znelliğin Yapıları Psikanalitik Görüngübilim İncelemeleri-600x600

Bu kitapta, psikanalitik kuramın kavramsal ve yöntemsel te-mellerini yeniden ve etraflıca ele almaya yönelik bazı girişimler bir araya getirilmiştir. Bu girişimlere rehberlik eden hususlardan ilki, sunulacak yeni bir çerçevenin, klasik analitik kuramcıların katkılarını koruması ve bunları ortak bir kavramsal dile dökmesi gerektiği düşüncesidir. İkinci olarak, psikanaliz kuramının, klinik gözlem olgusuna sıkıca tutunan, deneyime yakın bir söylem üze-rine formüle edilmesi gerektiği görüşü hakimdir. Kitaba rehberlik eden üçüncü husus ise, kişisel öznel dünyaların yapısını, anlamı-nı, kökenini ve sağaltıcı dönüşümlerini tüm zenginliği ve çeşitlili-ği içinde aydınlatmak için uygun bir kişilik kuramının tasarlan-ması gerektiği inancıdır.

Psikoterapi Enstitüsü Kitap Satış Sitesi

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ