Murşit Atlıakın

Psk. Mürşit ATLIAKIN

Kısa Özgeçmişim:

Ankara üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden 1983 yılında mezun oldum.  Meslek hayatıma 1984 yılında Samsun Ruh Sağlığı Hastanesinde psikolog olarak başladım. 1990 yılında Bursa Devlet Hastanesine tayin oldum. Burada görevime devam ederken yarı zamanlı olarak Spastik Çocuklar Hastanesinde 2 yıl, Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şubesinde 6 yıl, Adölesen sağlığı Merkezinde 1 yıl ve İletişim Merkezinde 1 yıl süre ile değişik sağlık kuruluşlarında mesleki çalışmalar yaptım. 2012 yılında emekli oldum. 2003-2012 yılları arasında Bursa devlet hastanesinin kalite yönetim sistemini kurarak, yürütmesini ve kalite direktörlüğünü yaptım. Kalite çalışmaları kapsamında yaptığımız çeşitli eğitimlerle birlikte, hastanelerde önem arz eden iletişim becerilerin iyileştirilmesi amacıyla hastanelere özel ve davranış değişikliğini hedefleyen “İletişim becerileri” eğitim modülü geliştirip, devlet hastanesi çalışanlarından bir grup lisansiyere eğitici eğitimi vererek eğitici ekip oluşturup birlikte uygulamalarını yaptım. 2013 yılında Bursa Kamu Hastaneleri Birliğinin talebi üzerine Bursa’daki bütün kamu hastanelerinden gelen eğitici ekiplere yönelik 5 hafta süreyle aynı eğitim modülünü daha da geliştirerek, eğitici eğitimleri verdim. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve engelli derneklerinde görev yaptım. Halen Bursa Engelliler Federasyonu başkanlığı, Bursa Böbrek Hastaları Derneği başkan yardımcılığı, görevlerini aktif olarak yürütmekteyim. Türkiye kalite derneği (KalDer) Sağlık uzmanlık grubu, Bursa Çocuk İstismarını Önleme ve Rehabilitasyonu Derneği, Bursa Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneklerinde üye ve başkanlık görevlerinde bulundum. Aile Danışmanlığı, Duygu Odaklı Terapi, Cinsel Terapi ve oyun terapi eğitimlerini Beted Eğitim Danışmanlıktan aldım. Halen Mavi Portakal danışmanlık bünyesine, bireysel terapi, çift terapisi, cinsel terapi ve oyun terapisi alanlarında, terapist olarak danışan almaya devam ediyorum. Ayrıca insan sermayesini geliştirmek isteyen firma çalışanlarına yönelik, müşteri memnuniyetini iş barışını ve verimliliği arttırmak amacıyla, çalışanlarda istendik yönde davranış değişikliği sağlamak için “İletişim Becerilerini Geliştirme-Stres Yönetimi-Zor insanlarla baş etme ve Öfke Kontrolü” konularında eğitimler düzenliyorum. Okullara yönelik olarak yönetim sistemlerini iyileştirme, öğretmenlerin iş doyumunu arttırma ve öğrenci başarısını yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmaktayım.

Katıldığım Eğitimler:

  • Aile danışmanlığı eğitimi (BETED Dr Kamile CAN)
  • Cinsel terapi eğitimi (BETED Dr Kamile CAN)
  • Çocuklarda oyun terapisi (BETED)
  • Eğiticinin eğitimi-Takım çalışmalarında verim-Liderlik-Motivasyon (Ergun ZOGA)
  • Sağlık kurumları yönetimi programı sertifikası (Prof.Dr. Uğur ERDENER)
  • Temel sağlık hizmetlerinde psikososyal travmaya yaklaşım (Doç.Dr. Sefer AYCAN)
  • ISO 9000 Kalite Sistem Eğitimleri (TSE)
  • Bütüncül Psikoterapi – Teorik, Uz. Dr. Tahir Özakkaş
  • Bütüncül Psikoterapi – Formülasyon, Uz. Dr. Tahir Özakkaş

İletişim:

Adres: Karaman Mh. Zafer Sk. No29/a Bursa Nilüfer

Tel: 0505 402 23 08

e-mail: mursitatliakin@yahoo.com – www.maviportakaldanismanlik.com

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>