Ad, Soyad Nilüfer Demirhan
Doğum Tarihi  
Doğum Yeri  
İkamet Ettiğiniz İl / İlçe İstanbul
Medeni Hali
Çalıştığı Kurum & Görevi Uzman Psikolog
İş Adresi Abide-i Hürriyet Cad. No:207 Zambak Apt. Kat:1 Daire:4 Şişli/İstanbul
İş Yeri Adı (Varsa) Özel Klinik
Telefon Numarası  0(553)5948674
E-Posta psikologniluferdemirhan@gmail.com
Yabancı Dil İngilizce (ileri), İtalyanca (İleri)
Eğitim Durumu Yüksek Lisans
Son Mezun Olduğunuz Okul Adı ve Bölümü Uludağ Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü-Yüksek Lisans Programı

Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Bölümü – Lisans Programı

Universita Degli Studi di Torino, Psikoloji Fakültesi, İtalya

Calıştığınız Kurumlar Madalyon Psikiyatri Merkezi
Katıldığınız Eğitimler Bireysel Psikoterapi Eğitimleri

•               •  Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (3 yıl – 1080 saat teorik, formülasyon, süpervizyon eğitimi) – Psikoterapi Enstitüsü

•               •  Doç. Dr. Celal Odağ Yönetiminde Grup Süpervizyonu (1,5 yıl)

•               •  Uluslararası Logoterapi Eğitimi (Temel, orta ve ileri seviye) – Dr. Teria Shantall  ve Dr. Batya Yaniger – Viktor Frankl Enstitüsü

•               •  EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Temel Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu – Davranış Bilimleri Enstitüsü

•               •  EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) İleri Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu – Davranış Bilimleri Enstitüsü

•               •  OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) için EMDR Terapisi – Dr. Derek Farrell

•               •  Migren ve Fibromiyaljide EMDR Terapisi –  Davranış Bilimleri Enstitüsü

•               •  Diyalektik Davranışçı Terapi Eğitimi – Anthony P. DuBose, PsyD ve Andre Ivanoff, PhD – The Linehan Institute

•               •  Duygu Odaklı Bireysel Terapi – Prof. Dr. Leslie S. Greenberg

•               •  Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi – Dr. Arthur Freeman

•               •  İlişkisel Psikanaliz – Lewis Aron, PhD

•               •  Somatik Deneyimleme – Ursula Fürstenwald

•               •  Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi – Prof. Dr. Vamık Volkan

•               •  Psikanalitik Dinleme – Prof. Dr. Salman Akhtar

•               •  Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi – Prof. Dr. Byron E. Norton ve Prof. Dr. Carol C. Norton                            

•               •  Hipnoz Eğitimi (120 saat) – Hipnoz Derneği

•               •  Transaksiyonel Analiz – Doç. Dr. Azmi Varan

•               •  Terapide Metafor Kullanımı – Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu

•               •  Psikoterapide Rüya Çalışmaları Eğitimi – Prof. Dr. Hayrettin Kara

Aile ve Çift Terapisi Eğitimleri

•               •  Cinsel Terapi Eğitimi – CİSED

•               •  Duygu Odaklı Çift Terapisi – Temel ve İleri Düzey – Prof. Dr. Leslie S. Greenberg

•               •  Çözüm Odaklı Çift Terapisi – Chris Iveson, M.A.

•               •  Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi – Frank M. Dattilio, PhD

•               •  İmago Çift Terapisi Eğitimi – Dr. Harville Hendrix ve Wendy Palmer Patterson

•               •  Aile Terapileri: Bütünleşme ve Araştırmalar – William M. Pinsof, PhD

•               •  Aile Danışmanlığı Eğitimi (100 saat ) – CİSEAD

•               •  Aile Terapisi / İlk Görüşme – Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu                    

•               •  Aile Terapisi / Kullanılan Metaforlar – Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu 

Test Uygulayıcılığı Eğitimleri

•               •  Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R) – Türk Psikologlar Derneği

•               •  Denver II Gelişim Tarama Testi – Çocuk Nörolojisi Derneği

•               •  MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi – MOXO Türkiye

•               •  Tematik Algı Testi (TAT) – Doç. Dr. Azmi Varan

•               •  Rorschach Testi Eğitimi (Yetişkin)

Kongre ve Sempozyumlar

•               •  I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi

•               •  17. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları

•               •  17. Ulusal Psikoloji Kongresi

•               •  V. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

•               •  IV. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi

•               •  III. Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Kongresi

•               •  I. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Sempozyumu

•               •  XI. Ulusal Psikoloji Kongresi

Ulusal ve Uluslararası Akademik Yayınlar

•               •  Cognitive Correlates of Hoarding Symptoms: An Exploratory Study with a non-Western Community Sample. Yorulmaz, O. & Demirhan, N. (2015) – Journal of Obsessive-Compulsive Related Disorders (JOCRD) – Uluslararası Makale

•               •  Cognitive Behavioral Model of Compulsive Hoarding: A Further Test in a Turkish Community Sample. Yorulmaz, O. & Demirhan, N. (2015).  14. Avrupa Psikoloji Kongresi (ECP2015),  European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) – Sözlü Sunum

•               •  Biriktirme Envanteri –Gözden Geçirilmiş Formu’nun Türkçe’ye Uyarlanması ve Yetişkin Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Demirhan, N &Yorulmaz, O. – 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi – Poster Sunumu

 

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimi almıştır. Lisans eğitimi devam ederken öğrenci değişimi programı ile İtalya’da Universita Degli Studi di Torino adlı üniversitenin Psikoloji bölümünde eğitim görmüştür. İtalya’da öğrenim görürken aynı zamanda UISP (Unione Italiana Sport Piomente) adlı merkezde gelişim psikolojisi alanında gönüllü staj yapmıştır. Türkiye’de de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi’nin psikiyatri servislerinde (yatılı ve ayaktan) klinik psikoloji; TOFAŞ’ın insan kaynakları bölümünde örgüt psikolojisi alanında stajlar yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine Uludağ Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansa başlamıştır. Yüksek lisans kapsamında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde ve Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde 1 yıl boyunca zorunlu staj yapmıştır.

2009 yılından bu yana özel sağlık kurumları, özel hastaneler ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde yetişkin ve ergenler ile psikoterapi çalışmaları yapmaktadır. Kişilik bozuklukları ve kaygı bozukluklarına yönelik terapiler özel ilgi alanları arasındadır. Travmatik yaşam olaylarına (cinsel/fiziksel taciz, şiddet, saldırı, kaza vb.) maruz kalan danışanlar ile çalışırken EMDR terapi yöntemi kullanmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği, Psikoterapi Enstitüsü Derneği, EMDR Derneği, Cinsel Sağlık, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Derneği üyesidir.

İtalyanca ve İngilizce terapi yapabilmektedir.

Psicoterapia in Italiano ad Istanbul.

Psychotherapy in English in Istanbul.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>