A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“BİRLEŞTİRİLMİŞ (UNIFIED) PSİKOTERAPİ” 

Prof. Dr. Jeffrey J. Magnavita

05-06-07 Mart 2021

Değerli Ruh Sağlığı Profesyonelleri,

Psikoterapi Enstitüsü’nün tarihinde dev adımların atılmasına vesile olan, değerli uluslararası kuramcıların daha önce enstitümüzü ziyaret ederek yüz yüze gerçekleştirmiş olduğu atölye çalışmaları şimdi online olarak gösterilecektir. Gösterimin ardından Psikoterapi Enstitüsü eğitmenleri canlı olarak katılım sağlayarak sorularınıza cevap vereceklerdir. Atölye çalışmaları Telegram grubu üyelerimize %80 indirimli olacaktır. Her oturum için özet gönderen katılımcılarımıza katılım belgeleri gönderilecek olup, ilave olarak eğitim materyalleri ve atölye çalışması kitabı gönderilecektir. 12 ay boyunca 12 farklı kuramcının atölye çalışması online olarak izletilecektir. Bu gösterimlerin amacı, dünyada önde gelen psikoterapi kuram ve kuramcılarının takipçisi olarak Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin bu akımların öncüleriyle buluşmasını sağlamak, Türkiye’de ve dünyadaki psikoterapi ile ilgili önemli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak, mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak psikoterapi uygulama becerilerini arttırmak ve bunu belgelendirmektir. Eğitimlerimize katılan kişilere derecelendirme sistemimizde ekstra puanlar verilecek olup, ileride gerçekleşecek olan eğitimlerimizde indirimli ya da ücretsiz katılım hakları tanınacaktır.

Telegram grubu başvuru formu: https://forms.gle/w59c8i6q57cVc8Je7 

Saygılarımızla,

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

2011 Yılında gerçekleştiren atölye çalışmamız, Zoom Programı üzerinden online olarak izletilecektir.

Çalışmalarını sezgisel olarak yönlendiren modeli resmen söze dökmese de
her klinik ruh sağlığı uzmanı aynı zamanda bir kuramcıdır.

J.J. Magnavita

ATÖLYE ÇALIŞMASI GÖSTERİMİ ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞECEKTİR.

Başvuru Formunu Doldurmak için Tıklayınız.

G Ö S T E R İ M  T A R İ H L E R İ

05-06-07 Mart 2021

A M A Ç

Ruh sağlığı uzmanlarına yönelik olarak bütüncül psikoterapilerde gelinen son nokta olan Birleştirilmiş Psikoterapi Projesinin konumu ve misyonu, dünyada bir ilk olan PSİKOTERAPEDİA uygulamasının tanıtılması, psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kuramsal bir çatı altında toplanması ve Birleştirilmiş Psikoterapinin geniş bir yelpazeye yayılan klinik uygulamaları konularında bilgi ve deneyimin paylaşılması.

 

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda şu alanlarda bilgi ve donanım sahibi olacaklardır:

– Tek ekollü yaklaşımlardan bütünleşmeye doğru giden psikoterapinin kısa tarihi,

– Birleştirilmiş psikoterapinin yapısı, güncel konumu ve uygulama alanları,

– Psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kataloglanması için oluşturulmuş internet tabanlı bir Wikipedia şeklinde tanımlanan ve psikoterapi alanında dünyada bir ilki gerçekleştiren PSİKOTERAPEDİA projesi,

– İnsan genom projesine benzetilen Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi’nin güncel ve kapsamlı bir psikoterapi veritabanı olarak bu alandaki ciddi bir boşluğu doldurma hedefi,

– Bütüncül psikoterapiden Birleştirilmiş Psikoterapiye evrilen yakınsamanın klinisyenlere açtığı yeni ufuklar.

 

 

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler(PDR), Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri, Aile Danışmanları

Bu alandaki öğrenciler,

                    Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenler; Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

 

Katılımcı Listesi İçin Tıklayınız.

S Ü R E

3 gün

18:00’de başlayacaktır.

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Her oturum için bir sayfalık (1,5 boşluk, Times New Roman 12 punto) özet gönderen katılımcılarımıza atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım kelgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

0212 243 23 97

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Telegram Grubu Üyelerimize %80 indirimli, 3 Günlük Katılım 600 TL + KDV

Telegram Grubu Üyelerimize %80 indirimli, Günlük Katılım: 200 TL + KDV

Telegram Grubu Üyemiz Olmayanlara 3 Günlük Katılım 3000 TL + KDV

Telegram Grubu Üyemiz Olmayanlara Günlük Katılım 1000 TL + KDV

Lisans Öğrencilerine %70 indirimli,  Günlük Katılım 300 TL + KDV

Lisans Öğrencilerine %70 indirimli, 3 Günlük Katılım 900 TL + KDV

Aile Danışmanlarına 3 Günlük Katılım %50 indirimli 1500 TL + KDV

Aile Danışmanlarına Günlük Katılım %50 indirimli 500 TL + KDV

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Zoom Webinar üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi

http://www.unifiedpsychotherapyproject.org

Psikoterapedia, psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kataloglanması için oluşturulmuş internet tabanlı bir Wikipedia’dır. Ruh sağlığı uzmanları ve araştırmacılar Psikoterapedia kullanıcısı olarak kayıt olduktan sonra tekniklerini ve bilgilerini girebilmektedirler. Daha sonra teknikler dört yöntem kategorisinden biri altında düzenlenir. Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ekibinin listeyi gözden geçirip uygun görülenleri incelemesinin ardından tanımlar, referanslar ve tekniği gösteren hasta-danışan etkileşimleri veritabanına dahil edilir. Yeterli veri toplandığında veritabanı araştırmacılar, eğitimciler ve klinisyenlerin erişimine açılacaktır.

Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ekibi, klinik bilim ve psikoterapi alanının geliştirilmesine kendini adamış önde gelen araştırmacılar, akademisyenler, kuramcılar ve klinisyenlerden oluşan bir gruptur. Ekibin misyonu, güncel psikoterapi yöntem ve tekniklerini kataloglayarak dört alanda sınıflandırmaktır. Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi, daha küçük çapta olmakla beraber, insan genom projesine benzemektedir, zira klinik bilim adamları ve klinisyenlerin kullanabileceği güncel ve kapsamlı bir veritabanı mevcut değildir.

Psikoterapedia Alanları ve Örnek Teknikler şöyledir:

 • İntrapsişik Yeniden Yapılandırma
  1. Savunmacı Yeniden Yapılandırma
  2. Bilişsel Yeniden Yapılandırma
  3. Duygulanımsal Yeniden Yapılandırma
  4. Bilişsel Davranışçı
  5. Nörobiyolojik Yeniden Yapılandırma
 • Diyadik Yeniden Yapılandırma
  1. Beklenen-Etkileşimsel Yeniden Yapılandırma
  2. İlişkisel Yeniden Yapılandırma
 • Triyadik Yeniden Yapılandırma
  1. İlişkisel Triyadik Yeniden Yapılandırma
  2. Bilişsel-Davranışçı Triyadik Yeniden Yapılandırma
 • Mezosistem Yeniden Yapılandırması
  1. Ekosistem Yeniden Yapılandırması
  2. Toplumsal Sistem Yeniden Yapılandırması

 

Birleştirilmiş Klinik Bilimi ve Psikoterapi Teorisi

Birleştirilmiş klinik bilimi ve psikoterapi teorisi, evrilmekte olan organik bir sistemdir. Geçmişte, psikoterapi teorileri bütün ekolojik sistemin bir veya iki alanına vurgu yapan esas olarak tek alanlı sistemlerdi. Örneğin, psikanaliz ilk kapsamlı psikopatoloji teorisi, psikoterapide esasen zihinde veya intrapsişik düzeyde olup bitene dayalı bir sistemdi.

Daha sonraki gelişmeler, kişilerarası alana veya diyadik konfigürasyonlarda olup bitene doğru giden bir açımlanmaya yol açtı. Çeşitli teorik psikoterapi ekolleri gelişip öne çıkmaya çalışırken, doğal bir diyalektik süreç gelişti ve bütüncül psikoterapi hareketi 1980’lerde doruk noktasına ulaştı. Bu hareket, çeşitli bütünleşme türlerinin gelişiminde çığır açan öneme sahipti. Bugün klinik bilimin geldiği noktada ilkelerin, alan sistemlerinin ve tedavi tekniklerinin birbirine yaklaşmasıyla yeni bir birleşme aşamasına girmekte olduğumuza inanıyoruz.

Birleştirilmiş klinik bilim, insan işlevselliğinin esas alanlarını birbirine bağlayan yapılar, süreçler ve düzenekleri tespit etmeye çalışan kuramsal, klinik ve araştırmacı bir yaklaşımdır. Birleştirilmiş klinik bilim alanı dahilinde, profesyonel bir psikoterapist ile ilişkide başlatılan değişim süreçleri ve düzeneklerini de kapsayan kişilik kuramı, gelişimsel psikopatoloji ve psikoterapi yer almaktadır.

Jeffrey J. Magnavita

Jeffrey J. Magnavita, Ph.D., ABPP, klinik psikolog olarak çalışmanın yanı sıra birleştirilmiş klinik bilim hareketinin de öncülüğünü yapmaktadır. Birleştirme ve kişilik sistematiklerindeki çalışmaları nedeniyle 2006 yılında Amerikan Psikoloji Derneği tarafından Özel Sektörde Bağımsız veya Kurumsal Uygulamaya Üstün Mesleki Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür. Dr. Magnavita ayrıca Connecticut Psikoloji Derneği tarafından 2000 yılında Psikoloji Uygulamasına Üstün Katkı Ödülü’ne ve 1995 yılında da Psikoloji Bilimine Üstün Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür. Kişilik, psikopatoloji ve psikoterapi üzerine kaleme aldığı çeşitli yayımlarıyla birleştirilmiş klinik bilim alanının ilerlemesinde etkin rol oynamıştır.

Önde gelen bir psikoterapist, teoristen ve klinik araştırmacı olan Dr. Magnavita, sekiz mesleki yayının yazarlığını ve editörlüğünü yapmış, ayrıca APA psikoterapi video dizilerinde yer almıştır. Kişilik işlev bozukluklarına yönelik yaklaşımı tek seans ve zamana yayılan psikoterapi formatında yayınlanmıştır.

Meslek hayatı boyunca görsel-işitsel teknolojiden yararlanarak psikoterapinin asli bileşenlerini damıtmış, bu çalışmaları Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ile sonuçlanmıştır. Ulusal ve uluslararası çapta seminerler vermektedir.

Çok sayıda kitap ve dergide makaleleri yayımlanmış olan Dr. Magnavita’nın yazdığı ve editörlüğünü yaptığı kitaplar:

Magnavita, J. J. (1997). Restructuring personality disorders: A short-term dynamic approach. New York: Guilford Press.

Magnavita, J. J. (1999). Treating personality disorders—Practice Guidelines. Professional Information Clearing House (PICK), APA: Division 42—Independent Practice.

Magnavita, J. J. (2000). Relational therapy for personality disorders. New York: John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (2002). Theories of personality: Contemporary approaches to the science of personality. John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (Ed.). (2004). Handbook of personality disorders: Theory and practice. John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (2005). Personality-guided relational psychotherapy: A unified approach. Washington, DC: American Psychological Association.

Magnavita, J. J. (Ed.). (in process). Evidence-based treatment of personality disorders. Principles, processes, and strategies. Washington, DC: American Psychological Association.

 

Eğitim Bedeli:

Telegram Grubu Üyelerimize %80 indirimli, 3 Günlük Katılım 600 TL + KDV

Telegram Grubu Üyelerimize %80 indirimli, Günlük Katılım: 200 TL + KDV

Telegram Grubu Üyemiz Olmayanlara 3 Günlük Katılım 3000 TL + KDV

Telegram Grubu Üyemiz Olmayanlara Günlük Katılım 1000 TL + KDV

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “Magnavita Atölye Çalışması” yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

Telegram Grubu için Kredi Kartı ile ödeme için tıklayınız.

Telegram Grubu Üyelerimiz İçin Günlük Katılım Kredi Kartı Ödeme

Telegram Grubunda Olmayanlar için Kredi Kartı ile ödeme için tıklayınız.

Telegram Grubunda Olmayanlar için Günlük Katılım Kredi Kartı ile Ödeme

Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Türkiye Finans Gebze Şubesi

Şube Kodu: 207

Hesap: 2389670

IBAN: TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Eğitim tarihinden iki ay önce yapılan iptallerde eğitim ücretinin yüzde 80’i, bir ay önce yapılan iptallerde yüzde 50’si katılımcıya geri ödenecektir. Eğitime bir aydan az bir süre kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

bilgi@psikoterapi.com

+90 212 243 2397

+90 262 653 66 99

İ L E T İ Ş İ M  A D R E S İ

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.

Galatasaray Hanı No: 120 (Bağımsız Bölüm) Daire:42

Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 243 2397

www.psikoterapi.com
www.psikoterapi.org
www.hipnoz.com

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>