(Tipi: Motor Semptom ya da Defisit Gösteren, Duyu Semptomu ya da defisiti gösteren, Katılmalar ya da konvülsionlar Gösteren, Karışık Göranam Sergileyen)
A. İstemli motor ya da duyu işlevlerini etkileyen, nörolojik ya da diğer bir genel tıbbi durumu düşündüren bir yada birden fazla semptom ya da defisitin olması.
B. Bu semptom ya da defisite psikolojik etkenlerin eşlik ettiği yargısına varılır, çünkü bu semptom ya da defisitin başlaması ya da alevlenmesi öncesinde çatışmalar ya da diğer stres etkenleri vardır.
C. Bu semptom ya da defisit amaçlı olarak ortaya çıkarılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (Yapay Bozuklukla ya da Simulasyonda [ Temaruz ] olduğu gibi ).
D. Yeterli bir incelemeden sonra bu semptom ya da defisit genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin doğrudan etkileri ile ya da kültürel olarak uygun bulunan bir davranış ya da yaşantı olarak tam açıklanmaz.
E. Bu semptom ya da defisit, klink açıdan belirgin bir sıkntıya ya da toplumsal, mesleki alnlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur ya da tıbbi değerlendirmeyi gerektirir.
77
F. Bu semptom ya da defisit ağrı ya da cinsel işlev bozukluğu ile sınırlı deyildir, sedece Somatizasyon Bozukluğunun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve başka bir mentel bozuklukla daha iyi açıklanamaz.
Motor Semptom ya da Defisit Gösteren (örn. dokunma ya da denge bozukluğu, paralizi ya da lokalize güçsüzlük, yutma güçlüğü ya da “boğazda yumru”, afoni ve üriner retansiyon)
Duyu Semptomu ya da Defisiti Gösteren (örn. dokunma ya da ağrı duyma kaybı, çift görme, körlük, sağırlık ve hallusinasyonlar)
Katılmalar ya da Konvülsiyonlar Gösteren: İstemli motor ya da duyu komponentleri olan konvülsiyonlar ya da katılmaları kapsar
Karışık Görünüm Sergileyen: Birden fazla katogorinin semptomları varsa
Fonksiyonların psikolojik kaybı ile karakterize olan histerik nevrozdaki hastalarımız hipnozdan çok yarar görmektedir. Tarihte de bunun binlere örneği vardır. Literatür bu tip vakaların takdimleri ile doludur. Bu tip hastalarda aşırı bir gerilim ve gözle görülür histerik semptomlar mevcuttur.
Klasik Sınıflandırmalarda Histerik nevrozun iki tipi vardır. Bunlar Konversiyon Histerisi ile Dissosiyatif Histeridir. Bunlar kitaplarda: “Konversiyon Reaksiyonu” ve “Dissosiyatif Reaksiyon” olarak da isimlendirilmektedir. DSM IV ise farkılı gruplar altında mütalaa edilmektedir.
Hi STERi K NEVROZUN KONVERSi YON Ti Pi NDE Hi

(Tipi: Motor Semptom ya da Defisit Gösteren, Duyu Semptomu ya da defisiti gösteren, Katılmalar ya da konvülsionlar Gösteren, Karışık Göranam Sergileyen)A. İstemli motor ya da duyu işlevlerini etkileyen, nörolojik ya da diğer bir genel tıbbi durumu düşündüren bir yada birden fazla semptom ya da defisitin olması.B. Bu semptom ya da defisite psikolojik etkenlerin eşlik ettiği yargısına varılır, çünkü bu semptom ya da defisitin başlaması ya da alevlenmesi öncesinde çatışmalar ya da diğer stres etkenleri vardır.C. Bu semptom ya da defisit amaçlı olarak ortaya çıkarılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (Yapay Bozuklukla ya da Simulasyonda [ Temaruz ] olduğu gibi ).D. Yeterli bir incelemeden sonra bu semptom ya da defisit genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin doğrudan etkileri ile ya da kültürel olarak uygun bulunan bir davranış ya da yaşantı olarak tam açıklanmaz.E. Bu semptom ya da defisit, klink açıdan belirgin bir sıkntıya ya da toplumsal, mesleki alnlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur ya da tıbbi değerlendirmeyi gerektirir.77F. Bu semptom ya da defisit ağrı ya da cinsel işlev bozukluğu ile sınırlı deyildir, sedece Somatizasyon Bozukluğunun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve başka bir mentel bozuklukla daha iyi açıklanamaz.Motor Semptom ya da Defisit Gösteren (örn. dokunma ya da denge bozukluğu, paralizi ya da lokalize güçsüzlük, yutma güçlüğü ya da “boğazda yumru”, afoni ve üriner retansiyon)Duyu Semptomu ya da Defisiti Gösteren (örn. dokunma ya da ağrı duyma kaybı, çift görme, körlük, sağırlık ve hallusinasyonlar)Katılmalar ya da Konvülsiyonlar Gösteren: İstemli motor ya da duyu komponentleri olan konvülsiyonlar ya da katılmaları kapsarKarışık Görünüm Sergileyen: Birden fazla katogorinin semptomları varsaFonksiyonların psikolojik kaybı ile karakterize olan histerik nevrozdaki hastalarımız hipnozdan çok yarar görmektedir. Tarihte de bunun binlere örneği vardır. Literatür bu tip vakaların takdimleri ile doludur. Bu tip hastalarda aşırı bir gerilim ve gözle görülür histerik semptomlar mevcuttur.Klasik Sınıflandırmalarda Histerik nevrozun iki tipi vardır. Bunlar Konversiyon Histerisi ile Dissosiyatif Histeridir. Bunlar kitaplarda: “Konversiyon Reaksiyonu” ve “Dissosiyatif Reaksiyon” olarak da isimlendirilmektedir. DSM IV ise farkılı gruplar altında mütalaa edilmektedir

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>