Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumlar Serisi – 16

“Kültüre Özgü Psikoterapi Yaklaşımları” Sempozyumu

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

20 Şubat 2022

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu / Online

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

AMAÇ:

Psikoterapi ekollerinin, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri kökenli olması; psikoterapi uygulamalarının farklı kültürler içinde gerek uygulama yöntemleri gerekse etkinliği yönünden soru işaretlerine neden olabilmektedir. Sempozyumda amacımız; kültür ve psikoterapi ilişkisini, farklılaşan kültürel öğeler bağlamında ortaya koyabilmektir.

HEDEF:

Kültüre Özgü Psikoterapi Sempozyumu’nda ruh sağlığı profesyonellerine ve konuya ilgi duyan katılımcılara mevcut psikoterapi yöntemlerine değişen kültür çerçevesinde farklı bir balış açısı getirebilmeyi hedefledik.

KONULAR:

 • Kültürüm Kimliğimdir
 • Masterson Yaklaşımında Kültürel Faktörler
  • Sahte Kendiliğin ve Gerçek Kendiliğin Ortaya Çıkışında 
  • Türk Toplumunun Kültürel  Yapısında Masterson Yaklaşımı 
 • Türk Edebiyatının Psikoterapiye Mirası 
  • Kuramlar arası şiirsel bir yolculuk 
  • Atasözleri ve Deyimlerin Psikoterapi Açısından İrdelenmesi
 • Türk Kültüründe Psikanalitik Psikoterapilerin Yerelliği
 • Psikodrama Sahnesinde Kültürden İzler
 • Sadi Şirazi ile Molla Cami ışığında Kültür, Kimlik ve Psikoterapi’ye Dair
 • Kültür Bağlamında Narsizm
 • Doğu Batı Sentezinde Pozitif Psikoterapi
 • Terapi ve Kültür
 • Türk Kültüründe Psikanalitik Psikoterapilerin Yerelliği
 • Benlik oluşumunda kültürün etkisi
 • Cemaat ve cemiyet tipi toplumlarda spor kültürü
 • Kültür ve Duygu
 • Kültür ve Örtük kişilik kuramları
 • Kültür, Benlik ve Bireycilik- Toplulukçuluk
 • Doğudan Batıya Kültürün İnşaası

 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

Kayıtlar daha sonra paylaşılmayacaktır. Çok salonlu kongre sistemi ile katılımcılar paralel salonlar arasında geçiş yapabileceklerdir. Güvenlik önlemleri açısından online katılımın mümkün olduğu sempozyumlarda aynı anda birden fazla salondaki konuşma dinlenemeyecektir.

 

 

DÜZENLEME KURULU

Mehmet Erdem Memetoğlu (Başkan)

İbrahim Cengiz 

Buğra Kal

 

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

 

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 19.00 arası

Toplam 8 saat

 

ÜCRETLENDİRME

 10 Ocak 2022’e kadar; 100 TL+ KDV. 

Sonrası; 150 TL + KDV’dir. 

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Ön kayıt sınırlı sayıda kursiyerimiz kabul edileceği zaman sırayı belirler. Aday kursiyer,kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur.

Ödeme yapmak için tıklayınız. 

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

 

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

 

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>