorasını Yale Üniversitesi’nde yapmış; bugün aynı zamanda öğretim üyesi olduğu New York Üniversitesi doktora sonrası psikanalitik eğitim programını tamamlamıştır. Psikoterapi alanına getirdiği yenilikçi yaklaşım ve psikoloji kuram ve araştırmalarının günümüz toplumsal sorunlarına uygulanmasındaki katkıları nedeniyle uluslararası üne sahiptir.

Dr. Wachtel, çeşitli konular üzerine yoğunlaşan çok sayıda derginin editör kurulunda yer almıştır; Psikanalitik Psikoloji, Evlilik ve Aile Terapisi Dergisi, Politik Psikoloji, Toplumsal Sıkıntı ve Evsizlik Dergisi bunlardan bazılarıdır. Psikoterapi, kişilik dinamikleri ve psikolojik yönelimli toplumsal eleştiri üzerine pek çok kitabın yazarıdır. En önemli kitapları arasında Eylem ve İçgörü; Varsıllığın Yoksulluğu; Bireysel Psikoterapide Aile Dinamikleri; Terapötik İletişim; Psikanaliz, Davranış Terapisi ve İlişkisel Dünya; Amerika’nın Zihninde Yarış; Siyahlar ile Beyazlar Arasındaki Kısır Döngüleri Kırmak; İlişkisel Kuram ve Psikoterapi Uygulaması ve son kitabı Seans Odasının İçinde yer almaktadır. Kitaplarının birçoğu, alanda klasik olarak bilinmektedir.

Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği SEPI’nin kurucularından biri ve Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. Wachtel, 2010 Hans Strupp ödülüne layık görülmüştür.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>