ÖZGEÇMİŞ

(Öğretim Üyesi)

1 – KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Özge Öner
Doğum Yeri ve Tarihi
Unvanı : Doktor Öğretim Üyesi
TC Kimlik No
E-Posta Adresi : ozgeoner@subu.edu.tr
GSM Tel. No
Ev/İş Tel. No
Ev/İş Yeri Adresi :
 

 

 

2 – YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ KONULARI

YÜKSEK LİSANS: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerde Dispne Algıları ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Düzce, 2011

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fatma EKER

DOKTORA: Okul Öncesi Dönemde Psikososyal ve Davranışsal Sorunları Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşadığı Güçlükler ve Başetme Biçimleri,  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2019

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Semra KARACA

 

3 – ÇALIŞMA ALANLARI (Çalışma alanlarınızı özetleyiniz)

 

*Hemşirelikte ruh sağlığı, psikiyatri, çocuk-ergen ruh sağlığı, kadın ruh sağlığı, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları (narsistik, şizoid ve borderline kişilik bozukluğu) alanlarında yürüttüğü birçok araştırma ve proje başvuruları bulunmaktadır.

4 – ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite Anabilim/Ana sanat Dalı Bölüm/Program Yıl
Lisans Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik 2003-2007
Y. Lisans Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği ABD Hemşirelik 2008-2011
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği ABD) Hemşirelik 2013-2019

5 – YABANCI DİL BİLGİSİ (Sınav türü, düzeyi ve sınav tarihi yazılmalıdır.)

SINAV ADI PUAN TARİH
ÜDS 70,00 26.12.2010

6 – UNVAN BİLGİLERİ (Unvan, Kurum adı, başlama ve bitiş tarihleri yazılmalıdır.)

GÖREV UNVANI GÖREV YERİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Halkla İlişkiler Sorumlusu/Okul Hemşiresi Sakarya Üniversitesi Vakıf Koleji 2007 2008
Arş. Gör. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2008 2017
Öğr. Gör. Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017 Devam ediyor
Psikoterapist-Eğitmen Psikoterapi Enstitüsü 2017 Devam ediyor
KIDEM YILI VE DERECE- KADEMESİ  (DAHA ÖNCEDEN MEMURİYETİ OLANLAR İÇİN)
11 2-1

7 – İDARİ GÖREV BİLGİLERİ (Kurum, birim, unvan adı ile başlama ve bitiş tarihleri yazılmalıdır.)

 

GÖREV UNVANI

GÖREV YERİ

YIL
 

 

 
     

8 – BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR

* YAYINLAR ve ATIFLAR

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: (SCI, SSCI, AHCI indexlerine giren)
 • Keçeci A, Durmuş S, Oruç D, Kapısız Ö. (2014) “The Society’s View Of Nursing İn Turkey” Hospital Topics, 92 (2): 36-43.
 • Öner Ö, Karaca S, Cangür Ş. (2019). The validity and reliability of Pictorial Pediatric Symptom Checklist in children of 4-5 ages.  Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (Ek sayı 1): 73-81. Doi: 10.5455/apd.39053
 1. Uluslararası hakemli diğer dergilerde yayımlanan makaleler
 • Eker F., Kapısız Ö., Şahin S. (2010). Din görevlilerinin şizofreniye ı̇lişkin bilgi ve tutumları (Düzce örneği). Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1 (2): 63-70.
 • Bapoğlu S., Açıkgöz F., Kapısız Ö., Yılmaz Ö. (2011). Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede drama yönteminin kullanılması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (3): 17-21.
 • Eker F., Akkuş D., Kapısız Ö. (2013). Ergenler için madde bağımlılığından korunma öz-yeterlik ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 4 (1): 7-12.
 • Akkuş D., Eker F., Karaca A., Kapısız Ö., Açıkgöz F. (2016).  Lise gençlerinde akran eğitimi programı madde bağımlılığını önlemede etkili bir model olabilir mi? Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 7(1):34–44.
 • Kapısız Ö., Karaca A., Özkan F. S., Savaş H. G. (2017). Hemşirelik öğrencilerinde doğum algısı, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(3): 156-160.
 • Kapısız Ö., Eker F. (2018).  Evaluation of the relationship between the levels and perceptions of dyspnea and the levels of anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients.  Journal of Psychiatric Nursing, 9: 88-95., Doi: 10.14744/phd.2018.53244
 • Kapısız Ö., Karaca S. (2018). Erken çocukluk döneminde görülen davranışsal sorunlar ve psikiyatri hemşiresinin rolü. JAREN. 4(2): 112-119.
 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
 • Eker F., Kapısız Ö., Şahin S., Atalan E., Küçük Ö. Din Görevlilerinin Şizofreniye İlişkin Bilgi ve Tutumları (Düzce Örneği). 3. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 68-70, 4-6 Haziran 2009. Akçakoca/Düzce. (Sözel bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Kapısız Ö, Eker F. Göç Edenlerin Ruh Sağlığının Korunması, Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi, 3. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 293-294, 4-6 Haziran 2009. Akçakoca/Düzce. (Sözel bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Kapısız Ö, Karaca A. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerde Hastalık Algıları ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 287-288, 22-24 Eylül 2011. İstanbul. (Sözel bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Kapısız Ö, Karaca A. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerde Dispne Algıları ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi I. Uluslararası ve V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 287-288, 22-24 Eylül 2011, İstanbul. (Sözel bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Ünsal Barlas G, Karaca S, Sonakın Aycanoğlu C, Öner Kapısız Ö, Ankaralı H. Üniversite Öğrencilerinde Anne Baba Tutumları ile Yeme Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi III. Uluslararası ve VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 228-229, 1-3 Eylül 2014, Ankara. (Sözel bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Kapısız Ö, Karaca S, Cangür Ş. Resimli Psikososyal Davranış Sorunları Kontrol Listesinin (PPSC) 4-5 Yaş için Geçerlilik-Güvenirliği, IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 88, 1-3 Eylül 2016, Manisa. (Sözel bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Kapısız Ö, Karaca A, Cangür Ş. Okul Çağı Çocuklarında Gözlenen Davranış Problemleri ile Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 300, 1-3 Eylül 2016, Manisa. (Sözel bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Kapısız Ö, Karaca A, Süzer F. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin Doğum Algısı Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 206, 12- 13 Ekim 2017, Samsun. (poster bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Karaca A, Kapısız Ö, Cangür Ş (2017). Bilişsel Yeniden Yapılandırma Tekniği Kullanılarak Verilen Kendini Tanıma Dersinin Öğrencilerin Öz-Yeterlik, Otomatik Düşünceler ve İletişim Becerilerine Etkisi. International Congress Of Black Sea Nursing Education, 259, 12- 13 Ekim 2017. (poster bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Kapısız Ö, Kuzgun H., Erol F., Başaran H., Dikmen Y. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Algısı. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), 302, 7-8 Aralık 2017, Sakarya. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Kapısız Ö, Şen Ç, Koç F, Çok GŞ, Feridin M. 8. Sınıf Öğrencilerinin Hiv / Aids Bilgi Düzeylerinin Eğitim Öncesi ve Sonrasında Değerlendirilmesi. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), 3, 7-8 Aralık 2017, Sakarya. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Erol F, Tanrıkulu F, Filiz NY, Başaran H, Kuzgun H, Kapısız Ö, Dikmen Y. Hemşirelik Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Düzeyi İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Conferance On Quality  in Higher Education, 100, 7-8 Aralık 2017, Sakarya. (Sözel bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Ak B, Kara Yılmaz D, Gündoğdu H, Tanrıkulu F, Kapısız Ö, Ziyai NY, Erol F, Dikmen Y. Hemşirelik öğr encilerinin mahremiyet kavramına ilişkin görüşleri: nitel bir araştırma. 1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 649-652, 15-17 Kasım 2018, Sakarya. (Sözel bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında tam metin yayınlandı)
 • Öner Ö, Tunç B, Sezgin B. Hemşirelerin Güç ve güçlendirme Kavramına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 783-788, 15-17 Kasım 2018, Sakarya. (Sözel bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında tam metin yayınlandı)
 • Durat G, Cincioğlu E, Şen Ç, Kapısız Ö, Akduran F, Özdemir K. Bir Üniversitenin Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 783-788, 15-17 Kasım 2018, Sakarya. (Sözel bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında tam metin yayınlandı)
 • Öner Ö, Karaca S. Okul Öncesi Dönemde Psikososyal ve Davranışsal Sorunları Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşadığı Güçlükler Ve Başetme Biçimleri. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1728-1743, 20-23 Aralık 2018, Antalya. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Bilimsel toplantı kitabında tam metin yayınlandı)
 • Öner Ö, Şen Ç, ,Durat G. İletişim Becerilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ders İle İletişim Becerisi Gelişir mi?. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1879-1885, 20-23 Aralık 2018, Antalya, Turkey. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Bilimsel toplantı kitabında tam metin yayınlandı)
 • Turan Z, Kapısız Ö, Atasoy I. Hemşirelik Lisans Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı. Uluslararası v e II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi,  506, 24 Mart 2018, İstanbul. (Özet Bildiri/Poster) (Bilimsel toplantı kitabında tam metin yayınlandı)
 • Öner Ö. An hoslistik perspective on child treatment with CBT integration: a case study, 34. Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI), 31th May-2nd Jun 2018, New York, USA. (Sözel bildiri)
 • Tunç B, Tarsuslu B, Öner Ö. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Danışmanlık Süreci: Nitel Bir Araştırma. 1.Uluslararsı-3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 284-290, 20-22 Eylül 2019, Darıca/Kocaeli. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Bilimsel toplantı kitabında tam metin yayınlandı)
 1. Yazılan uluslararası-ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
 2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Tuncer M., Kapısız Ö., Dönmez N. (2018). F. Masterson Yaklaşımı Çerçevesı̇nde Şı̇zoı̇d Kendı̇lı̇k Bozukluğu ve Bu Yaklaşım Çerçevesı̇nde Tanımlanmış Bı̇r Danışanın Psı̇koterapı̇sı̇nı̇n Uygulanması.  Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1: 79-99.
 • Demir H., Kapısız Ö., Dönmez N. Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Rüya Analizi; Olgu Sunumu: Nergis Vakası. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1: 100-122.
 • Tunç B., Tarsuslu B., Öner Ö. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Danışmanlık Süreci: Nitel Bir Araştırma. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 3(5): 194-205.
 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 • Bapoğlu S, Açıkköz F, Kapısız Ö, Yılmaz Ö. Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmede Drama Yönteminin Kullanılması, 19-21 Ekim 2011. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresine sözel bildiri olarak kabul edilmiştir).
 • Kapısız Ö (2017). Annedeki Psikopatolojinin Çocuktaki Semptomatolojik Yansıması: Olgu Sunumu. 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 577, 1-3 Ekim 2017, Darıca/Kocaeli. (poster bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 • Hasan D, Kapısız Ö (2017). Sosyal Medya Araçlarının Kişilik Çözümlemesine Katkısı ve Kendilik Psikolojisi Bağlamında Terapi Süreci ile İlişkilendirilmesi: Olgu Sunumu 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi,596-597, 1-3 Ekim 2017, Darıca/Kocaeli. (poster bildiri)  (Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)
 1. Uluslararası ve Ulusal Atıflar

F.1.1.     Atıf yapılan yayın: Eker F, Öner Ö, Şahin S. (2010). Din görevlilerinin şizofreniye ilişkin bilgi ve tutumları (Düzce Örneği). Psikiyatri Hemşireliği Dergisi,1:63-70.

Atıf Sayısı: 9

Referans Gösteren Yayınlar

 1. Yaman E. (2013). Okul Yönetici ve Öğretmenlerinin Damgalama (Stigma) Eğilimleri ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3): 783-797
 2. Güngörmüş K, Ekinci M, Daş M. (2014). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançları. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,11 (2): 45-51
 3. Çam MO, Bilge A., Engin E., Akmeşe Z.B., Turgut E.Ö., Çakır N. (2014). Muhtarlara Verilen Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama İle Mücadele Eğitiminin Etkililiğinin Araştırılması. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi, 5(3):129-136.
 4. Yüksel N, Yılmaz M, Örekici Temel G. (2015). Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi, 6(1):26-32.
 5. Göcen, G. (2016). Danışmanın Maneviliğinin Gerekliliği Üzerine: Dini İçerikli TV Programlarında Sorulan Sorular Üzerine Nitel Bir Çalışma. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik II. Dem Yayınları.ss 283- 313
 6. Alpan A, Kocamanoğlu E., Yüce F, Akçakmak G, Günbal M, Aşık E, Albayrak S. (2018). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreni Hastalığına Karşı Tutumları. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(1): 8-17.
 7. Altun C. (2018). Psikoloji Öğrencilerinin Şizofreniye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği, R&S – Research Studies Anatolia Journal, 1(2):195-203.
 8. Açıkgöz F., Akkuş D. (2018). Ruhsal Hastalıklarda Damgalama ile Mücadele: Anahtar Rol Üstlenen Meslekler. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(3):142-146.
 9. Malas, E. M. (2019). Ruhsal Bozukluklara Karşı Stigma-Derleme, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (Ek Sayı 1): 1170-1188

F.1.2. Atıf yapılan yayın: Bapoğlu S., Açıkgöz F., Kapısız Ö. Yılmaz Ö. (2011). Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede drama yönteminin kullanılması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3):17-21

Atıf Sayısı: 8

Referans Gösteren Yayınlar

 1. Ertaş Kılıç H, Şen A İ. (2014). Okul dışı öğrenme etkinliklerine ve eleştirel düşünmeye dayalı fizik öğretiminin öğrenci tutumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(176): 13-30
 2. Öztürk M., Akkan Y, Kaleli Yılmaz G, Kaplan A. (2015). Birleştirilmiş Sınıflı Bir Okulda Drama Yöntemiyle Kesir Öğretiminden Yansımalar: Bayburt Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31):371-394.
 3. Ertekin Pınar Ş, Duran Aksoy Ö, Cesur B, Dağlar G. (2017). Critical thinking tendencies and communication skills of midwifery students: A follow-up study by years. Ebelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve iletişim becerileri: Yıllara göre izlem çalışması. Journal of Human Sciences, 14(2):1117-1128.
 4. Öz Ö, Çelik Eren D., Korkmaz M, Şentürk Ş.(2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Zorunlu Göçle Gelen Bireylere Yönelik Eleştirel Düşünme Eğilimleri. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1):17-24.
 5. Tanrıkulu F, Erol F, Filiz NY, Gündoğdu Handenur, Dikmen Y. (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitiminde Kullanılan Yansıtıcı Düşünme Tekniğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 27(3):197-204.
 6. Kantek, F., Yıldırım N. (2019). The Effects of Nursing Education on Critical Thinking of Students: A Meta-Analysis. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 27(1):17-25.
 7. Günay Molu N, Ceylan B, Yener Özcan F. (2019). Drama ile Bütünleştirilmiş İletişim Becerileri Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerileri, Öz-Yeterlik ve Empatik Eğilim Düzeylerine Etkisi. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi. 1(1): 13-26.
 8. Culha I. (2019). Active learning methods used in nursing education. Journal of Pedagogical Research, 3(2):74-86

F.1.3. Atıf yapılan yayın: Eker F, Akkuş D, Kapısız Ö. (2013). Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz Yeterlik Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 4(1):7-12.

Atıf Sayısı: 16

Referans Gösteren Yayınlar

 1. Ovayurt BZ, Önalan Akfırat F. (2016). Zihinsel Yetersizliği Olan Genç Bireylerde Atılganlık Becerilerinin Yaratıcı Drama Yöntemi ile Geliştirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(2):83-98.
 2. Turan Z. (2016) Üniversite Öğrencilerinin Dans Özyeterlikleri Üzerine Bir Çalışma. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (16): 33-46.
 3. Erginsoy Osmanoğlu D. (2017). Üniversite Öğrencilerinin İçme Nedenleri ve Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik Davranışlarının Belirlenmesi ve İçme Nedenlerine Dair Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (35):198-222.
 4. Yıldız M. (2017). Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Öz-Yeterliğinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2): 70-77.
 5. Duran, S. (2017) Hemşirelik Öğrencilerinde Madde Kullanımı İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Bağımlılık Dergisi, 18(2), 46-52.
 6. Şen AS, Dilmac B. (2017). Predictor Relations between Owned Values, Self-Efficacy for Protecting from Substance Abuse and Future Expectations among Adolescents. Social Sciences and Education Research Review, 4(2):111-125.
 7. Erginsoy Osmanoğlu, D. (2017). Determınatıon Of Drınkıng Causes And Preventıon Selfsuffıcıency Behavıors Of Unıversıty Students And What’s Opınıons For Drınkıng Reasons. Atatürk Üniversitesi – Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi. http://hdl.handle.net/123456789/1558
 8. Karatay G, Gürarslan Baş N. (2017). Effects of role-playing scenarios on the self-efficacy of students in resisting against substance addiction: a pilot study. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing, 54:1-6.
 9. Gazioğlu İşmen E, Canel AN. (2018). Examining the UNODC’s Guide to Implementing Family Skills Training Programmes for Drug Abuse Prevention in Terms of Turkey’s Needs. ADDICTA-The Turkish Journal On Addictions, 5(3), 391-403.
 10. Uzun S., Kelleci M. (2018). Lise öğrencilerinde madde bağımlılığı: Madde bağımlılığından korunma konusundaki öz yeterlikleri ve ilişkili faktörler. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 31:356-363
 11. Köse EÖ, Gül Ş. (2018). The Substance Addiction Awareness Scale: A Study of the Validity and Reliability. Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE), 19(3):41-56.
 12. Şener Konuk D., Akkuş D., Karaca A., Cangür Ş. (2018). Lise Öğrencilerinin Madde Kullanmama Davranışlarını Etkileyen Faktörler. The Turkish Journal on Addictions (ADDICTA), 5(3):405‒429.
 13. Özbay Y, Yılmaz S, Büyüköztürk Ş, Aliyev R, Tomar İH, Eşici H, Yancar C, Akyılmaz FD. (2018). Substance Dependence: Reinforcing the Individual for a Clean Life. The Turkish Journal on Addictions (ADDICTA), 5(1): 81‒130
 14. Özay Köse E, Gül Ş.(2018). Madde Bağımlılığı Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3): 41-56.
 15. Tilim E, Murat M. (2019). Ergenlerde Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Özyeterlik ile Akran Baskısı, Kendini İfade Edebilme Becerisi ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20):930-955
 16. Karatay G, Gürarslan Baş N. (2019). Factors affecting substance use and self-efficacy status of students in eastern Turkey. Ciencia & saude coletiva, 24:1317-1326.

F.1.4: Atıf yapılan yayın: Keçeci A. Çelik Durmuş S, Oruç D, Öner Kapisiz Ö. (2014) The Society’s View of Nursing in Turkey. Hospital Topics, 92(2):36-43.

Atıf Sayısı: 4

Referans Gösteren Yayınlar

 1. Haziran Girvin , Debra Jackson , Marie Hutchinson . (2016) Çağdaş halkın hemşirelik algıları: uluslararası araştırma kanıtlarının sistematik bir gözden geçirmesi ve anlatı sentezi. Hemşirelik Yönetimi Dergisi,24(8): 994-1006.
 2. Demiray A., Keçeci A, Çetinkaya MY. (2016). Students’ perceptions of psychomotor skills training: A qualitative study. International Archives of Nursing and Health Care, 2(1): 032.
 3. Yılmaz M., Gölbaşı Z., Türk K. E., Hançer A. T. (2019). Hemşire, hekim ve hastaların hemşirelik imajına ilişkin görüşleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2):38-44.
 4. Kaynar Şimşek A, Ecevit Alpar Ş. (2019). Toplumun hemşirelik mesleğine yönelik imaj algısı: sistematik derleme. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, 2(1): 32-46.

F.1.5. Atıf yapılan yayın: Akkuş D, Eker F, Karaca A, Kapısız Ö, Açıkgöz F. (2016). High School youth peer education program. An effective model to prevent substance abuse happen? Journal of Psychiatric Nursing 7: 34-44.

Atıf Sayısı: 2

Referans Gösteren Yayınlar

 1. Bilgiç N, Günay T. (2018). Evaluation of effectiveness of peer education on smoking behavior among high school students. Saudi medical journal, 39(1):74-80
 2. Ergene T, Özer A, Gençtanirim Kurt D, Arıcı Şahin F, Demirtaş Zorbaz S, Kızıldağ S, Acar T, Hoard P. (2019). The Risk Behaviors of High School Students and Causes Thereof: A Qualitative Study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1):197-217.

F.1.6. Atıf yapılan yayın: Kapısız Ö, Karaca A, Süzer Özkan F, Gülen Savaş H. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin doğum algısı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7:156-60.

Atıf Sayısı: 4

Referans Gösteren Yayınlar

 1. Tektaş E, Bozkurt G, Ergin E, Sezgin S. (2018). Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin doğum şekli tercihleri ve etkileyen faktörler. Cukurova Medical Journal, 43(Ek 1):63-69.
 2. Kutlu L, Turan A, Tanrıverdi FŞ, Urfa H, Keskin G. (2018). Ebelik öğrencilerinin doğumhane deneyimlerinin duygu ve düşünceleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1):31-56.
 3. Mavi Aydoğdu S G, Uzun B, Özsoy Ü. (2018). Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androloji Bülteni, 20:78−84
 4. Uzun B, Dağ E N. (2019). Kadınların doğum şekli tercihlerinde ebenin rolü. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 6(2): 87-90.
 5. Kongre ve Sempozyum Katılımı
G.1. 3. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Akçakoca 4-6 Haziran 2009.
G.2.  1. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul,  22-24 Eylül 2011.
G.3. 4. Uluslararası ve 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, 1-3 Eylül 2016.
G.4. Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Samsun, 12- 13 Ekim 2017.
G.5.  International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, 7-8 Aralık 2017.
G.6. Society fort he Exploration of Psychotherapy Integration Congres, New York, 31 May-2 June 2018.
G.7. 5. Uluslararası-9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, 20-23 Aralık 2018.
G.8. 1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, 15-17 Kasım 2018.

 

 1. Konuşmacı-Eğitimci Olarak Katılınan Kongre, Sempozyum, Seminer, Kurs, Panel Ve Hizmet-içi Eğitimler:
 • Öner Ö. Corso di Lingua e Culture Italiana per Stranieri (İtalyanca Dil Kursu), Centro Lınguıstıco Dı Ateneo, Università Di Modena E Reggio Emilia, 12.03.07-07.06.07. İtalya. (Katılımcı).
 • Öner Ö. Si Attesta Che Ha Partecipato Al Convegno Come Relate, Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna/ Università Di Modena E Reggio Emilia, 11.06.2007, İtalya. (Katılımcı).
 • Öner Ö. Problem Çözme Teknikleri Eğitimi, KALDER, 16-17.06.2008, Sakarya. (Katılımcı).
 • Öner Ö. Süreç Yönetimi Ve İyileştirilmesi Eğitimi, KALDER, 07.05.2008, Sakarya. (Katılımcı).
 • Öner Ö. Proje Döngü Yönetimi Eğitimi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Teknik Destek Hibe Programı, 27-30 Aralık 2010, Düzce. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi Semineri, Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 23.02.2010, Düzce. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, TÜBİTAK, 08.12.2011, Düzce. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Sigara Bırakma Müdahalesi Sigara Bırakma Kursu, Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi, 08.01.2011, Bolu. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Solunum Hastalıklarında Evde Bakım Kursu, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17.04.2011, Antalya. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi (360 Saat), Psikoterapi Enstitüsü, 2012-2013, Darıca/Kocaeli. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Cognitive Behavioral Therapy Of Anxiety Disorders, Psikoterapi Enstitüsü, 20-22.09.2013, Darıca/Kocaeli. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Bütüncül Psikoterapi Formülasyon Eğitimi (288 Saat), Psikoterapi Enstitüsü, 2013-2014, Darıca/Kocaeli. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Bütüncül Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi (288 Saat), Psikoterapi Enstitüsü, 2014-2015, Darıca/Kocaeli. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Sağlık Araştırmalarında Niteliksel Yöntemlere Giriş Kursu, SASBİL (Sağlık İçin Sosyal Bilimler), 22-21 Mart, 2015, İstanbul. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Dr. Namık Volkan İle Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, 5-6 Eylül 2015, Ankara. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Çocuk İstismarı, Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, 26 Mart 2015, Düzce. (Konuşmacı).
 • Kapısız Ö. Dönem Hipnoz Eğitimi (120 Saat), Psikoterapi Enstitüsü, Eylül 2015-Şubat 2016, Darıca/Kocaeli. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Bütüncül Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak Eğitimi (96 Saat), Psikoterapi Enstitüsü, Mart-Temmuz 2016, Darıca/Kocaeli. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Cinsel Terapi Eğitimi (120 Saat), Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, 01.10.2016-05.03.2017, Ankara. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Bütüncül İlişkisel Grup Şema Teorisi Atölye Çalışması (Eğitmen:Judith Schoenholtz-Read) (24 saat), Psikoterapi Enstitüsü, 8-10 Nisan 2017, Darıca/Kocaeli. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Psikoloji Ve Gelişim Günleri, Düzce Üniversitesi PDR Topluluğu, 4-5.05.2017, Düzce. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde OKB Tedavisinde Terapistin Duruşu, Psikoterapi Enstitüsü, 17.06.2017, Darıca/Kocaeli. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Hemşirelikte Ve Ebelikte İnovatif Düşünme Ve Uygulama Eğitimi, İnovatif Hemşirelik Derneği (İHDER), 23.12.2017, Sakarya. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Hemşirelikte ve Ebelikte İnovatif Düşünme ve Uygulama Eğitimi, İnovatif Hemşirelik Derneği (İHDER), 23.12.2017, Sakarya. (Düzenleme Kurulu).
 • Kapısız Ö. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 29-30 Eylül-1 Ekim 2017. Darıca/Kocaeli. (Oturum Başkanı)
 • Kapısız Ö. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 29-30 Eylül-1 Ekim 2017. Darıca/Kocaeli. (Sekretarya-Düzenleme Kurulu)
 • Kapısız Ö. Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Rüya Analizi: Nergis Vakası, 1 Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 30 Eylül 2017, Darıca/Kocaeli. (Panelist)
 • Kapısız Ö.F. Masterson Yaklaşımı Çerçevesinde Şizoid Kendilik Bozukluğu Ve Bu Yaklaşım Çerçevesinde Tanımlanmış Bir Danışanın Psikoterapisinin Uygulanması, 1 Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 30 Eylül 2017, Darıca/Kocaeli. (Panelist)
 • Kapısız Ö. Nitel Veri Toplama Süreci Ve ANVivo Eğitimi, Mersin Turizm Mezunları Derneği, 24-27.01.2018, Antalya. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Level 1 Training Experiential Play Theraphy, Psikoloji İstanbul, Family Psychological Services, 29-30.09.2018, İstanbul. (Katılımcı).
 • Kapısız Ö. Kum Terapisi Eğitimi, Vima Psikolojik Danışmanlık (Eğitmen: Counselling Psych. Braam Beetge; 24 Saat), 11-13.08.2018, İstanbul. (Katılımcı)
 • Kapısız Ö. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 21-23 Eylül 2018. Darıca/Kocaeli. (Bilim Kurulu-Sekretarya)
 • Öner Ö. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15-17 Kasım 2018, Sakarya. (Bilim Kurulu-Sekretarya)
 • Öner Ö. Kanser Çağrı Merkezi Pilot Eğitimi, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 13.12.2018, Sakarya. (Davetli Konuşmacı)
 • Kapısız Ö.F. Bir Vaka Analizi Üzerinden Ayırıcı Tanı: Narsist Mi, Narsistik Savunmalar Gösteren Şizoid Mi?, 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 21-23 Eylül 2018, Darıca/Kocaeli. (Panelist)
 • Kapısız Ö. Uluslararası-3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 20-22 Eylül-2019, Darıca/Kocaeli. (Bilim Kurulu-Sekretarya)
 • Öner Ö. Narsizmin Terapisine Genel Bir Bakış, Terapi Modelleri ve Bütüncül Psikoterapi, Narsizm Sempozyumu, 17-18.08.2019, İstanbul. (Davetli Konuşmacı).
 • Öner Ö. İstanbullu Gelin Dizisiniz Çeşitli Psikoterapi Kuramları Ve Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi, 1. Uluslararası-3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 20-22 Eylül-2019, Darıca/Kocaeli. (Bilim Kurulu-Sekretarya)
 • Öner Ö. Şema Terapi Atölye Çalışması, 1. Uluslararsı-3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 20-22.09.2019, Darıca/Kocaeli. (Katılımcı).
 • Öner Ö. Psikososyal Beceri Eğitimi Ve Psikoeğitimi Uygulamaları, SAU Sağlık Bilimleri Fakültesi, 10-11.09.2019. (Katılımcı).
 • Öner Ö. İş Yaşamında Kendini Tanıma Ve Sağlıklı İletişim Atölye Çalışması, Yenikent Devlet Hastanesi, 14.11.2019, Sakarya, (Eğitimci)
 • Öner Ö. Uygulamalı Eğitimde Aktif Öğrenme Yöntemleri Workshop, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, 08.02.2019, Nevşehir. (Eğitimci)
 • Öner Ö. Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı Eğitimi (Eğitmen: Dr Öğr. Üyesi Aysel Karaca, 8 Hafta), TERA Danışmanlık, 2020. (Katılımcı).
 • Öner Ö. Duygu Odaklı Terapi Eğitimi (72 Saat),, Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü, 2019-2020, İstanbul. (Katılımcı).
 1. HAKEMLİK ve EDİTÖRLÜK

I.1. Dergilerde Hakemlik:

I.1.1. Bütüncül Psikoterapi Dergisi

I.1.2. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi

İ. EĞİTİM ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ:

İ.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

İ.2. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

İ.3. Son iki yılda verdiği lisans düzeydeki dersler:

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2017-2018 Güz Ruh Sağlığı 2 0 46
İnsan Davranışları ve İlişkileri 2 0 71
Sağlıklı İletişim 2 0 116
İlkbahar Riskli Gebelik ve Bakımı   7 saat 71
İnsan Davranışları ve İlişkileri (A) 2 0 98
İnsan Davranışları ve İlişkileri (B) 2 0 89
2018-2019 Güz Ruh Sağlığı 2 0 56
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 0 8 36
Etkili İletişim ve İnsan Davranışları (A) 2 0 72
Sağlıklı İletişim 2 0 46
İlkbahar Kadın Hastalıkları 0 7 67
Riskli Doğum ve Doğu8m Sonu Dönem 0 7 75
  Etkili İletişim ve İnsan Davranışları (A) 2 0 86
Etkili İletişim ve İnsan Davranışları (B) 2 0 90
Engellilerle İletişim 2 0 33
Sağlıklı Cinsel Gelişim ve Mahremiyet Eğitimi (A) 2 0 50
Sağlıklı Cinsel Gelişim ve Mahremiyet Eğitimi (B) 2 0 50

İ.4. Son iki yılda verdiği lisansüstü düzeydeki dersler:

 1. Projelerde Yaptığı Görevler:
 2. Ödüller:

K.1. En Çok Bilimsel Sunum Yapan Kişi Ödülü (2017) Kapısız Ö. 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Darıca, 1-3 Ekim 2017.

K.2. Tahir Özakkaş Özel Ödülü (2017) Kapısız Ö. 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Darıca, 1-3 Ekim 2017.

K.3. Poster Sunumu Teşvik Ödülü (2017) Kapısız Ö. 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Darıca, 1-3 Ekim 2017.

 1. 4. Sözel bildiri üçüncülük ödülü (2009) Eker F., Kapısız Ö., Şahin S., Atalan E., Küçük Ö. 3. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Akçakoca, 4-6 Haziran 2009.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>