ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA HİPNOZUN UYGULANMASI

DSM IV’e GÖRE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI
Bu bölümde sözü edilen birçok bozuklukta Panik Atakları ve Agorafobi ortaya çıktığı için Panik atağı ve agorafobi için tanı ölçütü setleri ayrıca sıralanmıştır. Bunların kendilerine özgü tanısal kodları yoktur ve ayrı bozukluklar olarak tanı alamazlar.
Panik Atağı
Not: Panik Atağı kodlanabilir bir bozukluk değildir. Panik atağının ortaya çıktığı özgül tanıyı kodlayınız. (örn. 300.21 Agorafobi ile Birlikte Panik Bozukluğu)
Aşağıdaki semptomlardan dördünün (ya da daha fazlasının) birden başladığı ve 10 dakika içinde en yüksek düzeyine ulaştığı, ayrı bir yoğun korku ya da rahatsızlık duyma döneminin olması:

(1) çarpıntı, kalp atımlarının duyumsama ya da kalp hızında artma olması
(2) Terleme
(3) Titreme ya da sarsılma
(4) nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyumları
(5) Soluğun kesilmesi
(6) Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi
(7) Bulantı ya da karın ağrısı
(8) Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma
(9) Derealizasyon (gerçekdışılık duyuları) ya da depersonalizasyon (benliğinden ayrılmış olma)
(10) kontrolunu kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu
(11) ölüm korkusu
(12) Paresteziler (uyuşma ya da karıncalanma duyumları)
(13) Üşüme, ürperme ya da ateş basmaları

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>