Masterson Institute,New York &  Psikoterapi Enstitüsü İşbirliğinde

P S İ K O A N A L İ T İ K  P S İ K O T E R A P İ

MASTERSON GÜNLERİ-II-

9-10 Aralık 2008
Bayramoğlu

A M A Ç
Kişilik bozukluklarını, kendilik gelişimindeki sorunların derinliği ve yoğunluğu ile ilişkili görünümsel bozukluklar olarak tanımlayan ve kendilik bozukluğu üçlüsü olarak adlandıran J.F. Masterson’un yaklaşımı hakkında teorik bilgi ve uygulama deneyiminin kazanılması.

KONULAR
Kendilik Bozukluklarının Tanı ve Tedavisinde Masterson Yaklaşımı
Kendilik Bozukluklarının Ayırıcı Teşhisi
Borderline Kendilik Bozukluğu
Narsisistik Kendilik Bozukluğu
Şizoid Kendilik Bozukluğu

YÖNTEM
sunum
vaka sunumu
soru-cevap

SERTİFİKASYON ve KREDİLENDİRME
Masterson Enstitüsü ve Psikoterapi Enstitüsü imzalı Katılım Belgesi verilecektir.
Dört günlük eğitim, ileride Masterson Enstitüsünden alınacak eğitim çerçevesinde kredilendirilecektir.

K O N F E R A N S  Y E R İ**
Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoğlu Sahil Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad.
No:285 Darıca-Gebze/KOCAELİ Tel : 0262 6536699 Fax : 0262 6536698
www.psikoterapi.org
www.psikoterapi.com
www.hipnoz.com

**Konferans süresince merkezimizde isteyen katılımcılara başvuru yaptıkları takdirde konaklama hizmeti verilecektir.

BAŞVURU VE KAYIT için
basvuru@psikoterapi.com
Tel: 0262 6536699
Mobile:0533 326 84 53
Uz.Psk.Nevhan VAROL

Masterson Enstitüsü

Masterson Enstitüsü, Masterson Grubu’nun ve onun hem kurucusu hem de müdürü olan James F. Masterson’un çalışmalarıyla hayata geçti. Bu çalışmaların yaygın şekilde kabul görmesi, Masterson Enstitüsü’nün Dr. Masterson tarafından bizzat eğitilmiş öğretim üyeleriyle, öğretim ve araştırma için, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak 1977’de kurulmasına önayak oldu. Enstitü, Kendilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri kuramını geliştirmeye, bu yaklaşımı öğretmeye ve gelecekteki araştırmaları teşvik etmeye odaklanarak öğretim faaliyetleri için kurumsal bir şemsiye oldu.

Enstitünün ilk konferansı 1977’de gerçekleşti ve arkasından bir ve iki günlük konferanslar ve çalışma grupları şeklinde ülke çapında sunum yapıldı.  O zamandan beri, Enstitü New York ve San Francisco’da yıllık konferanslar  verdi. Bu konferanslar ve çalışma grupları daha yoğun eğitim için  talep yarattı ve New York (1986) ile San Francisco’da (1988) üç yıllık resmi lisans üstü sertifika programlarının oluşturulmasını sağladı. Ayrıca,  1987’de Spokane-Washington’da özel bir sertifika programı oluşturuldu ve değiştirilmiş bir eğitim programı da Kopenhag-Danimarka’da 1987) uygulamaya konuldu. Praetorie-Güney Afrika’da da 2008 yılında bir video konferans ile yeni bir eğitim programı başlatılmıştır. Aynı şekilde 2009 yılı itibariyle de benzeri bir eğitim sürecinin temelleri Türkiye’de Psikoterapi Enstitüsü ile hayata geçirilmiştir.

Dr. Masterson

Dr. Masterson, klinik araştırmalarla, Kişilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri yaklaşımının öncülüğünü yapmıştır. Dr. Masterson aynı zamanda Ergen Psikiyatrisi Derneği’nin kurucusu ve New York Bölümü’nün eski başkanıdır.

Dr. Masterson’un çalışmalarının özü, yazmış olduğu borderline ve narsisistik bozuklukların tedavisinde öne çıkan, gerçek kendilik alanındaki ilk çalışmaları da içeren ve birçoğu çeşitli dillere tercüme edilmiş olan kitaplarında anlatılmıştır.

Zeig, Tucker, Theisen tarafından yeni basılan  son kitabı “Bağlanma Teorisi ve Kendiliğin Nörobiyolojik Gelişimi açısından bakıldığında Kişilik Bozuklukları”, Davranış Bilimi Kitapları Servisi’nin de seçtiği bir kitaptır.

Eğitimde USA çapında Dr. Masterson’un kitapları okunması gerekli kitaplardır. Kişilik Bozuklukları konusunda uluslararası bir otorite olarak Dr. Masterson’un makale ve bildirileri ülkesinde ve yurtdışında önde gelen yayınlarda basılmış olup, kitapları birçok dile çevrilmiştir.

Dr. Masterson, kendi işyerinde çalışmaya ve karşılıklı görüşme veya telefonla danışmanlık yapmaya devam etmektedir. Cornell Üniversitesi, Joan and Sanford I.Weill Medical College’ da Emekli-Kıdemli Psikiyatri Profesörüdür.

KONUŞMACILAR

Dr. Judith Pearson, Ph.D. psikoloji derecesini Fordham Üniversitesi’nde aldı. Bronx Psikiyatri Merkezinde danışman psikolog olarak ve Albert Einstein Tıp Koleji’nde Klinik Eğitmen olarak çalıştı. Masterson
Enstitüsü’nün mezunu olup şu anda aynı enstitünün klinik direktörü olarak çalışmaktadır. “Splitting up” kitabını Alvin Pam ile birlikte yazmış ve aynı zamanda Masterson’un çalışmalarında da çeşitli bölümlerin yazarlığını yapmıştır.

Candace Orcutt, MSSW, PhD Şu anda Emeritus Fakültesi üyesi olup Masterson Enstitüsü’nün desteği ile, Psikoanalitik Psikoterapi için danışmanlık, öğretmenlik ve konferanslarla klinik çalışmaları birleştirerek
1981’den beri Masterson Grubu ile çalışmaktadır. Travma ve kişilik bozuklukları üzerine yaptığı çalışmasını ABD ve Kanada’da birçok workshop ve seminerde sunmuştur. Bu konu ile ilgili yayınları ABD, Kanada ve Japonya’da
yayınlanan makalelerde çıkmıştır. Kendilik Bozuklukları: İyileştirici Yeni Ufuklar (Masterson &Klein, eds.) adlı kitapta da üç bölümün yazarlığını yapmıştır. Sertifikalı psikoanalist olarak, uzun yıllar Amerikan Klinik Hipnoz Derneği’nin ve Uluslararası Ayrışma Çalışmaları Derneği’nin üyesi olmuştur.

Jerry S. Katz, L.C.S.W. Masterson Enstitüsü lisansüstü programı mezunu olup 2000 yılından beri aynı kurumda öğretim üyesi ve danışman olarak çalışmaktadır. Dr. Masterson tarafından en son yayına hazırlanan iki kitap için (Şizoid Kişilik Bozukluğu ve İyileştirici Tarafsızlık’da yeni fikirler) bölümler yazmış ve bu yaklaşım ile ilgili birçok sunum yapmıştır. J.Katz, yıllarca New York eyaleti Gelişimsel Yetersizlik Dairesi’nde psikolog olarak çalışmış ve birçok toplum kuruluşunda gönüllü çalışanları eğiterek, yönetim kurullarında görev yapmıştır. New York şehrinde kendi işyerinde çalışmaya devam etmektedir.

Mandy Cassidy Bütüncül Psikoterapi ihtisasını (Middx Üniversitesi) Londra Metanoia Enstitüsü’nde (1999) yapmıştır ve 6 yıldır Masterson Enstitüsü’nde danışman ve terapit olarak çalışmaktadır. İngiltere- Surrey’de yaşamakta ve özel psikoterapist, eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır. Ulusal Sağlık Servisi’nde 8 yıl çalışmış ve Kendilik Bozuklukları konusuna merakı orada başlamıştır. Obezite ve Kendilik Bozuklukları ile ilişkisi, şimdiki ilgi alanları arasındadır. Mandy, İngiltere’de Masterson Yaklaşımı konusundaki workshop’lara liderlik etmekte ve bu yaklaşımın danışmanlığını yapmaktadır. Önceden aldığı Antropoloji eğitiminin üzerine inşa ettiği Arketipsel ve Jung’cu psikoloji özel ilgi alanıdır. Yakın zamanda, Güney Afrika ve ABD’den öğrencilerle yürütülen uluslararası eğitim programında ders vermek üzere Masterson fakültesine katılmıştır.

Murray David Schane, M.D. New York’daki Albert Einstein Tıp Kolejinde yetişkin psikiyatrisi eğitimi, Bronx Psikiyatri Merkezinde Aile Çalışmaları Bölümünde ek eğitim ve arkasından da aynı kurumda Sosyal Psikiyatri bursu almıştır. Sonra Huguenot Center’ın Day Hastanesi’nin, New York-New Rochelle’deki Harlem Valley Psikiyatri Merkezi’nin Sound-Shore Halk Servisi’nin Tıp Direktörü olmuştur. Daha sonra, tıp öğrencilerini eğittiği Doktorlar ve Cerrahlar Koleji’nin ortağı Creedmoor Psikiyatri Merkezi’nin Eğitim Direktörü olmuş ve Creedmoor’a adli danışman ve Kurumsal Teftiş Kurulu Başkanı olarak da hizmet etmiştir. Aynı zamanda Dr. Schane Masterson Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimi almış ve 1995 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında, Masterson Enstitüsü’nün iki konferansında sunum yapmış ve kişilik bozukluklarının psikofarmakolojisini anlatmıştır. 2003 yılında, Hayatta Kalan Erkek: Erkeklerin Cinsel İstismara Uğramasına Karşı Ulusal Organizasyon’da yönetim kuruluna katılmış, aynı yıl kurulun başkanı olmuş ve Ekim 2007’de New York John Jay Koleji’nde Uluslararası Hayatta Kalan Erkek Konferansında komite başkanlığı yapmıştır. Dr. Schane’in hazırlanmakta olan iki kitabından biri delilik savunmalarındaki anlaşmazlıklar üzerinedir. Diğerinin konusu ise, genç Freud’la 1885-6’da önde gelen Fransız jinekolog ve onların modern kadın kavramının gelişmesine ayrı ayrı etkileri üzerinedir.

Carolyn A. Bankston, L.C.S.W., şu anda Masterson Enstitüsü’nde kişilik bozuklukları konusunda lisansüstü programına kayıtlıdır. Carol Keeler L.C.S.W., Candace Orcutt M.S.S.W.ve Jerry Katz L.C.S.W.’dan 8 yıl Masterson Yaklaşımı ile vaka süpervizyonu almıştır. Carol Bankston, kendilik bozuklukları olan çeşitli topluluklarla, çocuk adalet sistemi içinde çocukları olan ailelerle ve aile içi şiddet kurbanlarıyla çalışmıştır. Halen Florida Winter Park’da kendi yerinde çalışmaya devam etmektedir.

Loray Daws kendi iş yerinde klinik psikolog olarak çalışmaktadır. Pretoria Üniversitesi’nden mezun olup 1999’dan 2006’ya kadar tam gün eğitmenlik yapmıştır. Psikometrik değerlendirme, psikopatoloji ve psikodinamik psikoterapi öğretirken aynı zamanda Sağlık Fakültesi’nde Periontoloji Bölümünde danışmanlık yapmıştır. Bu dönemde ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış, çeşitli psikiyatri hastanelerinde, özel kliniklerde ve üçüncü derece kurumlarda ders vermiştir. Özel ilgi alanları arasında psikodiyagnostik değerlendirme, kişilik bozuklukları, karakter yapısı çalışması, yeme bozuklukları ve psikosomatik bozukluklar yer almaktadır. 2003 yılında Güney Afrika’daki Rorschach Enstitüsü’nün kuruluşuna katkıda bulunmuştur ve günümüzde bu kuruluşun yönetim kurulunda yer almaktadır. Aynı zamanda, Güney Afrika Rorschach Dergisinin yardımcı editörüdür. Psikoanalitik psikoterapi alanında gelişmeye ve daha ileri eğitime ihtiyaç duyulması sebebiyle Loray, Güney Afrika Eğitim Enstitüsü fikrini oluşturmuş ve böyle bir eğitim için Masterson Enstitüsü ile birlikte çalışılmasını sağlamıştır. Kendisi bugün Psikoanalitik Psikoterapi çalışmaları konusunda Güney Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü konumundadır.

William Griffith son 10 yıldır psikoloji öğretmekte ve uygulamaktadır. Pretoria Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde öğretim üyeliği ve Weskoppies Psikiyatri Hastanesi’nde Klinik Danışmanlık yapmıştır. 2006 yılında serbest çalışmaya başlamıştır ve halen Pretoria Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde part time ders vermektedir. William, psikiyatrik bozukluk teşhisi konmuş çocuklar, ergenler ve yetişkin hastalarla psikopatoloji ve psikoterapi konularında uzmanlaşmıştır. Şimdi Masterson Enstitüsü’nde Psikoanalitik Psikoterapi eğitimi almaktadır ve Güney Afrika Enstitüsü’nün Psikoanalitik Psikoterapi çalışması konusunda eş-direktörlüğünü yapmaktadır.Klinik çalışanlarına danışmanlık yapmakta ve uygun adaylara uzun süreli psikoanalitik psikoterapi vermektedir.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>