meral

Masterson Enstitüsü Türkiye Başkanıdır.

Uluslarlarası Masterson Enstitüsü New York  http://internationalmastersoninstitute.com/  fakülte üyesi olarak Türkiye’de Ruh Sağlığı Uzmanlarına Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı eğitimi ve süpervizyon  vermektedir.

Üsküdar Üniveristesinde Klinik Psikoloji dalında doktora eğitimini sürdürmektedir.
İkinci Yüksek Lisansını New York Masterson Enstitüsünün 3 yıllık teorik ve uygulama içerikli Yüksek Lisans Programında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini “Şizoid Kişilik Bozukluğunun Masterson Yaklaşımında Tanı ve Tedavi Süreçleri Üzerine Bir Vaka” konu başlığı altında Şizoid Kişilik Bozukluğunun gelişimsel öncüllerini ve bu bağlamda klinik görüngüleri ve tedavi teknikleri üzerinde tamamlamıştır.

Yüksek Lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesinde “Uygulamalı Psikoloji” alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini “Masterson Yaklaşımında Borderline Kişilik Bozukluğuna Gelişimsel Yaklaşım” konu başlığı altında borderline kişilik bozukluğunun gelişimsel öncüllerini ve bu bağlamda klinik görüngüleri ve tedavi teknikleri üzerinde tamamlamıştır.
Lisans eğitimini Maltepe Universitesi Psikoloji bölümünde tamamladı.
Dr. Otto F. Kernberg’in başkanlığındaki Kişilik Bozuklukları Enstitüsünden Dr. Frank Yeomans’dan 1 yıl boyunca Aktarım Odaklı Psikoterapi eğitimi ve grup supervizyonu almıştır. Aktarım Odaklı Psikoterapi uygulamak üzere yeterli görülmüştür.
CİSED Eğitim kadrosunda yer almaktadır.
Etik Psikoloji Koalisyonu (Coalition for an Ethical Psychology) üyesidir.
Öğrencilik döneminde  Masterson Enstitüsünden alınan süpervizyonlarda simultane tercüman olarak görev almıştır ki bu kendisine haftada 10 ayrı supervizyon deneyimi daha edinmesi fırsatını tanımıştır. Aynı zamanda çeşitli psikoloji konferanslarında simultane tercüman olarak görev almıştır.
Litera Yayınevi tarafından yayınlanan “Depresyonun Uyarlamalı Bilişsel Tedavisi” kitabını Muhittin Macit ile birlikte tercüme etmiştir. Halen psikoloji alanındaki çeşitli makaleleri tercüme etmeye devam etmektedir.

Sunum Yaptığı Kongre ve Konferanslar:

–  Biennial Conference Celebrating the work of dr. James F. Masterson: Past, Present and Future:   “Haz İşkesinin Ötesinde, Ölümün Kollarında” Freud’dan günümüze duygulanım ve nesne ilişkileri bağlamı

Temmuz 2016 Pretoria South Africa

–  CİSED 2. Ululararası Cinsel Sağlık Kongresi : “Masterson Yaklaşımına Göre Yakın İlişkilerde Bölme ve Bütünleşmenin Yansıması Olarak Cinsellik ve Cinsel İsteksizlik”

1-3 Nisan 2016 Ankara, Türkiye

– Masterson Yaklaşımınıda Kişilik Bozukluklarının tanı ve Tedavisi Konferansı:

“Şizoid Kendilik Bozukluğu, gelişimsel yatkınlık tanı ve tedavi teknikleri”

Masterson Enstitüsü Türkiye & Uluslararası Masterson Enstitüsü

4 Nisan 2016 Istanbul, Türkiye

– CİSED 1. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi: ”Masterson Yaklaşımına Göre Cinsel Sapkınlıkların Psikodinamiği ve Gelişimsel Arka Planı”

Katıldığı diğer etiğim ve konferanslar:

– Yalnızlığın Kalesi: “Şizoid Kendilik Bozukluğu Fenomenolojisi tanı ve tedavi açılımları” Konferansı

Uluslararası Masterson Enstitüsü  23-24 Nisan 2016 New York

– Vamık Volkan Psikanalitik Psikoterapi Günleri I ve II

– Vamık Volkan Borderline Psikoterapisi Teknikleri Konferansı

– Masterson Günleri Psikanalitik Psikoterapi MAsterson Yaklaşımı Konferansı I, II, III, IV ve V

– DIR Floortime Model Giriş Eğitimi (Gelişimsel Bozuklukları tanımak ve Otistik Çocuklar ile çalışma prensipleri)

– Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi (Dr. Hanna Levenson)

– Birleştirilmiş Psikoterapiler Konferansı (Dr. Jeffry Magnavita)

– Kernberg Günleri I ve II (Dr. John Clarkin, Prf. Dr. Otto F. Kernberg, Dr. Frank Yeomans) Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Aktarım Odaklı Psikoterapi

– Kernberg Günleri III ( Dr. Frank Yeomans, Dr. Fatih Özbay) Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Aktarım Odaklı Psikoterapi ileri düzey değerlendirme tedavi teknikleri

– Duygulanım Odaklı Eş Terapisi Eğitimi (Leslie S. Greenberg PhD)

– 10. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Halime Odağ Vakfı (Yakın İşilkiler)

– V. AETD Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi İstanbul

Çalışma ve ilgi alanları:

Kişilik bozuklukları; özellikle borderline kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve narsisistik kişilik bozuklukları, çoğul kişilikler, travma, Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, fobiler, depresyon, obsesyon, obsesif kompulsif bozukluklar, cinsel kimlik sorunları, cinsel işlev bozuklukları, ergenlik karmaşası, , sosyal uyum sorunları, iletişim sorunları, ilişkisel sorunlar, eş terapileri ve aile terapileridir.

 Uyguladığı Yöntemler:

Masterson Yaklaşımı Psikanalitik Psikoterapi

Dinamik Psikoterapi

Aktarım Odaklı Psikoterapi

Kısa Süreli Psikoterapi

Hipnoterapi

Aile Danışmanlığı

Yer aldığı Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Maltepe Üniversitesi SOYAÇ Sokakta Yaşayan Çocuklarla Çalışma Grubu (proje halen devam etmektedir)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>