Sempozyum Davet

Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumlar Serisi – 15

“Mizah ve Psikoloji”

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

19 Aralık 2021

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu / Online

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

AMAÇ:

Sempozyumun amacı; insanlık tarihi kadar eski bir konu olan mizahın insanlar için kültürel, psikolojik ve fizyolojik açıdan önemi nedir? Mizahın psikoterapide kullanımı nasıl olmaktadır? Mizah koruyucu bir kalkan olarak mı yoksa kapıları açan bir anahtar mıdır? Mizah, tanım, anlam ve tür olarak insan hayatında ve psikolojisinde nasıl bir önem ihtiva etmektedir? Mizaha bu açıdan bakıldığında mizahın psikoterapide yerli yerinde ve yeterince kullanılmasının yolunu keşfetmektir.

 

HEDEF:

Mizah ve Psikoloji Sempozyumu’nda Mizah kavramının yerli yerine oturtulması, mizah ile ilgili kavramların ve mizah türlerinin öğrenilmesi, mizahın sırlarının bulunması, mizahın insan hayatına etkilerinin ve rolünün incelenmesi, mizah ve kültür ilişkisinin keşfi, psikoterapi sürecinde mizahın etkisinin incelenmesi, mizaha kuramların nasıl yaklaştığının keşfedilmesi, terapötik ilişkiyi bozan ya da kolaylaştıran taraflarının keşfedilmesi, psikoterapide iyileştirici gücünün incelenmesi, mizah yapan kişilerin kişilik yapılarının incelenmesi, tartışma grupları, uzmanla buluşma, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve yoluyla konunun aktarılması planlanmaktadır.

KONULAR:

 • Mizaha tarihsel bir bakış
 • Mizah ve Mizah Kuramları
 • Mizah Tanım ve mizah türleri
 • Felsefi ve Varoluşçu felsefe açısından mizah
 • Kültür ve mizah
 • Mizahın insan fizyoloji üzerinde etkileri
 • Mizah ve Psikoterapide tehditkâr bir silah mı kapıları açan bir anahtar mı?
 • Bir Savunma Mekanizması olarak mizah
 • Psikoterapi sürecinde direnç ve mizah
 • Mizah ve sağlık
 • Patolojik mizah
 • Freud ve mizah
 • Psikolojik sağlamlık ve mizah
 • Duygu odaklı terapide duyguların dönüştürülmesinde mizah
 • Direnç oluşmasında ve direncin ortadan kaldırılmasında mizah

 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

 

DÜZENLEME KURULU

Emin Komşal (Başkan)

Huriye Kocamaz          

                                                                                             Makbule Saka

 

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

 

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 19.00 arası

Toplam 8 saat

 ÜCRETLENDİRME

 19 Kasım 2021’e kadar; 100 TL+ KDV. 

Sonrası; 150 TL + KDV’dir. 

Ödeme yapmak için tıklayınız. 

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

 

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

 

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>