P S İ K O A N A L İ T İ K P S İ K O T E R A P İ

MASTERSON GÜNLERİ-III
Uluslararası konferans
“AYIRICI TANI VE TERAPİ TEKNİKLERİ”

18-19 Aralık 2009
Bayramoğlu

P R O G R A M

18 Aralık 2009 Cuma

“Masterson Yaklaşımı’nda Kendilik Bozukluklarının Ayırıcı Tanısı”

08:00 – 09:00 Kayıt
09:00 – 09:30 “Açılış Konuşması”
Tahir Özakkaş

09:30 – 11:00 “Borderline Kendilik Bozukluğu’nun Ayırıcı Tanısı”
Judith Pearson

11:00 – 11:30 ARA

11:30 – 12:30 “Borderline ile Yüzleştirme Tekniği – Vaka Sunumu”
William Griffith

12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 – 15:30 “Narsisistik Bozukluğun Ayırıcı Tanısı”
Jerry Katz

“Gizli Narsisistik K.B’nun Ayırıcı Tanısı”
(James F.Masterson’ın Vaka Video Kaydı İle)
Jerry Katz

15:30 – 16:00 ARA

16:00 – 17:00 “Teşhirci Narsisist: Ayırıcı Tanısı ve Yorumlama Tekniği –
Vaka Sunumu”
Loray L.Daws (Skype Bağlantısı)

17.00 – 17.30 ARA

17.30 – 18.30 “Soru ve Cevaplar”

19 Aralık 2009 Cumartesi

“Masterson Yaklaşımı’nda Kendilik Bozukluklarının Terapisinde Yorumlama”

08:30 – 09:30 “Şizoid’e Bakış
Şizoid Kendilik Bozukluğu’nun Teorisi ve Ayırıcı Tanısı”
Judith Pearson

09:30 – 10:30 “Şizoid Vaka Sunumu – Ayırıcı Tanı Uygulaması”
Mandy Cassidy (Skype Bağlantısı)

“Şizoid İkilemi Yorumlama: Sarah”
Mandy Cassidy (Skype Bağlantısı)

“Soru ve Cevaplar”

Judith Pearson ve Mandy Cassidy

10.30 – 11.00 ARA

11.00 – 12.00 “Eksen 1-Eksen 11: Bipolar, Klinik Depresyon”
Murray Schane

12.00 – 13.00 “Panel”
Tüm Konuşmacılar

13.00- 14.30 ÖĞLE YEMEĞİ

14.30 – 16.00 “Masterson Yaklaşımı’na Genel Bakış 1. Oturum”
Tahir Özakkaş

16.00 – 16.30 ARA

17.00 – 18.30 “Masterson Yaklaşımı’na Genel Bakış 2. Oturum”
Tahir Özakkaş

18.30 – 19.00 KAPANIŞ

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>