Nurhan BOLAT MERİÇ – Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı

Tel: 0555 039 35 95

Mail: nurhanbolat@hotmail.com

 

Uzmanlık Alanları

EMDR Terapi, Travma Terapisi, Bireysel Terapi, Çocuk ve Ergen Terapisi, Oyun Terapisi, Cinsel Terapi ve Test Uygulamaları

2005-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans; 2011-2012 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Aile Danışmanlığı alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Öğrenciyken Wisc-r 4 Çocuklar İçin Zeka Testi standardizasyon projesi, Aile ve Çocuğa Psiko- Sosyal Destek projesi, Toplumsal Duyarlılık projeleri, Kamusal Başarı projesi, gibi çeşitli projelerde görev almıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar merkezinde ve Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma derneğinde gönüllü çalışmalar yapmıştır. Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri kliniğinde stajını yapmıştır. Mezun olduktan sonra bakımevi, belediye ve hastanelerde çalıştı. Hastanede Çocuk ve Ergen Psikiyatri polikliğinde görev yaptı. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinde gönüllü olarak çocuk ve ailelere terapi desteği ve seminerler verdi. Çalışmalarında ağırlıklı olarak Bilişsel-Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi ve EMDR tekniklerini kullanmaktadır.

 

Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Kongre, Workshoplar:

 • Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlılık, Dr. Atanur Akar
 • Gelişimsel Oyun Terapisi, Reyhana Seedat
 • Deneyimsel Oyun Terapisi, Nilüfer Devecigil
 • Evlilik Terapisi, CİSED ( 6 modül, 120 saat)
 • Cinsel Terapi Eğitimi, CİSED (6 modül, 120 saat)
 • Psikoterapi Enstitüsü, Bütüncül Psikoterapi Eğitimi III. Aşama (Süpervizyon aşaması, 288 saat)
 • Psikoterapi Enstitüsü, Bütüncül Psikoterapi Eğitimi II. Aşama (Formülasyon aşaması, 288 saat)
 • Psikoterapi Enstitüsü, Bütüncül Psikoterapi Eğitimi I. Aşama (Teorik aşama, 288 saat)
 • EMDR Eğitimi (DBE)
 • Çocuklarla Oyun Terapisi ve EMDR (DBE, Reyhana Seedat)
 • Okan Üniversitesi Oyun Terapisi Sertifika Programı (Nilüfer Devecigil) (45 saat)
 • CİSED 29. Cinsel Terapi Eğitimi (6 modül) İstanbul – 2016
 • Çocuk ve Gençlerde Bilişsel Davranışçı Terapi – DBE
 • CAS Dikkat Testi
 • Bilişsel Terapide Temel İlkeler Programı, Türk Psikologlar Derneği (84 saat)
 • Çeşitli Psikopatalojilere Yönelik Bilişsel- Davranışçı Terapiler (Genel Kaygı, Fobi, Sosyal Fobi, OKB, Panik Bozukluk, TSSB, Depresyon) Türk Psikologlar Derneği (48 saat)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Eğitim Programı – Hakan TÜRKÇAPAR
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin (WISC-R) Tanıtımı, Uygulanması ve Yorumlanması, Türk Psikologlar Derneği ( 54 saat)
 • Rorschach Testi Eğitimi Rorschach Derneği, Tevfika Tunaboylu İkiz, 72 saat (2 yıl).
 • Psikososyal Krizler, İntihar Davranış ve Müdahale Teknikleri
 • Yaratıcı Drama sertifikası
 • Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi, Meteksan Psikoteknik Sertifikası
 • Ulusal Psikoloji Kongresi; EMDR ve Travma çalışma grubu
 • Ulusal Psikoloji Kongresi; Yakın İlişkiler, Sorunları ve Cinsellik
 • Ulusal Psikoloji Kongresi Sözlü Bildirim
 • HÜPDAT Psikolojik Danışma Semineri, Kişisel Gelişim
 • Toplumsal Duyarlılık Projeleri Gönüllülük belgesi
 • Kamusal Başarı Modeli Koçluk Eğitimi
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Wisc-r 4 Çocuklar için Zeka Testi standardizasyon

 

Uyguladığı Testler

 • CAS Dikkat Testi
 • WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • CATELL 2A Zeka Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Kent EGY
 • WAİS
 • Alexander Pratik Yetenek Testi
 • Rorschach
 • MMPİ
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi
 • Bender Geştalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Gesell Gelişim Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Draw A Person
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Çocuklar için Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>