A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“DUYGU ODAKLI TERAPİ”

Beceri Eğitimi

Dr. Leslie S. Greenberg

14 – 17 ŞUBAT 2013

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

Başvuru için —-> tıklayınız

A M A Ç

Bu dört günlük yoğun eğitimde katılımcılara psikoterapide duygularda daha doğrudan çalışmak için
gereken becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitimin odak noktası deneyimsel çalışma olup
çekirdek duygusal yapılarda değişimin nasıl yaratılacağını öğrenilecektir.

H E D E F

Katılımcılara kısa dersler, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve süpervizyonlu
kapsamlı rol oynama uygulamaları yoluyla derinlemesine beceri eğitimi verilir.

K A P S A M

Duygu
Duygu Teorisi, Değerlendirme, Değişim İlkeleri
Empati, Geçerleme ve Hislere Odaklanma
İttifak Yaratma ∙ Empatik Uyumlanma ∙ Çağrışım ∙ Tahmin ∙ Odaklanma
Süreç Formülasyonu, İşbirlikçi bir Odak Geliştirme
Altta yatan duygulanımsal/bilişsel sorunların işaretçilerini tespit etme
Çağrışım, Uyarılma ve İrdeleme
Odaklanma ∙ Çağrışım yoluyla Ortaya Çıkarma ∙ İki sandalye diyalogu ve bölmeler
Birincil Adaptif Duygulara ve Çekirdek Maladaptif Şemalar Erişim
Boş sandalye diyalogu ve bitmemiş işler
Çekirdek Şemaları Yeniden Yapılandırma
Temel ihtiyaçların ortaya çıkışını destekleme ∙ Karşılanmamış ihtiyaçlardan vazgeçme ∙ Pozitif
duygusal kaynakları kullanma ∙ Yeni deneyim sağlama
Çağrışım Yöntemlerinde Devam Eden Beceri Eğitimi
Kendi kendini doğrulayan bir duruşu destekleme ∙ Yeni anlatı kurgularını destekleme
Beceri Eğitimi & Uygulamalar
Depresyon ∙ Travma sonrası stres bozukluğu ∙ Bağımlılıklar ∙ Kontrendikasyonlar

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları,
sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

4 Gün 09:00-18:00 Toplam 32 saat
Eğitim dili İngilizce olup eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

İki Beceri Eğitimi Atölye Çalışması ve Süpervizyonun ardından, katılımcılara Duygu Odaklı Terapi
Kliniği tarafından Duygu Odaklı Terapist sertifikası verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

K A T I L I M  Ü C R E T İ*

2.600 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil
değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt
masasında tahsil edilecektir.
Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında
aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com
adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Kesin kayıt tarihinde geçerli olan ücret kredi kartına 10 taksit yapılabilir.

Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İş Bankası Darıca Şubesi
2425 – 0432025
TR740006400000124250432025

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

31 Aralık 2012 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep
edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.
Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır.
Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

E Ğ İ T İ M  Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Darıca /KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.orgwww.psikoterapi.comwww.psikoterapienstitusu.com

Dr. Leslie S. GREENBERG

Leslie Greenberg, Ph.D., Toronto York Üniversitesi’nde tanınmış bir
Araştırma Profesörüdür. York Üniversitesi Psikoterapi Araştırma
Kliniği Direktörüdür. Terapide duygu odaklı yaklaşımları geliştirmiş,
meslektaşlarıyla bu konuda önemli metinler kaleme almıştır. Bu
metinler arasında Emotion in Psychotherapy (Psikoterapide Duygu)
(1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (Çiftler için Duygu
Odaklı Terapi) (1988), Facilitating Emotional Change (Duygusal
Değişimi Kolaylaştırmak) (1993), Emotion-focused therapy: Coaching
clients to work through emotions (Duygu odaklı terapi: Danışanlara
duyguları üzerine çalışmayı öğretmek) (2002) ve son dönemde
Emotion-focused therapy of depression (Duygu odaklı depresyon terapisi) (2006) ve Emotionfocused
couple therapy: The dynamics of emotion , love and power (Duygu odaklı çift terapisi:
Duygu, sevgi ve güç dinamikleri). Dr. Greenberg, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği
(SEPI) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde başkanlığını yaptığı Uluslararası
Psikoterapi Araştırmaları Birliği tarafından 2004 yılında Üstün Araştırma Kariyeri ödülüne layık
görülmüştür. Yakın zamanda Kanada Psikoloji Derneği Üstün Mesleki Katkı Ödülüne ve Amerikan
Psikoloji Derneği Humanist Psikoloji Birliği Carl Rogers Ödülüne layık görülmüştür. Journal of
Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constructivist Psychology,
Gestalt Review ve the Journal of Marital and Family Therapy gibi çok sayıda psikoterapi yayınının
editör kadrosunda yer almaktadır.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>