Duygulanımın Düzenlenmesi ve Kişiliğin Temelleri

Duygusal Gelişimin Nörobiyolojisi

 

 • Duygusal Gelişimin Nörobiyolojisi Giriş – 1 ( İndir )

 

 • Gelişen Beynin Büyümesine Dair Genel İlkeler – 2 ( İndir )

 

 • Duygusal Gelişimin Multi Disipliner Çalışmalarındaki Güncel Gelişmeler – 3 ( İndir )

 

 • Orbifrontal Korteksin Yapı – Fonksiyon İlişkileri- 4 ( İndir )

 

 • Duygusal Gelişimin Nörobiyolojisi Genel Bakış – 5 ( İndir )

 

 • Görsel Deneyimler ve Sosyoduygusal Gelişim – 6 ( İndir )

 

 • Uygulama Dönemi – 7 ( İndir )

 

 • Duygulanımsal Yeniden Birleşmelerin Psikobiyolojisi – 8 ( İndir )

 

 • Erken Mühürleme – 9 ( İndir )

 

 • Mühürleme Sinirendokrinolojisi – 10 ( İndir )

 

 • Orbitofrontal Morfolojik Gelişim Üzerindeki Sosyoduygulanımsal Etkiler – 11 ( İndir )

 

 • Duygulanımsal Yönden Anlamlı Yüz – 12 ( İndir )

 

 • Mühürlenmiş Etkileşimsel Temsillerin Nörokimyasal Devresi – 13 ( İndir )

 

 • Erken İçsel Çalışma Modellerinin Düzenleyici İşlevleri – 14 ( İndir )

 

 • Sosyalleşme İşlemlerinin Başlaması ve Utancın Ortaya Çıkışı – 15 ( İndir )

 

 • Geç Orbitofrontal Gelişim – 16 ( İndir )

 

 • Orbitofrontale Karşı Dorsolateral Prefrontal Ontojeni – 17 ( İndir )

 

 • İçsel Utanç Düzenlemesinin İkili Temeli – 18 ( İndir )

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>